Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Ubytování
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Vzdálený přístup
· Programové vybavení
· Výuka hardware
· Výuka programování
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
· O webu
Sdružení rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy

Při naší škole funguje občanské sdružení Sdružení rodičů při Střední odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně (IČ 26613085).
Informace o činnosti sdružení vám podají členové výboru: Ondřej Holub (ohtd@seznam.cz, telefon 604 808 478) - předseda (od 24. 4. 2015) Eva Frdlíková (frdlikova@seznam.cz) Květa Lukšíková (luksik.v@seznam.cz)

SRPŠ rozhodlo o finančním příspěvku na maturitní plesy 2016 takto:

Třída EPS4

10.000,- Kč

Třída MS4

10.000,- Kč (+3000 Kč převedeno na základě žádosti p. Cikharta za nerealizovanou exkurzi)

Třída MSM4

10.000,- Kč (+3000 Kč převedeno na základě žádosti pí Rozkošné za nerealizovanou exkurzi)

Třída IE4

5.000,- Kč

Příspěvek bude vyplacen pouze třídám, které budou i ve školním roce 2015/2016 členy SRPŠ, tedy když zaplatí členské poplatky a podají žádost do 1. 12. 2015.
Pro rok 2015 byl členy odsouhlasen příspěvek ve výši 300 Kč na člena.

Čerpání z fondu SRPŠ 2014:


HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI SOŠ SE VELEŠÍN 2014

příjmy
Zůstatek z 2013 15722 Kč
Příspěvky od tříd 85500 Kč
Celkem 101222 Kč


výdaje
Příspěvky na maturitní plesy 4. ročníků 42000 Kč
Sportovní kurzy (lyže, letní kurz) 21477 Kč
Myslivecký kroužek 1000 Kč
Exkurze žáci 3000 Kč
Účast na soutěžích 4732 Kč
Odměny žáci 507 Kč
Učební pomůcky 3364 Kč
Plavecký bazén 2475 Kč
Anglické výukové divadlo 3540 Kč
Kancelářské potřeby 20 Kč
Květiny 360 Kč
Závěrečné zkoušky 1000 Kč
Celkem výdaje 83477 Kč

Věcné dary 868 Kč, vydáno třídě EPS4 do tomboly

Z rozpočtu 2014 nebylo čerpáno na exkurzi MS2 (třídní Cikhart) a MSM2 (třídní Rozkošná) – z důvodu zkrácení školního roku se neuskutečnila. Na základě žádostí třídních učitelů bude převedeno do rozpočtu 2015.

Přiznání k dani z příjmu a k dani darovací za 2014 podáno na FÚ Kaplice.

Odsouhlasena změna názvu – dle platné legislativy:
Sdružení rodičů při SOŠ SE Velešín, z.s.

Velešín 31. 3. 2015
Za sdružení rodičů předseda Ing. Eva Tomášková
Aktuality
· Erasmus+ mobility v...
· Seznam ubytovaných...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...

CiscoAutodesk AcademiaMSDN


WiFi HotSpot


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku


progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.


Rok průmyslu a vzdělávání