MZ 2012

Upozornění V sekci 'Maturitní zkoušky' je umístěn dokument 'Jednotné zkušení schéma pro MZ v roce 2012' - rozvrh dílčích písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2012.