logo Java

Kroužek programování

Pokud tě zajímá programování přihlas se do nově vznikajícího kroužku.


První setkání a zápis členů proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2013 v době od 13.05 do 13.50 na učebně U09.

Kroužek programování bude probíhat:
Sudý týden ve čtvrtek v době od 13.05 do 13.50.
Lichý týden v pondělí v době od 13.05 do 13.50.
Vždy na učebně U09.

Kroužek programování bude probíhat:
Sudý týden v pondělí a ve středu v době od 13.55 do 14.40. Vždy na učebně U09.


Kroužek je určen pro všechny nezávisle na oboru
a ročníku.

logo C#

logo MS Visual Studio

Veselé Vánoce

Přejí studenti a zaměstnanci SOŠ Velešín všem svým příznivcům

news: logo_ibobr.png

Naši studenti se ve dnech 11.-12. listopadu zúčastnily, v pořadí už 6. ročníku, celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž „Bebras - International Contest on Informatics and Computer Fluency“ pochází původem z Litvy a letos se jí účastnilo 33 zemí z celého světa. Její českou variantu pod názvem Bobřík informatiky organizuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením doc. PaedDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D. V srpnu 2009 byla soutěž přijata Ministerstvem školství mezi řádné předmětové soutěže.

Soutěží se na základních i středních školách. Letos se zapojilo 373 škol a 34 454 soutěžících. Ti jsou rozděleni do kategorií podle toho, jaký ročník školy navštěvují. Kategorie Senior je určena žákům třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Kategorie Junior pak prvním a druhým ročníkům. Informatický test, spuštěný ve webovém prohlížeči, je složený z otázek připravených mezinárodní komisí. Obsahuje patnáct otázek, na jejichž vyřešení má soutěžící 40 minut. Test obsahoval otázky na algoritmická řešení, datové struktury, řešení problému, společenský aspekt používání technologií a digitální gramotnost každodenního používání počítače.

Čtyři naši studenti se stali úspěšnými řešiteli soutěže. Dva studenti druhého ročníku Jan Turek a Vitek Marek se umístili mezi 5 % nejúspěšnějších řešitelů v celostátním pořadí. Jan Turek se umístil na 14. místě a Vitek Marek na 321. místě ze 7303 soutěžících v kategorii Junior.


news: diplom_turek.jpg
        
news: diplom_turek.jpg

Vítězům gratulujeme!

Fotogalerie jak jsme soutěžili

Více informací o soutěži na adrese www.ibobr.cz

Velešínské SOŠ byla slavnostně předána tabule


Na snímku zleva: Ing. Bc. Milan Timko (ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín), doc. Ing. Štefan Husár, Ph. D. (prorektor pro vnitřní vztahy VŠTE).

Zkvalitnění výuky technického vzdělávání. To je jeden z hlavních cílu Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, které vzniklo v letošním roce. Za založením konsorcia stojí kromě Vysoké školy technické a ekonomické tři střední školy z jižních Čech.

Jednou z nich je Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín. V úterý 19. listopadu byla škole slavnostně předána tabule zakládajícího člena Technického konsorcia při VŠTE. Jihoceskenovinky.cz informoval Václav Votruba za In Motion Agency.

„Díky konsorciu je zajištěna kontinuita odborného vzdělávání, což je podle mě velice důležité,“ říká ředitel velešínské střední školy Milan Timko. „Studenti mohou po maturitě plynule navázat na studium ve svém oboru na škole vysoké.“

Jednoduše řečeno, už v prvním ročníku střední školy mohou mít studenti jasno jak o studiu na vysoké škole, tak i o následné práci. Velešínská škola totiž spolupracuje s několika důležitými firmami v regionu, které absolventy školy zaměstnávají.

Konsorcium přináší výhody všem zapojeným školám. VŠTE může využívat zázemí a vybavení Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, které je na vysoké úrovni. Velešínští studenti zase mohou mimo jiné navštěvovat přednášky vysokoškolských profesorů.

Spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou využívají studenti strojírenský oborů. Velešínská škola ale myslela i na studenty počítačových oborů, proto spojila síly s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity.

Všechny podstatné informace o velešínské škole, spolupráci s vysokými školami či konsorciu se můžete osobně dozvědět v sobotu 23. listopadu, kdy se uskuteční první den otevřených dveří.

Zdroj: https://www.jihoceskenovinky.cz/sid%3D8qb33qj0benk0gq5u6ni7bg2f4/zpravy/regiony/velesinske-sos-byla-slavnostne-predana-tabule/

Velešínská střední odborná škola zve na dny otevřených dveří

Studenti strojírenských oborů Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně mají od letošního roku pořádnou motivaci k nejlepším výsledkům. Škola rozjela spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.

Díky spolupráci zajistila svým studentům kontinuitu odborného vzdělávání. Pozadu ale nezůstali ani studenti počítačových oborů. Velešínská střední odborná škola se totiž letos stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jaké výhody zmíněná spolupráce přináší, se můžete dozvědět v sobotu 23. listopadu. Tento den se totiž na velešínské škole uskuteční den otevřených dveří, a to od 9 do 16 hodin. Jihoceskenovinky.cz informoval Václav Votruba za In Motion Agency.

„Všichni jsou srdečně zváni,“ říká ředitel školy Milan Timko a dodává: „Pokud se někomu tento termín nehodí, může nás navštívit v prosinci či lednu. Dohromady totiž uspořádáme tři dny otevřených dveří. Každý měsíc jeden.“

Dny otevřených dveří se na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín uskuteční v následujících termínech:
23. listopadu - od 9 do 16 hodin
3. prosince - od 8 do 17 hodin
9. ledna - od 8 do 17 hodin

Zdroj: https://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/velesinska-stredni-odborna-skola-zve-na-dny-otevrenych-dveri/

Velešínská škola připravila dny otevřených dveří

VELEŠÍN - Podívat se, co je čeká. Takovou možnost mají zájemci o studium na střední odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně. Ta pro zájemce o studium připravila tři dny, kdy si budou moci prohlédnout zázemí.

Studenti strojírenských oborů Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně mají od letošního roku pořádnou motivaci k nejlepším výsledkům. Škola rozjela spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, čímž svým studentům zajistila kontinuitu odborného vzdělávání.

Pozadu ale nezůstali ani studenti počítačových oborů. Škola se totiž letos stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jaké výhody zmíněná spolupráce přináší, se můžete dozvědět už v sobotu 23. listopadu. Tento den se totiž na velešínské škole uskuteční den otevřených dveří, a to od 9 do 16 hodin.

'Všichni jsou srdečně zváni,' říká v tiskové zprávě ředitel školy Milan Timko. 'Pokud se někomu tento termín nehodí, může nás navštívit v prosinci či lednu. Dohromady totiž uspořádáme tři dny otevřených dveří. Každý měsíc jeden,' dodává ředitel.

První sice bude už v listopadu, ty další pak 3. prosince od 8 do 17 hodin a pak 9. ledna ve stejných časech.

Zdroj: https://cesky-krumlov.5plus2.cz/48236/velesinska-skola-pripravila-dny-otevrenych-dveri

Images: logo_OPVK.JPG

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o tomto projektu zde.

Vysoké školy se žáci bát nemusí, říká ředitel


První náměstek ministra Jindřich Fryč navštívil SOŠ Velešín

Praha, 20. září 2013, (jah) - Větší důraz na technické vzdělávání je jednou z priorit ministerstva školství. Jak vypadá podpora odborného vzdělávání v praxi, se byl přesvědčit 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč přímo v terénu. Jednou z plánovaných návštěv byla Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín s kapacitou 650 žáků zahrnuje obory střední odborné školy a středního odborného učiliště. Specifikem školy je její dlouhodobé zaměření na problematiku automaticky
obráběcích strojů řízených počítačem. Škola má jedno z nejmodernější technické a strojní vybavení v celém Jihočeském kraji.

„Jsem rád, že školy stále více reagují na uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce. Jedním z možných způsobů je, tak jako v případě Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně, její propojení
s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v strojírenské oblasti. Výsledkem tak bude větší konkurenceschopnost absolventů obou škol, a to je dobře“
řekl po návštěvě školy 1. náměstek ministra
školství Jindřich Fryč a pokračoval: “Pro uplatnitelnost je velice důležitá také úzká spolupráce škol a firem. Střední škola ve Velešíně je, díky úspěšné spolupráci s jedenácti významnými zaměstnavateli v regionu a
jejich zájmu, dobrým příkladem. Sedm firem sponzoruje žáky školy. Ministerstvo školství v současnosti realizuje projekt Pospolu, který podporuje spolupráci škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání
v praxi, a ten už přináší své první výsledky,“
dodal Jindřich Fryč.

1. náměstek Fryč při návštěvě SOŠ ve Velešíne

1. náměstek Fryč při návštěvě SOŠ ve Velešíně

ředitel SOŠ ing. Milan Timko s 1. náměstkem Fryčem

Ředitel SOŠ Milan Timko s 1. náměstkem Fryčem

SOŠ Velešín se stala fakultní školou
Přírodovědecké Fakulty Jihočeské Univerzity

Udělení titulu SOŠ Velešín - fakultní škola Přírodovědecké Fakulty Jihočeské Univerzity od bezpochyby nejúspěšnější fakulty JČU lze pro SOŠ Velešín považovat za velikou poctu. Proč právě SOŠ Velešín, škola donedávna vnímaná jako učiliště strojařských oborů a Přírodovědecká Fakulta JČU?
Jde právě o počítačové obory, které jsou společným jmenovatelem obou těchto škol.

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity, prof.RNDr. František Vácha, Ph.D. a ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně Ing.Bc. Milan Timko při udělování titulu 'Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity'.

něco z historie...

V roce 2002 na SOŠ Velešín vzniká obor Elektrotechnika - Počítačové systémy s klíčovým předmětem ELPO - Elektronické Počítače. Na Přírodovědecké Fakultě Jihočeské Univerzity zároveň vzniká Ústav aplikované informatiky a počítačové obory vysokoškolského stupně. Málokdo v té době tuší, že právě ELPO bude v budoucnu pro Přírodovědeckou Fakultu důvodem udělení titulu SOŠ Velešín Fakultní škola.

Ředitelé škol a zástupci firem se sešli u prvního kulatého stolu Technického a vzdělávacího konsorcia VŠTE

Tři desítky představitelů jihočeských středních technických škol a strojírenských firem se sešly u prvního kulatého stolu, který uspořádalo Technické a vzdělávací konsorcium Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE).

„Účast předčila naše očekávání. Jen se tak ale potvrdilo, že řešíme živé téma, že odborné školy a podniky hledají platformu, kde komunikovat a řešit věci, které je pálí,“ říká Ludmila Opekarová, předsedkyně konsorcia a prorektorka VŠTE pro praxi a vnější vztahy. Právě propojení vysokého a středního školství s firemní sférou a zlepšování výuky technického vzdělávání je jedním z cílů konsorcia, které vzniklo letos v dubnu.

„Pro nás je důležité, abychom byli s technickými školami v bezprostředním kontaktu, a toto je jedna z možností. Bez toho bychom těžko získávali kvalifikované mladé lidi,“ říká Marie Veselá, vedoucí personálního útvaru ZVVZ GROUP Zástupce zde měly i další významné strojírenské firmy jako Motor Jikov Group nebo Jihostroj Velešín. Ředitelé škol-konference obrázek

Ředitelé středních odborných škol z Tábora, Písku, Strakonic, Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Milevska, Velešína a Českých Velenic diskutovali další možnosti rozvoje technického vzdělávání například zapojením do výzkumných a vzdělávacích výzev a projektů ministerstva školství nebo využitím projektů a potenciálu VŠTE a její Katedry strojírenství nebo Katedry jazyků.

„Chceme-li u dětí a žáků vzbuzovat zájem o technické obory, musíme je zaujmout a nabídnout jim něco navíc. A v tom chce konsorcium středním odborným školám v kraji pomáhat. Udělali jsme zde opravdu důrazný krok kupředu,“ uvedla Ludmila Opekarová a zmínila zvyšování matematických a jazykových znalostí nebo stavbu modelu závodního vozu Formule 1.

Technické a vzdělávací konsorcium VŠTE se veřejnosti poprvé představí na výstavě Vzdělávání a řemesla v listopadu na českobudějovickém výstavišti. Členové konsorcia jsou zváni i na mezinárodní konferenci Defekty budov, která se uskuteční na VŠTE rovněž v listopadu nebo na říjnový Jobfair VŠTE. Zároveň konsorcium pracuje na přípravě Letní školy 2014, věnované rozvoji technické vzdělanosti studentů.

Zdroj: https://www.vstecb.cz/Reditele-skol-a-zastupci-firem-se-sesli-u-prvniho-kulateho-stolu-Technickeho-a-vzdelavaciho-konsorcia-VSTE-1038.htm

Jde nám o budoucnost studentů


Velešín – Střední odborná škola ve Velešíně spojila síly s Vysokou školou technickou a ekonomickou

Vít Šisler nastupuje na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou ve Velešíně do prvního ročníku jako 87 dalších nových studentů prvních ročníků. Sám při včerejším zahájení nového školního roku řekl, že jej nejvíce zajímá technika a všechno kolem ní. V tom případě je na správném místě, protože škola investovala za poslední roky do svého technického vybavení miliony korun. Ačkoliv je o techniky, strojaře, konstruktéry a profese podobného ražení na pracovním trhu zájem, nemusí mít při hledání zaměstnání často ani tito lidé jen na růžích ustláno.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín se od nynějška rozhodla spojit síly s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Jedním z důvodu je podle ředitele Milana Timka právě i snaha zajistit absolventům školy lepší uplatnění na trhu práce. Ale propojení obou škol má i své další výhody. Žák, který nastoupí na tuto střední školu, tak může díky kontinuitě odborného vzdělávání počítat s tím, že může plynule navázat na studium na vysoké škole. A to ve svém oboru.

Další výhodou je, že Vysoká škola technická a ekonomická bude mít ve Velešíně k dispozici potřebné technické zázemí pro výuku svých studentů a na oplátku může nabídnout znalosti svých vyučujících pro školu střední.

„My jim poskytneme zázemí a techniku, oni nám takzvané know-how. Mám tedy představu, že jejich profesoři a učitelé by pro nás udělali přednášky,' shrnul ředitel Milan Timko.

Prioritou školy podle Timka je, aby její absolvent dosáhl na větší konkurenceschopnost při hledání uplatnění po absolutoriu školy.

Spolupráce se Strojírenskou katedrou na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích se bude odvíjet v ryze strojírenské oblasti. Ale to není všechno.

„Příští týden budu podepisovat dohodu s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, která chce naší škole udělit titul fakultní školy,' doplnil včera Milan Timko s tím, že v tomto případě se začne rozvíjet větší spolupráce v oblasti počítačů.

„Od této fakulty máme také nabídku, že pokud budou naši žáci pokračovat ve studiu u nich, nebudou se muset účastnit některých přednášek a zkoušek, protože je budou mít za sebou už u nás,' dodal ředitel.

Pro zkvalitnění výuky vzniklo dokonce Technické a vzdělávací konsorcium při Vysoké škole technické a ekonomické, do něhož patří jak velešínská odborná škola, tak Střední průmyslová škola strojní Tábor a Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice.

„Dohromady nás dala potřeba neustále zlepšovat a zkvalitňovat výuku technického vzdělávání na všech úrovních. Tedy od základního po vysoké školství. Chceme-li totiž u dětí vzbuzovat zájem o technické obory, musíme je zaujmout a nabídnout jim něco navíc,' říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE.

Díky konsorciu se nadaní a aktivní žáci dočkají další podpory, budou se pro ně pořádat soutěže a konference. V konsorciu zapojené školy zase získají možnost společně využívat kapacity, přístroje a zařízení, stejně jako know-how a další informace.

Propojení se základním vzděláme je nasnadě.

„Oslovíme žáky základních škol, aby si volili technické vzdělání, a dál pomůžeme zvýšit úroveň výuky na středních školách. Už zde bude jasná prostupnost mezi střední a vysokou školou. V tom vidím velký přínos pro žáky a vyučující. Osobní poznání a bližší srovnávání, co se učí, jaké jsou trendy, to je velmi důležité,' uvedl Marcel Gause, ředitel táborské průmyslovky.

Zdroj: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jde-nam-o-budoucnost-studentu-avizuji-skoly-20130903.html

Výzva k podání nabídek

Dne 4. 7. 2013 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek  - Tisk výukových materiálů.

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde.

Burza učebnic

Images: images.jpg

Dne 13.6.2013 v době od 9:05 hod. proběhne ve vestibulu školy 'Burza učebnic', na které si budou moci žáci vzájemně zakoupit či prodat učebnice do vyšších či nižších ročníků.

K účasti na burze jsou srdečně zváni naši budoucí i bývalí žáci.

Dne 30.5. 2013 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do firmy Voest Alpine ve městě Linz v Rakousku. Účast na této exkurzi nám umožnila spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou. Foto z uvedené akce je zde.

Fotografie z předávání maturitních vysvědčení absloventům SOŠ SE Velešín zde.

Fotogalerie z výletu studentů SOŠ SE Velešín do Německého BMW zde.

Grilování

Fotogalerii z grilování ve škole 24.4.2013 můžete vidět zde

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE

Jihočeské technické školství získá silný impuls k dalšímu rozvoji. Postará se o něj Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE, jehož zakládajícími členy se 22.4.2013 vedle Vysoké školy technické a ekonomické staly Střední průmyslová škola strojní Tábor, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín a Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice.

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE

Jihočeské technické školství získá silný impuls k dalšímu rozvoji. Postará se o něj Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE, jehož zakládajícími členy se 22.4.2013 vedle Vysoké školy technické a ekonomické staly Střední průmyslová škola strojní Tábor, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín a Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice.

Foto z podpisu dokumentů. Jsou na něm: zleva Miloslav Pileček, ředitel Vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a střední odborné školy řemesel a služeb ve Strakonicích, Štefan Husár, vedoucí Katedry strojírenství VŠTE a Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín.

„Dohromady nás dala potřeba neustále zlepšovat a zkvalitňovat výuku technického vzdělávání na všech úrovních. Tedy od základního po vysoké školství. Chceme-li totiž u dětí vzbuzovat zájem o technické obory, musíme je zaujmout a nabídnout jim něco navíc,“ říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE. Ta byla na ustavujícím zasedání zvolena předsedkyní Rady konsorcia. Předpokládá, že počet jeho členů rychle poroste a rozšíří se o základní a další střední školy. Postupně by se v něm mělo koncentrovat to nejlepší, co v kraji v oblasti technického vzdělávání existuje.

„Oslovíme žáky základních škol, aby si volili technické vzdělání, a dál pomůžeme zvýšit úroveň výuky na středních školách. Už zde bude jasná prostupnost mezi střední a vysokou školou. V tom vidím velký přínos pro žáky a vyučující. Osobní poznání a bližší srovnávání, co se učí, jaké jsou trendy, to je velmi důležité,“ uvedl Marcel Gause, ředitel táborské průmyslovky.

Také Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, vidí hlavní význam konsorcia v kontinuitě odborného vzdělávání a posílení jeho kvality od základní až po vysokou školu. Věří přitom, že i to pomůže tomu, aby techničtí vzdělaní odborníci zůstali v jižních Čechách i po ukončení vysoké školy.

„Současný trend směřuje k tomu, abychom podporovali všechny školy, které chtějí nabízet technické obory. Na té naší pro to hodně děláme a reagujeme na potřeby strojírenských podniků. Věřím, že společným úsilím se dostaneme ještě dál,“ uvedl Miloslav Pileček, ředitel strakonické průmyslovky.

Díky konsorciu se nadaní a aktivní žáci dočkají další podpory, budou se pro ně pořádat soutěže a konference. V konsorciu zapojené školy zase získají možnost společně využívat kapacity, přístroje a zařízení, stejně jako know-how a další informace. Mezi další aktivity budou patřit přednášky profesorů a docentů VŠTE na středních školách, účast jejich studentů na obhajobě finálových kol SVOČ nebo účast v přípravných kurzech pro studium na vysoké škole.

originální zdroj: Věstník a web VŠTE

chevron-down