Images: pf_2019.png

Výzva k podání nabídek - Zajištění dopravy v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Zajištění dopravy v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín - NOVÉ

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Images: logo_OPVV.png

Kroužky pro žáky SOŠ Velešín

V říjnu 2018 jsme na naší škole zahájili pravidelné kroužky pro žáky školy.

  1. Kroužek CAx technologií
    1. AutoCAD – každý čtvrtek v době od 14:00 do 15:30
    2. 3D technologie – 3D CAD + 3D tisk – každé úterý v době od 14:45 do 16:15
  2. Kroužek „Internet věcí“ – každé pondělí a středu v době od 14:00 do 16:15
  3. Kroužek „Elektrohrátky“ – každou středu 14:30 – 16:45

Činnost kroužků je naplánována od října 2018 do června 2019.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367
Datum: 27.9.2018
Místo konání: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, 38232 Velešín

Výzva k podání nabídek- Zajištění dopravy a ubytování žáků v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín

Dne 12. 11. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Zajištění dopravy a ubytování žáků v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín.

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Výběrové řízení bylo ZRUŠENO.

Reportáž Jihočeské Televize natočená při příležitosti slavnostní štafety pořádané Střední odbornou školou Strojní a Elektrotechnickou ve Velešíně ke 100. výročí založení Československé republiky, kterou si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

Opět pořádáme – Studijní vzdělávací zájezd do Anglie s technicky zaměřeným programem

Zájezd je určen pro žáky 1. – 3.ročníků (mimo MOK3), angličtináře i němčináře

Program a bližší informace k zájezdu naleznete ZDE

Závaznou přihlášku se zálohou 1000 Kč prosíme odevzdat do 15.října 2018 vyučujícím AJ.

Sledujte prosím školní facebook a rozvrh, ve kterém budete mít uvedené termíny schůzek k zájezdu.

S dotazy se obracejte na vyučující AJ.

Job Day

Zveme všechny zájemce na JobDay, který se bude konat dne 24.9.2018 od 07.30 hod. v prostorách SOŠ SE Velešín. Jeho smyslem je prezentace firem spolupracujících se školou a zprostředkování vzájemného kontaktu firma – žák, získání nových pracovních příležitostí, popřípadě kontaktů pro vykonání odborné praxe. Předpokládaný konec ve 13.30 hodin.

Bližší informace poskytne p. Hastík, tel.: 725158674, e-mail: hastik@sosvel.cz

Termíny opravných a náhradních maturitních zkoušek a závěrečných učňovských zkoušek - podzim 2018

Termíny ústních zkoušek:

Třída Ústní zkouška Rozpis zkoušky
EPS 4 11. 9. 2018
Zde
MSM4 11. 9. 2018
Zde
MS4 11. 9. 2018
Zde
IT4 11. 9. 2018
Zde

Termíny opravných a náhradních Závěrečných učňovských zkoušek:

Termín písemné zkoušky: 10. 9. 2018.

Termín praktické zkoušky: 28. - 29.8.2018.

Termín ústní zkoušky: 20. 9. 2018.

Výzva k podání nabídek "Nákup elektro přístrojů pro odbornou výuku II"

Dne 9. 8. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Nákup elektro přístrojů pro odbornou výuku II

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Výzva k podání nabídek

Dne 16. 7. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Nákup elektro přístrojů pro odbornou výuku

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Zadavatel oznamuje, že dne 24. 7. 2018 byla zakázka ZRUŠENA z důvodů změny výše předpokládané částky zakázky.

Výzva k podání nabídek

Dne 16. 7. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Bezbariérovost v budově školy a dílen pro odborný výcvik SOŠ SE Velešín II

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Jihočeský kraj podpořil technické kroužky na SOŠ strojní a elektotechnické Velešín

sos Projekt byl financován Jihočeským krajem z grantového programu
Podpora technického vzdělávání pro rok 2017.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Tématy kroužků byla problematika programování.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Účastníci kroužku se seznámili s algoritmickým myšlením a různými druhy programovacích prostředí a jazyků. Účastníci kroužku si osvojili i praktiky přímého programování hardwaru a různé elektroniky. Naučili se algoritmizovat úlohu a řešit zadané problémy. Naučili se jak porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace k řešení problému, navrhnout řešení a jeho varianty, vyhodnotit a ověřit správnost postupu a dosažené výsledky. Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Výzva k podání nabídek

Dne 4. 6. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Bezbariérovost v budově školy a dílen pro odborný výcvik SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Výzva k podání nabídek

Dne 28. 5. 2018 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Modernizace osvětlení odborných učeben a dílen odborného výcviku

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na studijní a učební obory:

název oboru kód oboru počet volných míst
ELEKTROTECHNIKA
ŠVP Počítačové systémy
26-41-M/01 7
MECHANIK SEŘIZOVAČ
ŠVP Mechatronik
23-45-L/01 3
ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje strojů
26-52-H/01 10
OBRÁBĚČ KOVŮ
ŠVP Obsluha CNC strojů
23-56-H/01 10

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do 24. 5. 2018

Přijímací řízení proběhne dne 25. 5. 2018 podle kritérii stanovaných ředitelem školy pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.

Více informací o oborech zde.

Dne 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů do prvních ročníků školního roku 2018/2019.

Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení zde.

Dne 23. 4. 2018 a 24. 4. 2018proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do učebních oborů Obráběč kovů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje do prvních ročníků školního roku 2018/2019.

Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení zde.

Důležitá informace pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2018/2019

Žáci, kteří nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. ročníku maturitního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač budou mít na konci 3. ročníku možnost vykonání závěrečné zkoušky dle školního vzdělávacího programu takto:

chevron-down