Dne 23. 4. 2019 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do učebních oborů Obráběč kovů, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Strojní mechanik do prvních ročníků školního roku 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení zde.