Výzva k podání nabídek

Dne 27. 6. 2019 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde: