Na základě krizového opatření Vlády ČR a podle Protiepidemického systému PES, který je nyní na stupni 5, se po ukončení vánočních prázdnin, tedy 4. 1. 2021 vrátíme k výuce, která bude probíhat pouze distančním způsobem. Týká se to všech ročníků a také praktické výuky (tj. předměty Odborný výcvik, Praxe a některé předměty probíhající v laboratořích). Tato opatření jsou platná až do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Stále platí, že na základě rozhodnutí MŠMT je možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem.

V prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a s tím, že se nahlásí na sekretariátu školy.

Celé usnesení Vlády ČR je ke stažení ZDE.

 

Přejeme všem šťastné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

PF 2021

Informujeme Vás, že na základě krizového opatření Vlády ČR bude ve dnech 21. a 22. prosinec 2020 pro střední školy prodlouženo volno o tyto dva dny, které souvisí s vánočními svátky.

Celé usnesení Vlády ČR naleznete zde.

Po návratu z vánočních prázdnin (od 4. ledna 2021) bude na základě, v tuto chvíli dostupných informací, výuka probíhat podle Protiepidemického systému ČR (PES) stupeň 4 a z toho vyplývá následující uspořádání výuky:

Domov mládeže bude pro žáky také zpřístupněn a bližší informace o možnostech ubytování žáků je možné získat na domov.mladeze[zavinac]sosvel.cz nebo na tel: 720 989 238. Ve škole také bude pokračovat chod školní jídelny.

Stále platí, že na základě rozhodnutí MŠMT je možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem.

V uspořádání výuky od 4. 1. 2021 může docházet ke změnám podle aktuální situace v boji proti nemoci Covid a dle nařízení Vlády ČR a MŠMT. Sledujte prosím proto před návratem do školy rozvrh na Škole online, aktuality na webových stránkách nebo sociální sítě školy.

Informujeme Vás, že dnem 7. 12. 2020 platí pro střední školy podle Protiepidemického systému ČR (PES) stupeň 3 a z toho vyplývá následující uspořádání výuky:

Pokud si žáci nejsou jisti, zda předmět v rozvrhu bude vyučován prezenčně nebo distančně, poznají to ve Škole online podle toho, zda je hodině přiřazeno číslo učebny.

V případě nejasností se mohou žáci obrátit na svého třídního učitele nebo na sekretariát školy.

Informujeme Vás, že dnem 25. 11. 2020 bude zahájena výuka závěrečných oborů, tj. 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky učebních oborů. Dále je od tohoto data povolena prezenčně praktická výuka všech ročníků (tj. předměty Odborný výcvik, Praxe a některé předměty probíhající v laboratořích).

V současné chvíli se pracuje na úpravě rozvrhu, který bude zveřejněn v následujících dnech a žáci o něm budou informování zprávou ve Škole online. Domov mládeže bude pro žáky také zpřístupněn od středy 25. 11. 2020. Bližší informace o možnostech ubytování žáků je možné získat na domov.mladeze[zavinac]sosvel.cz nebo na tel: 720 989 238.

Ve škole se také obnoví chod školní jídelny a v průběhu pondělí 23. 11. 2020 bude možné si již obědy přihlásit v aplikaci Strava.cz

Stále platí, že od 18. 11. 2020 je na základě rozhodnutí MŠMT možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem.

 

Ve čtvrtek 12. 11. 2020 se mají konat třídní schůzky. Bohužel kvůli přetrvávajícímu nařízení vlády ČR Vás tentokrát nemůže pozvat k nám do školy, proto jsme zvolili online formu třídních schůzek.  Tyto schůzky budou probíhat v prostředí MS Teams, do kterého se rodiče přihlásí přes účty žáků.

V níže uvedených tabulkách je přehled informací pro jednotlivé třídy, kdy se schůzky konají a přímý odkaz na tým, přes který dojde k videohovoru s třídním učitelem. V průběhu týdne může ještě docházet k menším úpravám v časovém harmonogramu a doplnění odkazů na tým, proto prosím sledujte tuto stránku průběžně celý týden.

1. ročník

název třídy třídní učitel kontakt čas třídní schůzky Odkaz na MS Teams
IE1 (skupina EPS) Mgr. Rozkošná rozkosna[zavinac]sosvel.cz 18. 11. 2020 18:00-19:00 MS Teams
IE1 (1. skupina IT) Mgr. Rozkošná rozkosna[zavinac]sosvel.cz 18. 11. 2020 17:00-18:00 MS Teams
IE1 (2. skupina IT) Mgr. Rozkošná rozkosna[zavinac]sosvel.cz 19. 11. 2020 17:00-18:00 MS Teams
M1 Mgr. Cikhart cikhart[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
SMOK1 Kábrtová kabrtova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams

 

2. ročník

název třídy třídní učitel kontakt čas třídní schůzky Odkaz na MS Teams
IT2 Mgr. Svobodová svobodova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
EPS2 Ing. Podroužek podrouzek[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
MSM2 Mgr. Svobodová svobodova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
MS2 Ing. Šípková sipkova[zavinac]sosvel.cz 11. 11. 2020 – 17:00-18:00

12. 11. 2020 – 17:00-18:00

MS Teams
EM2 Ing. Marischka marischka[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
SMOK2 Mgr. Hrušková hruskova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams

 

3. ročník

název třídy třídní učitel kontakt čas třídní schůzky Odkaz na MS Teams
IT3 Mgr. Dolanská dolanska[zavinac]sosvel.cz 11. 11. 2020 18:00-19:00

12. 11. 2020  17:00-18:00

MS Teams
MP3 Mgr. Turková turkova[zavinac]sosvel.cz 16:00-17:00 MS Teams
MS3 Mgr. Raynochová raynochova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
OK3 Mgr. Rejdová rejdova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
EM3 Mgr. Suchanová suchanova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams

 

4. ročník

název třídy třídní učitel kontakt čas třídní schůzky Odkaz na MS Teams
IT4 Mgr. Brůžek bruzek[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
EPS4 Mgr. Tománková tomankova[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams
M4 Mgr. Štrbková strbkova[zavinac]sosvel.cz 17:00-18:00 MS Teams
MS4 Ing. Vlasák vlasak[zavinac]sosvel.cz 16:00-18:00 MS Teams

 

Ve dnech 19. 9.-2. 10. 2020 se vybraní žáci 3. ročníků účastnili v rámci projektu Erasmus+ stáže ve strojírenství a elektrotechnice v Mariboru na Slovinsku. Celkem se účastnilo 9 žáků z oborů Elektrotechnika, Mechanik seřizovač a Mechanik seřizovač – Mechatronik. Zahraniční stáž našim žákům umožnila pracovat v odborných firmách, součástí stáže byl i doprovodný program a ubytování. Program stáže byl opravdu pestrý a žáci si tak měli možnost nejen prohloubit své odborné znalosti, ale také rozvinout kulturní povědomí.

Erasmus+

Doprovázející paní učitelka N. Rejdová projekt shrnula následujícími slovy:

“Myslím si, že dvoutýdenní pobyt v Mariboru byl pro všechny velmi přínosný. Studentům umožnil získat nové, nejen pracovní, zkušenosti, procvičit své dovednosti a znalost anglického/německého jazyka. Někteří si také poprvé mohli prověřit svou samostatnost. Pro mne to byla jedinečná příležitost poznat naše studenty i z jiné než “školní” stránky a také objevit krásy Mariboru. Jsem ráda, že všichni – zaměstnavatelé, koordinátorka z agentury i recepční z hotelu, naše studenty velmi chválili.”

Erasmus+ Slovinsko 2020

Erasmus+ Slovinsko 2020

A jaké byly zážitky, pracovní povinnosti a celkově dojmy našich žáků? Vybrali jsem několik popisů přímo od našich žáků.

“Společně s Filipem L. pracuji ve firmě Tomaž Polanec a.s.  Je to malá rodinná firma, která se zabývá obráběním plastu. Po počátečním pohovoru nás majitel firmy provedl a ukázal nám všechny stroje a vysvětlil, jak pracují. Hned poté jsme se pustili do práce. Já jsem strávil zbytek dne u CNC soustruhu, který už byl naprogramován na úpravu plastové kulatiny. Následně mi jeden z pracovníků ukázal, jak si kulatinu nařezat a poté i vrtat. Vrtačka byl jediný ruční stroj. Ke konci dne jsem vyrobil přes 100 hotových kusů na objednávku. V následujících dnech jsem pokračoval ve stejné činnosti.
Ve čtvrtek se mne můj šéf zeptal, jestli umím programovat na soustruhu a tak jsem se pokusil vytvořit program pro výrobu nové součásti. Poté jsme program vyzkoušeli a fungoval výborně. Program byl určen pro výrobu jen několika kusů, takže další dny jsem se vrátil k původní práci u CNC soustruhu. Mezitím mi také kolegové ukázali, jak pracuje CNC fréza. Jeden den jsme také zajeli do původní dílny firmy, kde nám ukázali a mohli jsme si i vyzkoušet, jak se vyrábí kulatiny z různých druhů plastů.
Ve firmě se mi líbilo. Všichni zaměstnanci i majitel byli příjemní a přátelští. Anglicky sice nikdo moc neumí, ale přesto jsme se byli schopni domluvit.”

Honza K.

 

“Firma, ve které pracuju, se jmenuje Elkosun. Tato firma se specializuje na světla, LED lampy a celkově preferují tzv. “Green energy”. První dny jsem strávil lehkou prací (např.: krájení izolací na kabely různých velikostí, třídění plastových destiček, do kterých jsem poté přidával kondenzátory). V pátek už práce začala být zajímavější. Začali jsme vyrábět cívky, které jsme poté testovali, zdali jsou funkční. Pak se tyto cívky poslaly do veliký pece, aby se nabarvily na bílo. Poté přišlo poslední montování svorek pro následné připojování kabelů. Pak se na to natiskly parametry a bylo hotovo. Poté už jsem začal výrobou LED světel. Není to nic jednoduchý, ale zábava a to je důležitý.
V této firmě jsou velmi přátelský a respektující spolupracovníci, kteří umí anglicky takže v komunikaci s nimi nemám problém.”
Patrik K.
“Firma, ve které jsme pracovali, se jmenuje Goldpack. Zaměřuje se na výrobu součástek i robotů pro balící techniku. Firma se nachází v Hoče, cca čtvrt hodiny vlakem z Mariboru.
Naším supervisorem byl Andrej Babič. Pracovní den začínal v 7:20, kdy nám náš šéf zadal práci pro daný den. Nejdříve nám náš vedoucí vždy ukázal, jak s daným strojem manipulovat, po nějaké době nás zkontroloval a následně jsme pracovali už samostatně. Asi po hodině práce byla první přestávka na snídani s kávou a pak jsme pokračovali v práci až do oběda (10:30 -11:00). Po obědě jsme buď pokračovali v zadaném úkolu, nebo pokud byla práce hotová, vedoucí nám zadal nový úkol.
Ve firmě jsme nejčastěji pracovali na CNC soustruhu Fanuc, na pásové pile a na ručním lisu. Na soustruhu jsme vyráběli ozubená kola nebo závity, na pásové pile řezali trubky a tyče různých poloměrů a na ručním lisu sestavovali pohyblivé součásti robotů a transportních pásů. Měli jsme také možnost vidět naše výrobky přímo v pohybu např. v oddělení, kde se výrobky balí.
Pracovali jsme v malém 7členném kolektivu. Všichni byli přátelští a vždy ochotni nám pomoci a naučit nás nové věci. Většina mluví anglicky, takže jsme se dobře dorozuměli. Kolegové byli komunikativní a zábavní. Např. když jsme zmínili Karla Gotta, náš vedoucí s nadšením zazpíval písničku Včelka Máju. Práce nás velmi bavila a nikdy jsme se nenudili.”
Ondra Z.
Erasmus+ Maribor Slovinsko, podzim 2020

Erasmus+ Maribor Slovinsko, podzim 2020

 

#INTERNationalization #Erasmusplus

Více informací o zapojení naší školy do programu Erasmus.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

z důvodu nynějších opatření vlády ČR jsme nuceni Den otevřených dveří ve dne 7.11. zrušit. V tuto chvíli pro Vás připravujeme novou podobu Dne otevřených dveří v online formě, abychom Vám i za těchto podmínek mohli nabídnout alespoň částečný pohled do naší školy a zodpověděli Vaše dotazy.

Dny otevřených dveří

Přesný termín online Dne otevřených dveří a informace o detailech realizace zveřejníme nejpozději do 7 dnů.

Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín

Projekt „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013557 byl předložen v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj. (Pokračování textu…)

Naše škola se zapojila do projektu Daruj notebook. Cílem tohoto projektu je pomoci školám zpřístupnit online vzdělávání a to zajištěním sponzorů, kteří by školám koupili nové nebo darovali starší notebooky, tablety, web kamery a další vybavení pro distanční výuku. Projekt je pod záštitou oblastních spolků Českého červeného kříže Jihočeského kraje.

(Pokračování textu…)

Naše škola byla podpořena Jihočeským krajem v rámci zajištění distanční výuku žáků tím, že zařídil SIM karty na internet pro žáky zdarma. SIM karty jsou aktivované na měsíc listopad. Pokud by se distanční výuka protáhla i na měsíc prosinec, budou data na SIM kartách žákům automaticky aktivována i tento měsíc.

Sim karty

Pro naše žáky máme k dispozici celkem 100 karet a mají 50 GB dat na měsíc. SIM karty si žáci mohou vyzvednout každý všední den mezi 8:00 -12:00 hodinou.

 

Chtěli bychom poděkovat novému panu hejtmanovi MUDr. Martinovi Kubovi a celému JčK za podporu našich žáků v těchto složitých podmínkách výuky. Další informace jsou na stránkách Jihočeského kraje.

Na základě rozhodnutí vlády ČR nastalo prodloužení současných opatření a tedy i pokračování distanční výuky od 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. Odborný výcvik v dílnách a praxe ve firmách je i nadále zrušena.

Aktuální rozvrh s drobnými změnami v souvislosti s platnými opatřeními najdete v systému Škola online.

Potvrzení o studiu si během distanční výuky můžete vyzvednout na sekretariátu školy u paní Markové. Doporučujeme se raději dopředu telefonicky domluvit. Škola bude denně otevřená pouze v dopoledních hodinách od  06.00 do 12.00 hodin. Po domluvě je možné potvrzení o studiu zaslat také elektronicky emailem.

Vždy aktuální informace a opatření ohledně školství najdete na webu www.msmt.cz.

Informujeme Vás o způsobu placení v měsíci listopad za školní jídelnu. Na měsíc listopad se budou peníze na stravu strhávat běžným způsobem. Pokud by došlo k prodloužení distanční výuky na základě rozhodnutí vlády ČR a škola by se neotevřela, peníze za stravné se převedou na následující měsíc.

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od středy 14. října 2020 včetně ruší prezenční výuka předmětů Odborný výcvik a Praxe (obor EPS). Dále je zakázaná přítomnost žáků nejen ve škole, ale nyní už i na Domově mládeže a ve školní jídelně.

Prozatím stále platí, že se žáci do školy vrátí po podzimních prázdninách 2. listopadu 2020.

Celé znění usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 najdete ZDE.

 

Harmonogram následujících dní

Organizace distanční výuky

Dle krizových opatření vlády ČR je nařízena pro všechny střední školy distanční výuka v termínu 12.-23. října 2020. Přítomnost žáků ve škole se v tomto termínu zakazuje. Výjimku tvoří praktické vyučování, tj. předměty Odborný výcvik (OV) a Praxe (PRX) u oboru EPS budou nadále probíhat dle rozvrhu ve Škole online. V případě nejasností kontaktujte vedení školy nebo svého třídního učitele.

Ubytování na DM

Provoz DM není nařízeními zakázán. Ubytovaní žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku (OV a praxe) mohou stále využívat ubytování na DM. Režim příjezdu na DM zůstává beze změny (příjezd možný již v neděli).

Strava

K obědu se bude vařit pouze jedno jídlo.  Všem žákům byly obědy odhlášeny a v případě zájmu si je musí opět přihlásit vždy nejpozději jeden den dopředu do 11:00 hodin. Žáci ubytovaní na DM mají samozřejmě nárok na snídani, svačinu, oběd a večeři, musí si jednotlivá jídla opět ale přihlásit!

Rozvrh a hodnocení

Během distanční výuky platí nový rozvrh, který je nyní ve Škole online. V rozvrhu jsou uvedeny maturitní předměty, resp. předměty, které jsou součástí závěrečné zkoušky.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná a všem žákům se eviduje docházka. Pokud vyučovací hodina proběhne pomocí videohovoru v MS Teams a žák se ji nebude moci zúčastnit (např. bude u lékaře), je povinen se dopředu omluvit třídnímu učiteli a nejlépe i přímo vyučujícímu daného předmětu. Pokud vyučovací hodina proběhne zadáním úkolu (např. prostudováním výukových materiálů a vypracováním cvičení, …), považuje se za neúčast na hodině, pokud úkol neodevzdá.

Pro videohovory jsou rezervovány časy, kdy je uveden předmět v rozvrhu. Pokud předmět v rozvrhu není, tak je žák povinen také plnit zadané úkoly a videohovory se musí odehrávat ve volných časech, které nejsou blokovány žádným předmětem.

Odevzdané úkoly budou klasifikovány.

Rozcestník distanční výuky

Na stránce Distanční výuka najdete návod, jak resetovat heslo do systémů Moodle a Office 365 (jehož součástí je MS Teams). Dále přehled správců jednotlivých systémů, na které se obraťte v případě problémů. Stránka obsahuje také tzv. rozcestník, kde je uvedeno, v jakém systému bude jaký předmět během distanční výuky vyučován (tj. kde najdete výukové materiály, cvičení, úkoly, testy apod.). Pro videohovory bude u všech předmětů využíván systém MS Teams a pro základní komunikaci “žák-učitel”, resp. “rodič-učitel” a informování o průběhu výuky Škola online.

Offline výuka

V případě, že žák nemá doma internetové připojení, kontaktuje svého třídního učitele a bude individuálně řešena metoda předávání výukových materiálů a úkolů.

 

Další informace o školství a koronaviru můžete získat na stránkách MŠMT ZDE.

Projekt INTERNationalization: Stáže ve strojírenství a elektrotechnice ve Slovinsku
internacionalizace odborných praxí přináší do naší školy, jak název napovídá, mobilitu našich žáků ve formě odborných výcviků ve Slovinsku.

Stáže probíhají v autentickém pracovním prostředí slovinských firem působících v oborech, na které se připravují účastníci projektu na naší škole: Elektrotechnika, Informační technologie a Mechanik seřizovač (tj. programátor a operátor CNC strojů).

Na podzim 2019 a na podzim 2020 proběhly dvoutýdenní mobility pro žáky třetích ročníků na léto 2021 chystáme tříměsíční mobilitu ErasmusPro pro tři naše absolventy. Všichni účastníci si vedle pracovních návyků ve svém oboru upevňují také znalosti obecné i odborné angličtiny, ve které komunikují firemními zaměstnanci a se svým mentorem.

Partnerem projektu je slovinský vzdělávací institut ZNI – Institute for New Age Education, který našim účastníkům zprostředkuje umístění do firem, ubytování, stravování a podporu. Kvalita a odborná úroveň je zajištěna nástroji ECVET, absolvování stáže je certifikováno Europassem Mobility.

Účastníci projektu jsou vybráni na základě prospěchu a úrovně angličtiny a šanci dostanou ti nejpilnější, nejmotivovanější a žáci s omezenými příležitostmi. Jedním z cílů projektu je totiž vyrovnat příležitosti všem žákům, bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí. Dalším cílem je internacionalizovat výuku na naší škole a připravit půdu pro další zahraniční partnerství, ve kterých budeme vytvářet mobility a aktivity pro naše žáky i pedagogy.

Tento projekt přináší naší škole nová partnerství se slovinským institutem a zprostředkování stáží ve firmách Smartronik d.o.o. Zlatorog oprema d.o.o., S.A.J a Palfinger a dalšími. Jde o moderní slovinské strojírenské a elektrotechické firmy, které jsou špičkami oboru. Chceme i do budoucna podpořit vzájemné sdílení zkušeností a kontaktů, zlepšit perspektivu našich absolventů a zpestřit nabídku praxí pro naše žáky. Projekt také přispívá ke zatraktivnění našich oborů, k mezinárodnímu rozměru odborného vzdělávání a v neposlední řadě k rozvoji našeho pedagogického sboru.

 

Více informací o zapojení naší školy do programu Erasmus.

 

[fusion_gallery layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”3″ column_spacing=”” gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”zoomin” lightbox=”yes” lightbox_content=”” bordersize=”1″ bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_07.jpg” image_id=”3355″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_06.jpg” image_id=”3354″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_05.jpg” image_id=”3353″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_04.jpg” image_id=”3352″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_03.jpg” image_id=”3351″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_02.jpg” image_id=”3350″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_01.jpg” image_id=”3349″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/11/21_9_muzeum.jpg” image_id=”3116″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://www.sosvel.cz/wp-content/uploads/2020/12/erasmus_podzim_2020_14.jpg” image_id=”3368″ link=”” linktarget=”_self” /][/fusion_gallery]

 

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje byl náš kraj označen jako “zelený” a nebude se tedy od 5. 10. 2020 přecházet na distanční výuku. Omezení nastane pouze ve sportovní činnosti žáků ve škole.

Celé znění dopisu od KÚ JČ najdete zde.

 

Informujeme Vás o vyhlášení ředitelského volna v pátek 25. 9. 2020 s podporou distanční výuky. Bližší informace poskytnou žákům jejich třídní učitelé.

Na základě usnesení MŠMT týkající se termínů pro maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 podzimní část stanovila naše škola následující harmonogram:

Informace k odevzdání maturitní práce

Zahájení školního roku 2020/2021

Všechny naše stávající a nové žáky opět rádi uvítáme 1. září 2020 v 7:30 hodin a to:

Ve škole nejsou zavedeny žádné omezení týkající se počtu žáků, při vstupu do školy není potřeba předkládat formulář o bezinfekčnosti. Rodiče mohou své děti doprovodit do školy a účastnit se uvítání 1. ročníků.

V prostorách školy bude rozmístěna dezinfekce, doporučujeme ji vhodně využívat. I když nejsou roušky v prostorách školy povinné, doporučujeme si roušku pro jistotu s sebou vzít.

chevron-down