Přejeme všem žákům, rodičům, zaměstnancům, přátelům školy a jejich rodinám radostné prožití vánočních svátků po boku svých blízkých a do nového roku pevné zdraví, hodně úspěchů, spoustu šťastných chvil a nezapomenutelných zážitků.

PF 2022

V letech 2019 - 2021 se Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín zapojila do projektu Erasmus+, který nese název Stáže ve strojírenství a elektrotechnice ve Slovinsku – internacionalizace odborných praxí. Děkujeme Mgr. Vladimíru Přibylovi za zaslání příspěvku.

V rámci projektu se na podzim roku 2019 a 2020 uskutečnily dvě dvoutýdenní stáže, kterých se účastnili studenti třetích ročníků oborů Mechanik seřizovač a Elektrotechnika.

Pokračování článku najdete na serveru Českokrumlovský deník.

Stěžejní náplní exkurze byla návštěva Jihoseparu – akciové společnosti, která se zaměřuje na třídění a drcení papíru, plastu i skla a lisování druhotných surovin do balíků a nabízí odborné poradenství v oblasti ekologie. Celý proces zpracování jsme si měli možnost prohlédnout a poslechli jsme si v nové učebně zajímavou přednášku. Následovala návštěva skládky v nedalekém  Pravětíně, kde se nám opět důkladně věnovali a prošli s námi celou skládku i nově budované úložiště odpadu a dostali jsme zde také informaci o tom, jak mají  občané po dlouhých letech možnost vytřídit a předat k dalšímu zpracování biologicky rozložitelné odpady, ze kterých se v místní kompostárně připravuje kompost a zde na skládce v Pravětíně dozrává. Nyní mohou vyrobený kompost použít v městské zeleni, na rekultivaci skládky a v budoucnosti i jako palivo v městské kotelně. Připravují i možnost využití kompostu občany.

Pokaždé jsme se vraceli do volnočasového areálu Vodník, kde jsme byli ubytováni v chatkách s kuchyňkou a sociálním zařízením. Tyto dvě akce doplnila návštěva Ekofarmy Hajná Hora, kde jsme byli seznámeni s provozem farmy a všichni dostali možnost se svézt na koni.  Na závěr jsme si prošli Arboretum, které se nachází pod zámkem. Vzhledem k horskému rázu městečka a vzhledem k tomu, že naše cíle byly vždy kousek za Vimperkem, měly přesuny sportovní charakter. Po návratu do areálu Vodník, v době osobního volna, měli žáci možnost si zasportovat.

V letech 2019-2021 se Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín zapojila do projektu Erasmus+, který nese název Stáže ve strojírenství a elektrotechnice ve Slovinsku – internacionalizace odborných praxí. V rámci projektu se na podzim roku 2019 a 2020 uskutečnily dvě dvoutýdenní stáže, kterých se účastnili studenti třetích ročníků oborů Mechanik seřizovač a Elektrotechnika. Vybraných 20 studentů tak s pedagogickým doprovodem vycestovalo na dvoutýdenní stáž do slovinského Mariboru.

Erasmus+

Ze získaného grantu Evropské unie škola uhradila téměř 100 % nákladů. Zahraniční stáž byla realizována ve spolupráci se slovinským partnerem, společností ZNI, která studentům zprostředkovala pracovní místa v odborných firmách, doprovodný program a ubytování. Po absolvování přijímacího pohovoru se studenti účastnili každodenních prací a používali strojní vybavení firem. Program stáže byl opravdu pestrý a studenti si tak měli možnost nejen prohloubit své odborné znalosti, ale také rozvinout kulturní povědomí o Slovinsku. Slovy jednoho z účastníků: „Zlepšil jsem se v technickém myšlení, i v tom, jak být efektivnější a přesnější. Poznal jsem vlastnosti různých materiálů a naučil se lépe komunikovat se spolupracovníky.“

Od července do září letošního roku byli také díky projektu v Mariboru tři nejlepší maturanti oboru Mechanik seřizovač. Ve strojírenských firmách programovali a řídili moderní CNC stroje v běžném provozu. Úspěšně se začlenili do pracovního kolektivu, kde byla hlavním dorozumívacím jazykem angličtina. Stáž jim přinesla praktické zkušenosti z oboru a výhodu pro studium na vysoké škole i při hledání budoucího zaměstnání.

 

Erasmus+ Maribor Slovinsko

Erasmus+ Maribor Slovinsko

#INTERNationalization #Erasmusplus

Více informací o zapojení naší školy do programu Erasmus.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

z důvodu současných protiepidemiologických opatření vlády ČR jsme nuceni Den otevřených dveří ve dne 30.11.2021 upravit na Den individuálních prohlídek. To znamená, že pokud se budete chtít podívat k nám do školy, tak je třeba se předem telefonicky objednat na sekretariátu školy na tel. 725 158 931.

Prohlídky budou probíhat individuálně po menších skupinkách kvůli omezení počtu osob v budově. Prohlídky školy budou probíhat po cca 30minutových intervalech a je nutné se předem přihlásit. Nepřihlášení zájemci o prohlídku školy se budou muset přizpůsobit časovému harmonogramu a počkat na volné místo.

Návštěvníci musí mít po celou dobu pohybu po škole nasazený respirátor a je třeba se při vstupu prokázat bezinfekčností (tj. ukončené očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19).

Informujeme Vás, že na základě  zhoršené pandemické situaci budou třídní schůzky 25.11.2021 probíhat online formou přes MS Teams (přes školní účty žáků). V případě potřeby osobní konzultace s vyučujícím (třídním učitelem nebo učitelem jiného předmětu) je možné domluvit si individuální schůzku ve škole nebo v online podobě po předchozí domluvě.

Další informace Vám sdělí třídní učitelé.

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 13.11.2021 od 8 hodin. Návštěvníci musí mít po celou dobu pohybu po škole nasazený respirátor, ale není potřeba mít s sebou potvrzení o testování.

Nebojte se manuální práce, po šikovných lidech je hlad, vzkazuje majitel Hugo Bike.

První elektro-koloběžku si postavil v patnácti letech a každý den díky ní dojížděl na odborné učiliště ve Velešíně. Dnes prodává pod značkou Hugo Bike elektrické koloběžky do celého světa. Jako malý jsem si hrál s merkurem a stavěl první samohybné stroje, učňák mi pomohl dělat věci ve velkém, říká absolvent Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín Josef Bigas.

Pokračování článku najdete na serveru Budějcká Drbna.

Informujeme Vás, že na základě doporučení zřizovatele a současné pandemické situace, je vyhlášeno na dny 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.

Dne 12.10.2021 proběhl na domově mládeže v rámci projektu "Společné vzdělávání na SOŠ SE Velešín" reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015474, projektový den s Arduinem.

Účastnící se žáci pod vedením pozvaného odborníka z praxe a našeho vyučujícího připravili pro ubytované žáky večerní blok zaměřený na mikrořadič Arduino. Pro žáky byly připraveny komplexní pracovní úkoly, při nichž žáci samostatně řešili určité problémy a situace. Pomocí této výukové metody byli žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Žáci pracovali individuálně nebo ve skupinách, dle povahy řešeného problému, za účelem dosažení konkrétního řešení problému. Řešené problémy využívaly mezipředmětových vztahů. Žáci se učili samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů.

Ve čtvrtek 30. 9. 2019 od 07:30 hod. v prostorách vestibulu školy proběhne další ročník akce Job Day. Tato akce slouží k prezentaci firem spolupracujících se školou a zprostředkování kontaktu s našimi žáky, získání nových pracovních příležitostí, popřípadě kontaktů pro vykonání odborné praxe. Dále svoje představitele vyslali také některé vysoké školy nebo Policie ČR.

Harmonogram návštěv veletrhu jednotlivých tříd najdou žáci ve svém rozvrhu ve Škole online. Předpokládaný konec je plánovaný ve 13:30 hodin.

Seznam přihlášených prezentujících:

Bližší informace poskytne p. Hastík, tel.: 725158674, e-mail: hastik@sosvel.cz

Informujeme Vás, že na pondělí 27. 9. 2021 bylo panem ředitelem vyhlášeno ředitelské volno.

Václav Pixa: Praxe je pro žáky velešínské školy přínosná

Původně se měl zúčastnit středečního slavnostního zahájení, ale na poslední chvíli musel svou účast odvolat. Návštěvu školy si však ujít nenechal. Ve čtvrtek 2. září jsme tak přivítali technického ředitele firmy Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice Václava Pixu, se kterým jsme zároveň udělali rozhovor.

ředitel firmy Bosch

Jaká je vaše zkušenost se žáky SOŠ Velešín?

Obecně máme velmi dobrou zkušenost. Od žáků očekáváme určitou úroveň, vědomostní profil, a musím říct, že se učí v dobrých institucích. Praxe je pro ně přínosná, je vidět, že když ji mají, patří pak v pracovním kolektivu k nejlepším.

Je propojení středních odborných škol a podniků prospěšné pro obě strany?

Je to tak. Žáci jsou lépe připravení, už náš podnik znají. Doplním, že studium je celkem náročné, takže se na ně kladou odpovídající nároky. 

A zůstávají u vás žáci po dokončení školy?

Většinou ano. Někteří se rozhodnou jít studovat vysokou školu, přičemž po jejím dokončení se k nám pak mnozí vracejí. Stává se tak i v případech, kdy vysokou školu nedodělají. 

Snažíte se motivovat děti ke vzdělání v technických oborech?

Děláme například motivační návštěvy na základních školách. Dokonce máme i mateřskou školu, kterou jsme vybavili technickými věcmi, stavebnicemi od Bosche a tak dále. V nejmenších tak probouzíme zájem o technickou oblast. Máme za sebou dobu, kdy bylo komplikované sehnat mladé lidi, kteří by se šli učit takzvané černé řemeslo. Přitom uplatnitelnost na pracovním trhu je velmi dobrá, také platové ohodnocení je podstatně lepší, než tomu je v některých jiných oborech, nebo v případě, kdy člověk žádnou kvalifikaci nemá. 

Dá se tedy říct, že kdo se rozhodne pro technický obor, má určitou jistotu?

V naší zemi je nedostatek technicky vzdělaných pracovních sil. Když v 19 letech žák dokončí studium a nemá vůči nějakému podniku závazek, má jistotu, že o něj bude mít zájem mnoho firem. Budoucí kolegové a kolegyně, kteří se vyučí například v oboru mechatronik, se prosadí. Pro podniky je samozřejmě lepší, když k nim přijde člověk s patřičným vzděláním. Také dodám, že si dokáže i dobře vydělat.

Velešínská škola si dlouhodobě zakládá na úzké spolupráci s firmami. Partneři školy také poskytují vybraným žákům učebních a maturitních oborů stipendium během celého studia na škole. Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice sponzoruje žáky studijního oboru Mechanik seřizovač – Mechatronik

Přehled všech partnerů školy zájemci naleznou na stránce Partneři školy. Přehled oborů, které škola nabízí, je ZDE.

Jakub Výlet: Na velešínskou školu jsem měl dobré ohlasy od kamarádů

Jakub Výlet před několika dny odstartoval novou životní etapu, když nastoupil na naší škole do prvního ročníku maturitního oboru Elektrotechnika – Počítačové systémy. Popovídali jsme si hned na začátku školního roku v rámci naší nové série rozhovorů se zajímavými studenty, učiteli či absolventy, na kterou se můžete těšit na našich webových stránkách.

Žák prvního ročníku Jakub Výlet

Proč jste se rozhodl studovat na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně?

Vzhledem k tomu, že jsem z Kaplice, tak u mě hrála roli blízká vzdálenost. Na školu jsem měl zároveň dobré ohlasy od kamarádů, kterých tady mám celkem dost.

Obor Elektrotechnika – Počítačové systémy byl jasnou volbou?

Přemýšlel jsem ještě nad CNC stroji, ale myslím, že mě počítače baví víc. Jednou se kolem nich bude točit celý svět, obor je tedy užitečný. Určitě v něm najdu využití.

A co konkrétně byste chtěl dělat?

Programování, tvoření webových stránek a podobně.

Jaký je přechod ze základní školy na střední?

Beru to jako další etapu. Těšil jsem se. Žádnou nervozitu jsem nepociťoval. Mám ve třídě bratrance, takže to mám možná snazší. Ale i kdybych tady byl sám, věřím, že bych se dost rychle s někým skamarádil.

Čemu se rád věnujete po škole?

Hrával jsem dost dlouho fotbal. Tomu už se nyní nevěnuju, jen někdy si kopnu. Stejně tak rád občas posiluji, dříve jsem i jezdil na skejtu. Mým největším koníčkem je ale hudba. Kytara a bicí. Dal jsem jí přednost i před fotbalem. Hraji v kaplické kapele s názvem Poprvé. Věnujeme se moderní muzice, hrajeme všehochuť. Ed Sheeran, Imagine Dragons, Karel Gott, zkrátka všechno možné. Zajímavostí je, že hrajeme bez zpěvu.

Proč?

Líbí se nám to tak. (úsměv) Ještě dodám, že se snažíme hrát akusticky. 25. září se na nás můžete přijít podívat do Českého Krumlova.

V kolika letech jste se začal muzice věnovat?

Začal jsem hned v první třídě základní školy. Navštěvoval jsem ZUŠ Kaplice, kde jsem hrál sedm let na kytaru a čtyři roky na bicí.

Což je zajímavá kombinace…

Dostal jsem doporučení od učitele na kytaru. Říkal, že to moc často nedělá, ale že mám rytmus, tak že bych to mohl na bicí zkusit. Také bych se rád naučil základy na klavír. Chceme do kapely zapojovat elektroniku, třeba klávesy, jako používá Michal David. Teď v ní hraju na cajón, ale rád bych se zařadil i s kytarou. Na koncertech ZUŠ jsem také zpíval.

Máte na koncertech trému?

Nemám, což je má výhoda. Příliš se nestydím. Maximálně když to neumím, když máme málo zkoušek.

Co posloucháte za muziku?

Dá se říct, že všechno. Nemusím jen dechovku a tvrdý rock. Nejradši mám rap, který poslouchám nejčastěji.

Vzhledem k vašim slovům mě překvapuje, že jste si nevybral spíše konzervatoř…

Konzervatoř byla ve hře, ale chtěl bych mít hudbu jen jako koníček. Nechtěl bych se jí věnovat profesionálně.

Jaké tedy máte ambice po škole?

Máme soukromou firmu, byl bych rád, aby fungovala dál. Vysokou školu v plánu úplně nemám, ale to se teprve uvidí. Na konci základky jsem byl trošku líný se učit, tak doufám, že tady mě ta lenost přejde. (úsměv)

Symbolicky 1. září odstartovala nová životní etapa žákům prvního ročníku Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně na Českokrumlovsku. „Uděláme všechno pro to, abychom vás skutečně dobře připravili k maturitě!“ slíbil v úvodní řeči ředitel školy Milan Timko. Mimo jiné také připomněl důraz, který škola klade na spolupráci s firmami, a zmínil kontinuitu vzdělávání, kdy SOŠ Velešín spolupracuje s několika vysokými školami.

Pokračování článku najdete na serveru Český pohled.

Slavnostního přivítání se dočkali ve středu 1. září studenti, kteří nastupují do prvních ročníků Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně. Symbolicky tak odstartovala jejich nová životní etapa.

„Uděláme všechno pro to, abychom vás skutečně dobře připravili k maturitě!“ slíbil v úvodní řeči ředitel školy Ing. Bc. Milan Timko. Mimo jiné také připomněl důraz, který škola klade na spolupráci s firmami, a zmínil kontinuitu vzdělávání, kdy SOŠ Velešín spolupracuje s několika vysokými školami. Vyzdvihl i investice do modernizace zařízení a výuky. „Jdeme s dobou, ostatně do výuky jsme už zapojili například i virtuální realitu. V tomto roce investujeme do modernizace na 30 milionů korun z evropských fondů a za přispění Jihočeského kraje.“

Hosty slavnostního zahájení byli náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma a starosta Velešína Ing. Petr Vágner. Studentům se zároveň představili zástupci společností Jihostroj, Bosch a Engel.

SOŠ SE Velešín

„Gratuluji, že jste si vybrali právě tuto školu, máme na ni výbornou zpětnou vazbu. Od firem víme, že absolventi velešínské školy jsou velice dobře připraveni,“ řekl Mgr. Pavel Klíma. „Všem nám přeji, aby tento školní rok byl jiný než ten loňský. Škola není jen o vzorečcích, pravopisu, ale i o sociálním kontaktu. To je prostě nenahraditelné.“

Ing. Petr Vágner uvedl, že je město Velešín dlouhé roky spojené se strojírenstvím, přičemž střední odborná škola je důležitou součástí místní historie tohoto odvětví. „Moc mě těší, že jste si ke studiu vybrali tuto školu, naše město. Věřím, že vám pedagogický sbor a další pracovníci poskytnou výborné podmínky pro vstup do pracovního života,“ řekl starosta a dodal, že je přesvědčen, že škola a město mají studentům co nabídnout i z hlediska volnočasových aktivit. „Přeji vám, abyste ve Velešíně strávili nejlepší léta vašeho života. A až budete končit školu, tak abyste na město a vzdělávací zařízení vzpomínali v dobrém a abyste si udrželi přátelství, která zde budou vznikat.“

SOŠ Velešín má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Nabízí maturitní obory Elektrotechnika – počítačové systémy, Informační technologie, Mechanik seřizovač – programátor CNC obráběcích strojů, Mechanik seřizovač – Mechatronik. Dále učební obory Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, Elektromechanik pro stroje a zařízení, Strojní mechanik. Veškeré informace zájemci naleznou na webu www.sosvel.cz.

A pokud přemýšlíte, že byste na škole studovali, doporučujeme ji navštívit a seznámit se s ní v rámci některého ze dnů otevřených dveří. „Celkem jich plánujeme pět, přičemž první se uskuteční již ve čtvrtek 21. října. Všechny zájemce srdečně zveme,“ uzavírá Ing. Bc. Milan Timko.

DOD termíny 2021-2022

SOŠ Velešín zve všechny zájemce k prohlídce školy.

V případě zájmu je na základě dohody možné domluvit individuální prohlídku školy na sekretariátu školy na tel.: 725 158 931.

Tiskovou zprávu převzali

Finální kolo

PENNY společně s partnery- Asociací školních sportovních klubů a Českou obcí sokolskou letos pořádají soutěž mezi lokálními dětskými a mládežnickými sportovními kluby a týmy pod hlavičkou AŠSK a Sokola po celém Česku.

Po první fázi registrace a následujícím on-line hlasování, byla možnost se dostat do finále – hlasování přímo v prodejnách PENNY.

Naše škola se do tohoto finálového kola probojovala a od 2.9. do 29.9. 2021 můžete svými hlasy podpořit náš fotbalový tým. Na základě vašich hlasů vyhlásí PENNY na konci soutěže pořadí vítězných týmů z každého mikroregionu a odmění je cenami v podobě finanční podpory a zdravé stravy pro jejich členy.

Jak mohu hlasovat?

Za každý nákup v prodejnách PENNY v minimální hodnotě 100 Kč dostanete na pokladně k účtence útržek, který slouží jako 1 hlas. Tento útržek můžete vhodit do hlasovacích boxů u pokladen a podpořit tak náš tým.

  1. místo finanční odměna 15.000 Kč
  2. místo finanční odměna 5.000 Kč

zdravé produkty vlastních značek PENNY pro všechny finalisty.

Poděkování

Poděkování všem žákům a přátelům naší školy – SOŠ strojní a elektrotechnická ve Velešíně, kteří ji podpořili v dlouhodobé soutěži PRYČ ZE ŽIDLE. Soutěž proběhla v termínu od 12.4. - 25.6.2021 a běžecké výkony musel běžec průběžně zaznamenávat a nahrávat do systému. Jmenovitě bych chtěla poděkovat Karlu Voráčkovi, který přispěl naběhanými 615 km. V současné době se výsledky aktualizují a kontrolují. Po uzávěrce soutěže jsme byli na pěkném 33. místě z 245 škol. Smyslem projektu bylo podpořit zdravý životní styl. Pro vítěze je připraveno 100 000 Kč na vylepšení sportovního zázemí.

Mgr. A. Rozkošná, vyučující TV

SOŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ DĚKUJE VŠEM ZA VAŠE HLASY.

První dny nového školního roku proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě a to za následujících podmínek:

Žáci a rodiče 1. ročníků nebudou tedy první den školy testovaní, proto musí po celou dobu přítomnosti ve škole mít nasazeny ochranné pomůcky, tj. respirátor nebo nanorouška.

Ostatní žáci vyšších ročníků se po škole pohybují také s nasazenými ochrannými pomůckami, ve třídě je možné si je ale sundat.

 

Vážení rodiče a žáci,

zveme Vás na slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021, které se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 7:30 hodin v jídelně školy. Po skončení slavnostního zahájení proběhnou informační schůzky rodičů s třídním učitelem v kmenové učebně třídy.

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.

V následujícím pdf dokumentu jsou k dispozici výsledky 3. kola přijímacího řízení v oboru Informační technologie a Elektrotechnika - počítačové systémy.

Výsledky 3. kola

chevron-down