Žáci naší školy se budou od 21. listopadu do 2. prosince 2022 účastnit školního kola celostátní soutěže pro střední školy Ekonomická olympiáda. Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, který se zaměřuje na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků formou pestré soutěže sestávající ze školního, krajského a finálního kola. Všichni zapojení žáci mají možnost otestovat své znalosti, potkat se studenty s podobnými zájmy, vzhlédnout se v oboru a načerpat spoustu užitečných informací.

Ekonomická olympiáda logo

Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) a je zaštítěna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou

Více informací k soutěži najdete na stránkách Ekonomická olympiáda.

Všem žákům držíme palce v testováních svých ekonomických znalostí a v postupu do dalších kol.

Dvoukolová soutěž Roboti@FSI je soutěží tří až čtyřčlenných týmů studentů třetího a čtvrtého ročníku středních škol. Rozvíjí kreativnost, logické myšlení a řešení technických problémů. Nelepší týmy získají prominutí přijímacích zkoušek z matematiky i fyziky na FSI.

Leták k soutěži Lego Mindstorms od FSI VUT

Další informace o soutěži, předchozích ročnících a přihlášku najdete na webových stránkách školy FSI VUT Brno.

V případě zájmu se zapojit do soutěže kontaktujte p. učitelku Tománkovou (učebna U14, tomankova@sosvel.cz), která může soutěžícímu týmu (týmům) zapůjčit Lego stavebnici.

Výstaviště v Českých Budějovicích patřilo ve dnech 3.-5.11.2022 tradiční přehlídce středních škol, učilišť a vysokých škol Vzdělání a řemeslo. Ani my jsme samozřejmě nemohli chybět!

Návštěvníci se mohli podívat, jak funguje zmenšený model frézy, automatické robotické rameno, mohli si také vyzkoušet virtuální realitu a práci s 3D myší.

I v letošním roce se udělovaly různé ocenění a jednu z nich - Škola doporučená zaměstnavateli 2022 - byla udělena naší škole za 2. místo. Máme radost, že i v letošním roce jsme získali toto ocenění, je to pro nás skvělá zpětná vazba a vizitka.

Škola doporučená zaměstnavateli 2022

Nabídka pro všechny žáky, kteří se chtějí zapojit do "Akademie pro mladé tvůrce". Na Olympiádě dětí a mládeže by účastníci akademie pracovali jako novináři, kreativci obsahu na sítě nebo také jako fotografové.

Pro zapojení do programu je potřeba poslat svůj životopis s fotografií, krátký motivační dopis a ukázku své tvorby na email linkova@olympic.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2022.

Další podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.

Blíží se tradiční Dny otevřených dveří na naší škole. Celkem budou čtyři, přičemž poprvé se škola otevře zájemcům o studium i návštěvníkům z řad široké veřejnosti v sobotu 12. listopadu, a to od 8 do 14 hodin.

„Moc se na všechny příchozí těšíme! Dny otevřených dveří mají vždy velký úspěch, což nám samozřejmě dělá radost. Jedná se o ideální příležitost, jak se s naší školou seznámit,“ uvádí ředitel školy Milan Timko.

Zájemci si prohlédnou prostory školy, učebny, dílny, ubytování, seznámí se s technikou, předměty a v neposlední řadě také se samotnými učiteli. „Věřím, že se přesvědčí, že jsme moderní a progresivní škola, na které se vyplatí studovat,“ dodává ředitel.

Jedním z důkazů, že naše škola pružně reaguje na aktuální trendy, je například nová učebna virtuální reality, což je oblast, která je pro žáky velmi přitažlivá. Virtuální realitu si zájemci budou moci v rámci Dnů otevřených dveří vyzkoušet. A nejen ji!

Druhý Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 30. listopadu od 8 do 16 hodin. Zbývající termíny jsou naplánovány na rok 2023 – na sobotu 14. ledna a úterý 7. února. Pokud někomu ani jedno datum nevyhovuje, může alespoň využít virtuální prohlídku školy.

SOŠ Velešín má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Nabízí maturitní obory Elektrotechnika – počítačové systémy, Informační technologie, Mechanik seřizovač – programátor CNC obráběcích strojů, Mechanik seřizovač – Mechatronik. Dále učební obory Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, Elektromechanik pro stroje a zařízení, Strojní mechanik.

Zveme všechny žáky na online konferenci o budoucnosti trhu práce a trendech ve vybraných oborech s názvem READYCON Česko 2022.

Odborné pořady budou probíhat také v oblastech – elektrotechnika, strojírenství, informační technologie.

Další informace o konferenci a způsob přihlášení najdete v přiloženém dokumentu.

Třída MS4 s třídní učitelkou Ing. Lenkou Šípkovou Vás srdečnou zvou na svůj maturitní ples, který se uskuteční 4. listopadu 2022 od 19 hodin v KD Kaplice. Lístky na ples jsou již v prodeji u žáků třídy, konkrétně Jaroslav Německý a Ondřej Polák.

Pozvánka na maturitní ples MS4

Zveme Vás na následující burzy škol, kde bude mít i naše škola své zastoupení a budete moct se dozvědět vše důležité o nabídce maturitních a učebních oborů.

Burza škol Kaplice

Burza škol Český Krumlov

Burza škol České Budějovice – Vzdělání a řemeslo

Žáci 1. a 2. ročníků SŠ (narozeni mezi 15.5. 2005 a 15.7.2008) se mohou přihlásit o stipendium FLEX, které plně hradí roční pobyt v americké hostitelské rodině a studium na americké střední škole.

Všechny další informace a podmínky najdete v přiloženém dokumentu.

Online přihlášku je nutné vyplnit nejpozději do 13. října 2022 na tomto odkaze.

Autoškola Blahna nabízí pro žáky 1. a 2. ročníků informační schůzku ve vestibulu školy ve čtvrtek 20. října 2022 od 14 hodin.

Kontakt:

www.autoskolablahna.cz

+420 603 228 264

Leták autoškoly
Informační leták autoškoly

Školní rok 2022-2023 je významnou změnou pro obory Elektrotechnika – Počítačové systémy (EPS) a Informační technologie (IT). Již na začátku školního roku byla oficiálně zahájena spolupráce mezi SOŠ Velešín a společností INTERNET CZ, a.s., která je především známa pod obchodní značkou FORPSISpolečnost je nejen největším registrátorem domén v České republice, ale i provozovatelem datového centra a poskytovatelem webhostingových služeb.

Součástí této spolupráce jsou plánované přednášky pro studenty, workshopy i exkurze za účasti odborníků ze společnosti INTERNET CZ, a.s. V rámci zahájení proběhly již v září 2022 přednášky tematicky věnované problematice DNS, mailových služeb a jejich zabezpečení určené pro 4. ročník oboru EPS.

Forpsi logo

Společnost INTERNET CZ, a.s. se tak stává významným technologickým partnerem pro školu, ale především pro studenty oborů EPS a IT, o které má potenciální zájem. Nabídky další spolupráce či zaměstnání jsou zaměřené na pozice jako jsou správa sítí, hardware, služby datových center, ale i v oblasti vývoje aplikací. Za zmínku stojí i to, že INTERNET CZ, a.s. je dceřinou společností významné zahraniční společnosti Aruba IT.

Firma Jihostroj a.s. Velešín, která je stálým partnerem naší školy, si připravila na den 17.9.2022 pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Pro ty, kteří se nestihli zúčastnit malé ohlédnutí.

„Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout výrobní závod, jednotlivé výrobní divize, využít zábavný doprovodný program pro děti a autogramiády volejbalistů VK Jihostroj.

Firma vyrábí hydraulické systémy a letecké přístroje a má být na co hrdá. Akciová společnost Jihostroj má evropsky nadprůměrnou technologii a výrobu. K tomu z více než 80 procent vlastní konstrukce a vývoje, což je zcela mimořádné.“

Nová životní etapa odstartována! Žáci prvních ročníků Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín si ve čtvrtek 1. září užili slavnostní zahájení školního roku 2022/2023. Školní jídelna, kde se akce uskutečnila, praskala ve švech, stejně tak parkoviště u školy, letos totiž do Velešína nastoupil rekordní počet prváků, přičemž mnohé z nich na slavnostní zahájení doprovodili rodiče či jiní rodinní příslušníci.

„Tolik lidí jsme na zahájení ještě neměli, byl to moc pěkný pohled,“ uvádí ředitel školy Milan Timko. „V letošním roce jsme do prvních ročníků přijali maximální počet žáků, tedy 170. Zájem o naši školu neustále roste, což nás samozřejmě těší. Je to vizitka toho, že poskytujeme kvalitní vzdělání, máme skvělý tým odborníků a velmi moderní vybavení. V neposlední řadě musím zdůraznit vynikající spolupráci s firmami, mezi nimiž nechybí největší zaměstnavatelé. Jsme moc rádi, že do nás noví žáci a jejich rodiče vložili důvěru, určitě uděláme vše pro to, aby byli co nejlépe připraveni pro profesní život.“

Slavnostního zahájení se zúčastnili také zástupci firem Jihostroj, Engel a Bosch a starosta Velešína Petr Vágner, kteří přítomné pozdravili a řekli jim několik slov. Starosta čerstvým prvákům mimo jiné řekl, že věří, že Velešín bude místem, na které budou vzpomínat po celý život, a to nejen díky škole a jejím pracovníkům, ale i kvůli tomu, že zde naleznou nové a dobré přátele.

Ředitel školy žákům prvních ročníků zároveň předal praktické informace a představil jim své kolegy. „Slavnostní zahájení nového školního roku je naší dlouholetou tradicí. První den na střední škole je bezesporu velkou událostí, proto nám na tomto symbolickém přivítání nových žáků záleží. Všem přejeme, ať jsou úspěšní a ať se jim na naší škole líbí,“ uzavírá ředitel Milan Timko.

SOŠ Velešín má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Nabízí maturitní obory Elektrotechnika – počítačové systémy, Informační technologie, Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů a 3D modelování, Mechanik seřizovač – Mechatronika a robotika. Dále učební obory Obráběč kovů – obsluha CNC obráběcích strojů, Elektromechanik pro zařízení a stroje – Zabezpečovací systémy a alarmy, Strojní mechanik – Montáž a demontáž strojních zařízení. Veškeré informace zájemci naleznou na webu www.sosvel.cz.

Vážení rodiče a žáci,

z pověření zřizovatele Vás chci informovat o Dotačním programu pro podporu rodin s dětmi do věku 19 let na školní a mimoškolní aktivity do celkové výše 4000,- Kč na jednoho žáka na jedno pololetí. Příspěvek je možné v naší škole požadovat na ubytování žáků v domově mládeže, školní lyžařské kurzy a školní stravování. V případě, že se rozhodnete této podpory využít, pošlete žádost do mých rukou ke dni 15.9. 2022, za splnění následujících podmínek:

Všechny informace a vzor žádosti o příspěvek (ve formátu *.xlsx) byly zaslány zprávou přes Školu online všem zákonným zástupcům.

Ing. Bc. Milan Timko

PENNY společně s partnery- Asociací školních sportovních klubů a Českou obcí sokolskou v letošním roce pořádají soutěž mezi lokálními dětskými a mládežnickými sportovními kluby a týmy pod hlavičkou AŠSK a Sokola po celém Česku.

Po první fázi registrace a následujícím on-line hlasování, byla možnost se dostat do finále – hlasování přímo v prodejnách PENNY. Naše škola se do tohoto finálového kola probojovala a od 1.9. do 27.9. 2022 můžete svými hlasy podpořit náš fotbalový tým. Na základě vašich hlasů vyhlásí PENNY na konci soutěže pořadí vítězných týmů z každého mikroregionu a odmění je cenami v podobě finanční podpory a zdravé stravy pro jejich členy.

Jak mohu hlasovat?

Za každý nákup v prodejnách PENNY v minimální hodnotě 100 Kč dostanete na pokladně k účtence útržek, který slouží jako 1 hlas. Tento útržek můžete vhodit do hlasovacích boxů u pokladen a podpořit tak náš tým (Penny ve Velešíně, Kaplici, Českém Krumlově).

1. místo finanční odměna 15.000 Kč
2. místo finanční odměna 5.000 Kč
3. místo finanční odměna 5.000 Kč
zdravé produkty vlastních značek PENNY pro všechny finalisty.

SOŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ DĚKUJE ZA VÁŠ HLAS.

 

Všechny naše stávající a nové žáky opět rádi uvítáme 1. září 2022 a to:

Rodiče mohou své děti doprovodit do školy a účastnit se uvítání 1. ročníků v jídelně a následně poté ve třídách.

Provozní doba sekretariátu školy je během celých letních prázdnin upravena, a to každý všední den od 7-14:00 hodin.

Virtuální realita děti láká. Na akci Dobrodružství s technikou 2022 si ji na stanovišti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín vyzkoušelo velké množství návštěvníků, a to i těch nejmenších. Zájem byl především o virtuální realitu, ale i o další aktivity, které škola na interaktivní výstavě nabízela.

„Moc nás těší, jakou pozornost děti našemu stanovišti věnovaly. Že největší zájem bude o virtuální realitu, jsme předpokládali,“ usmívá se ředitel školy Milan Timko. „Celkově si ale myslím, že jsme zanechali dobrý dojem, a věřím, že se v příštích letech s některými návštěvníky znovu potkáme, minimálně alespoň na našich dnech otevřených dveří. Bylo vidět, že je zaujalo, jak moderní školou jsme.“

Se vším, co škola na akci prezentovala, se její žáci běžně setkávají ve výuce. Kromě zmíněné virtuální reality je řeč například o robotech, on-line hardwarové stavebnici, elektrostavebnicích, 3D myši či robotické ruce.

Nepřehlédnutelný byl také holografický projektor, na kterém bylo mimo jiné vidět logo školy, jež je výsledkem studentské práce. „Jedná se o novinku, další zajímavou technologii, kterou na škole máme. Celkově do vybavení neustále investujeme, reagujeme na aktuální trendy. Momentálně třeba dokončujeme práce na nové učebně virtuální reality, která bude od příštího školního roku v plném provozu,“ dodává Milan Timko.

Interaktivní výstava Dobrodružství s technikou 2022 se konala ve středu 22. června na Výstavišti České Budějovice. „Vzhledem k našemu technickému zaměření, se bezesporu jedná o skvělý způsob, jak se prezentovat potenciálním budoucím žákům. Na akci bylo také hodně menších dětí, těší nás, že se s námi seznámily a že si od nás třeba odnesly fajn zážitek,“ uzavírá ředitel školy.

Další informace o akci najdete na oficiálních stránkách Dobrodružství s technikou nebo v tiskové zprávě Jhk.

Holografický projektor má využití ve výuce, kdy se žáci oboru Informační technologie učí vytvářet animace, které se dají na projektoru promítat.

„Videa pro projektor budou výsledkem studentské práce předmětu digitální média, ve kterém mimo jiné probíráme 3D modelování, animace či práci s videem,“ uvádí učitel Vít Podroužek. „Jako první jsme vytvořili logo školy, které se otáčí. Žáky to bavilo, je to pro ně další zajímavá technologie, kterou naše škola disponuje.“

Studentské animace budou sloužit pro prezentaci školy na různých výstavách či dnech otevřených dveří. „Holografická projekce bezesporu upoutá, je to atraktivní způsob prezentace, se kterým se dnes člověk může setkávat na různých místech, například v nákupních centrech,“ říká Vít Podroužek a dodává, že Velešínští svůj holografický projektor zájemcům poprvé představí 22. června na akci Dobrodružství s technikou, která se uskuteční na Výstavišti České Budějovice.

Nový holografický projektor

SOŠ Velešín je moderní škola, která pružně reaguje na aktuální trendy. Nyní buduje učebnu virtuální reality, která bude naplno fungovat od nového školního roku. Stane se součástí oboru Informační technologie a probíhat v ní bude také kroužek. „Chceme, aby naši žáci byli na práci s nejmodernějšími technologiemi co nejlépe připraveni. Investice do vybavení jsou proto pro nás velmi důležité,“ říká ředitel SOŠ Velešín Milan Timko.

Obor Informační technologie je pro končící žáky základních škol velmi přitažlivý. Zájem o studium ve Velešíně je tak velký, že škola kapacitu oboru navýšila. Veškeré informace k Informačním technologiím naleznete ZDE.

Zájem o studium IT roste a tento trend pozorujeme už třetím rokem. Je atraktivní a má budoucnost. Obor Informační technologie se v posledních letech těší velkému zájmu. Že tento trend pokračuje, potvrdilo i nedávné přijímací řízení na další školní rok. Úspěšný je také obor Elektrotechnika – Počítačové systémy.

„Zájem o informační technologie nad strojírenstvím zřetelně převládá. Pozorujeme to již třetím rokem. Pravděpodobně se jedná o celoevropskou záležitost,“ uvádí ředitel školy Milan Timko.

„Pro velký zájem jsme dokonce kapacitu oboru Informační technologie navýšili,“ navazuje zástupce ředitele Vladimír Přibyl. „Růst jsme zaznamenali především v době epidemie covid-19. Právě ta měla podle mého názoru nemalý vliv. Děti byly doma na distanční výuce a k IT se dostaly více než kdy před tím. Epidemie přispěla k větší digitalizaci, se kterou jsou informační technologie spojené.“

V případě velešínské střední odborné školy hraje výraznou roli také její vybavení. Alespoň takovou zpětnou vazbu od žáků či návštěvníků dnů otevřených dveří škola má. „Při dnech otevřených dveří vždy vyzdvihují, že jsme moderní škola, která jde s dobou. Vnímám to pozitivně. Skutečně se snažíme držet krok a ve výuce pracovat s nejmodernějšími technologiemi,“ říká Vladimír Přibyl.

I letos škola do vybavení investovala miliony korun. Mimo jiné pořídila novou učebnu virtuální reality, což je oblast, o kterou je rovněž stále větší zájem. „Nutno dodat, že výraznou modernizací prošlo i naše strojírenství. Na dílnách máme nové špičkové stroje, které bezesporu zatraktivní strojní obory. Jsou pro nás stejně důležité jako ty elektrotechnické,“ zdůrazňuje ředitel Milan Timko.

Velmi důležití jsou také samotní učitelé, kteří musí sledovat trendy a sami se ustavičně vzdělávat. „Rádi bychom v IT uvítali nové kolegy, proto kdyby měl někdo zájem se podílet na výuce, ať se nám určitě ozve,“ dodává ředitel SOŠ Velešín.

Obor Informační technologie má mimo jiné výhodu ve svém širokém uplatnění. Absolvent se může uplatnit v oblasti instalace a správy softwarových aplikací, digitálních médií, v instalaci a správě operačních systémů, v programování a testování desktopového a mobilního softwaru, v oblasti návrhu tvorby a správy webových stránek a tak dále. Veškeré informace zájemci naleznou ZDE.

Na konci druhého ročníku si žáci tohoto oboru ve Velešíně vybírají specializaci. Jedním směrem je pokročilá grafika, 3D modelování, střihání videa, virtuální a rozšířená realita. Druhým je především vývoj softwaru, programování desktopových a mobilních aplikací, vytváření pokročilých webových stránek a jejich propojení s databázemi.

chevron-down