Zájem o studium IT roste a tento trend pozorujeme už třetím rokem. Je atraktivní a má budoucnost. Obor Informační technologie se v posledních letech těší velkému zájmu. Že tento trend pokračuje, potvrdilo i nedávné přijímací řízení na další školní rok. Úspěšný je také obor Elektrotechnika – Počítačové systémy.

„Zájem o informační technologie nad strojírenstvím zřetelně převládá. Pozorujeme to již třetím rokem. Pravděpodobně se jedná o celoevropskou záležitost,“ uvádí ředitel školy Milan Timko.

„Pro velký zájem jsme dokonce kapacitu oboru Informační technologie navýšili,“ navazuje zástupce ředitele Vladimír Přibyl. „Růst jsme zaznamenali především v době epidemie covid-19. Právě ta měla podle mého názoru nemalý vliv. Děti byly doma na distanční výuce a k IT se dostaly více než kdy před tím. Epidemie přispěla k větší digitalizaci, se kterou jsou informační technologie spojené.“

V případě velešínské střední odborné školy hraje výraznou roli také její vybavení. Alespoň takovou zpětnou vazbu od žáků či návštěvníků dnů otevřených dveří škola má. „Při dnech otevřených dveří vždy vyzdvihují, že jsme moderní škola, která jde s dobou. Vnímám to pozitivně. Skutečně se snažíme držet krok a ve výuce pracovat s nejmodernějšími technologiemi,“ říká Vladimír Přibyl.

I letos škola do vybavení investovala miliony korun. Mimo jiné pořídila novou učebnu virtuální reality, což je oblast, o kterou je rovněž stále větší zájem. „Nutno dodat, že výraznou modernizací prošlo i naše strojírenství. Na dílnách máme nové špičkové stroje, které bezesporu zatraktivní strojní obory. Jsou pro nás stejně důležité jako ty elektrotechnické,“ zdůrazňuje ředitel Milan Timko.

Velmi důležití jsou také samotní učitelé, kteří musí sledovat trendy a sami se ustavičně vzdělávat. „Rádi bychom v IT uvítali nové kolegy, proto kdyby měl někdo zájem se podílet na výuce, ať se nám určitě ozve,“ dodává ředitel SOŠ Velešín.

Obor Informační technologie má mimo jiné výhodu ve svém širokém uplatnění. Absolvent se může uplatnit v oblasti instalace a správy softwarových aplikací, digitálních médií, v instalaci a správě operačních systémů, v programování a testování desktopového a mobilního softwaru, v oblasti návrhu tvorby a správy webových stránek a tak dále. Veškeré informace zájemci naleznou na stránce s popisem oboru.

Na konci druhého ročníku si žáci tohoto oboru ve Velešíně vybírají specializaci. Jedním směrem je pokročilá grafika, 3D modelování, střihání videa, virtuální a rozšířená realita. Druhým je především vývoj softwaru, programování desktopových a mobilních aplikací, vytváření pokročilých webových stránek a jejich propojení s databázemi.

Nejmodernější stroje ve školních dílnách, nová učebna virtuální reality, holografický projektor… Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně neustále investuje do svého rozvoje a flexibilně reaguje na aktuální trendy. Týká se to jak elektrotechnických, tak strojních oborů.

„Celkově se nám v tomto roce podařilo získat prostředky z evropských fondů a dalších zdrojů mimo náš rozpočet ve výši skoro 35 milionů korun. Investovaly se výhradně do vybavení školy. Moc mě těší, že se nám daří držet krok s dobou. Implementace moderních technologií do výuky je pro nás velmi důležitá,“ uvádí ředitel školy Milan Timko.

Zástupce ředitele Vladimír Přibyl vyzdvihuje například virtuální realitu, na kterou škola klade čím dál větší důraz: „Pořídili jsme novou učebnu virtuální reality, v níž bude probíhat kroužek, na který se může přihlásit kdokoliv napříč obory i ročníky. Virtuální realita se zároveň stane součástí oboru Informační technologie, kdy si ji žáci budou moci zvolit ve třetím ročníku jako specializaci. Věřím, že tohle bude pro zájemce o studium velmi atraktivní.“

Další novinkou je holografický projektor. „Slouží jako ukázka 3D technologií. Žáci se budou učit pracovat nejen s grafikou, ale i s videem,“ dodává Vladimír Přibyl. „Mimo to jsme například pořídili spoustu robotických stavebnic a výukových stavebnic pro programování, či novou sadu pro stavbu optických sítí, kterou hodláme rozšiřovat.“

Významná investice byla do vybavení dílen. Polovina soustruhů a frézek byla vyměněna za nové stroje. „Bez debat aktuálně disponujeme nejmodernějšími stroji, a to i mechatronickými. Pro žáky je to podstatná změna, naučí se díky tomu mnohem více. Celkově se jednalo o investici přibližně za 20 milionů korun,“ říká vedoucí učitel pro odborný výcvik Petr Hastík.

Škola také investovala do Domova mládeže, kde byla zrekonstruována veškerá elektroinstalace. Rozpočet byl 4 miliony korun.

Naše škola se dlouhodobě věnujete environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Od 23. srpna 2021 do 15. května 2022 probíhala celorepubliková hra "Recyklohraní aneb ukliďme svět". Základní princip spočíval v tom, že školy zapojené do vzdělávacího programu dostávaly body za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do osvětových aktivit programu Recyklohraní.

Naše škola se umístila na 1. místě v Jihočeském kraji, celkově na 28. místě celorepublikově z 1 668 zapojených škol do programu. Škola získala poukaz do řetězce Kaufland v hodnotě 3 000 Kč.

Podrobnější informace ke hře na oficiálních stránkách hry.

Pořadí vítězů k nahlédnutí na stránkách hry.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro následující maturitní a učební obory

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet volných míst
maturitní obory
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Programátor CNC obráběcích strojů 4 roky denní 10
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Mechatronik 4 roky denní 10
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 roky denní 5

Tabulka s přehledem oborů ke stažení ZDE.

Termín odevzdání přihlášek: do 17. května 2022

Termín 2. kola přijímací řízení: 18. května 2022

Ve 2. kole přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijímáni pouze na základě součtu bodů z průměru za vysvědčení z 8. třídy a 9. třídy. Počet volných míst bude průběžně upřesňován.

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy:

Střední škola strojní a elektrotechnická Velešín
U Hřiště 527
382 32 Velešín

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení proběhne do 19. května 2022 na webových stránkách školy a na Facebook stránce školy.

chevron-down