Co je to Robotická procesní automatizace jsme zjišťovali v ČSOB v Praze


Začátkem tohoto týdne dva naši pedagogové IT - Ing. M. Vrážková a Mgr. P. Tománková - v rámci OP VVV byli na stáži v ČSOB na oddělení Inteligentní procesní automatizace. Cílem stáže bylo seznámit se, jak v rámci banky probíhá robotická procesní automatizace (RPA).

RPA umožňuje automatizaci procesů za pomoci softwarových robotů. Analýza a automatizace procesů ve firmě je jednou z oblastí, kam se v současné době ubírá pozornost vedení firem v souvislosti se zvýšením produktivity práce anebo se snížením provozních nákladů.

Specialistů se znalostmi pro RPA je nedostatek. A to je další pracovní příležitostí pro naše žáky. Spolupráce s oddělením IPA stáží našich pedagogů nekončí, ale bude pokračovat workshopy pro žáky IT. Máme také v plánu v rámci kroužku programování pracovat se softwarem pro RPA a postupně zapracovat do vzdělávacího plánu oboru IT.

Všechny naše stávající a nové žáky opět rádi uvítáme 1. září 2022 a to:

Rodiče mohou své děti doprovodit do školy a účastnit se uvítání 1. ročníků v jídelně a následně poté ve třídách.

chevron-down