Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
tisk - Ze života Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín

Ze života Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín

Život je neúprosný a i když SOŠ funguje v současné době “jen” s pověřeným vedením, úkoly se plnit musí. Jelikož je škola nedílnou součástí regionu a města Velešína, chci vás informovat o některých aspektech činnosti školy v poslední době.

Jak si měli možnost již někteří z vás přečíst v regionálním tisku, těsně před Velikonocemi jsme zorganizovali pátý ročník soutěže v programování CNC strojů, abychom porovnali úroveň znalostí a dovedností našich žáků s žáky škol podobného typu z celé republiky. Jelikož jsme v minulých ročnících pravidelně zaujímali přední pozice, nepřekvapilo ani teď, že jsme vyhráli ve všech kategoriích. Na druhém místě byla SŠ technická Dačice a na třetím místě Škoda Auto a.s. SOU Mladá Boleslav. A to jsme umožnili, v rámci větší objektivity, aby si všichni soutěžící dovezli vlastní výkresy, ze kterých se potom losovalo… Tady chci poděkovat starostovi Mgr. Josefu Klímovi, zástupcům krajského školství RNDr. Janě Krejsové a PaedDr. Jiřímu Moravcovi, kteří se zúčastnili zahájení soutěže a podpořili svojí přítomností důležitost podobných akcí. Celou akci podpořil sponzorsky Jihostroj a.s. a přítomni byli i zástupci některých dalších spřátelených firem, např. R. Bosch spol.s r.o., Groz.Beckert Czech, s.r.o, atd…

Další velkou akcí za cca 46 milionů Kč, kterou se nám podařilo nastartovat, je příprava projektu na zateplení celé školy a výměnu všech oken. Tento projekt bude financován z fondů EU a v současnosti je ve stádiu příprav, kdy se pracuje na rozpočtu a dolaďují se podrobnosti s Krajským úřadem.

Kromě toho škola pracuje i na projektu UNIV 2, který slouží k rozšíření celoživotního vzdělávání občanů regionu a k poskytování rekvalifikací v oborech a tím i k užší spolupráci s firmami stejného zaměření.

Chtěl bych a doufám, že se to podaří, vás touto cestou informovat o dění v naší škole i v budoucnu a budu rád, jestli to přispěje ke zlepšení vzájemné informovanosti.

Zdroj: www.velesin.cz/UserFiles/File/zpravodaj/2010/zpravodaj-2010-05.htm

Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku