Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Jihočeský kraj podpořil kroužek programování na SOŠ Velešín

Jihočeský kraj podpořil technické kroužky na SOŠ strojní a elektotechnické VelešínsosProjekt byl financován Jihočeským krajem z grantového programu
Podpora technického vzdělávání pro rok 2017.Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Tématy kroužků byla problematika programování.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Účastníci kroužku se seznámili s algoritmickým myšlením a různými druhy programovacích prostředí a jazyků. Účastníci kroužku si osvojili i praktiky přímého programování hardwaru a různé elektroniky. Naučili se algoritmizovat úlohu a řešit zadané problémy. Naučili se jak porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace k řešení problému, navrhnout řešení a jeho varianty, vyhodnotit a ověřit správnost postupu a dosažené výsledky. Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).Aktuality
· Job Day 2019
· upozornění - od 1...
· Výzva p podání n...
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
Poslední články
· tisk - Hledáte prá...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku