Jihočeský kraj podpořil kroužek počítačových sítí na SOŠ strojní a elektotechnické Velešín

sosProjekt byl financován Jihočeským krajem z grantového programu
Podpora technického vzdělávání pro rok 2018.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku počítačových sítí pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Tématem kroužku byla problematika návrhu a realizace počítačové sítě.

Účastníci kroužku se seznámili s různými druhy pracovních prostředí pro práci s počítačovými sítěmi. Osvojili si i praktiky konfigurace síťového hardwaru. Naučili se rozpoznat a řešit typické problémy v počítačových sítí. Navrhnout počítačovou sít pro různé účely a různého rozsahu.