Jihočeský kraj podpořil technické kroužky na SOŠ strojní a elektotechnické Velešín

sosProjekt byl financován Jihočeským krajem z grantového programu ‚Podpora technického vzdělávání‘ a programu ‚Podpora technického vzdělávání, 2. výzva pro rok 2016‘.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Tématy kroužků byla problematika programování jednodeskových počítačů a počítačových sítí pro průmysl 4.0. Tato problematika souvisí s novým odvětvím informatiky Internet Věcí (IoT).

Účastníci kroužku se seznámili s nejčastěji používanými jednodeskovými počítači v IoT. Jejich zprovozněním, instalací, operačními systémy, připojením nejrůznějších modulů, čidel a senzorů. Naučili se odesílat získané údaje na internet a jejich následné zpracování a vyhodnocování. Vyzkoušeli si používané techniky, postupy návrhu a realizace počítačové sítě pro průmysl 4.0. Její instalaci, zprovoznění, instalaci, síťové operační systémy, připojení IoT zařízení a konfiguraci sítě jako celku.