O webu SOŠ Velešín

autoři webu / článek / reference k webu

autor článku:

Původní článek o nově zřízeném webu SOŠ SE Velešín říká:

Střední Odborná Škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně má od 10.10.2009 nové webové stránky. Jedná se především o celkově novou koncepci webové prezentace. Na rozdíl od starého webu, který byl v kompetenci externí dodavatelské firmy CIS-Studio přešel nyní web pod vlastní správu SOŠ Velešín. Celý web byl vytvořen jako projekt studenty oboru Elektrotechnika – Počítačové Systémy pod odborným vedením. Tento projekt v neposlední řadě škole zároveň ušetřil nemalé finanční prostředky.

Hlavní web nyní poskytuje navíc podporu pro rozšířené funkce jako uživatelská fóra, přihlašovací systém s pokročilou administrací uživatelů, rozsáhlejší a přehlednější poskytování informací a v neposlední řadě i centrální správu. Nová koncepce webu si pochopitelně vyžádala i změnu designu včetně vytvoření nového loga školy. I tato část projektu byla provedena studenty SOŠ Velešín v rámci výuky. Web je tak příkladem podílu studentů na rozvoji školy s využitím odborné výuky.

Jak již bylo napsáno v úvodním článku o oficiálním spuštění nového webu, který si můžete prohlédnout zde, evokoval tento web coby studentský projekt zájem ze strany odborné veřejnosti. Požádal jsem tedy z pozice vedoucího projektu několik odborných autorit o nestranné reference k webu SOŠ Velešín. Zde jsou:

Reference k webu SOŠ Velešín

 1. Děkuji kolegovi ovi, že mi umožnil prohlédnout si velice zajímavé www stránky SOŠ strojní a elektrotechnické ve Velešíně. Stránky jsou uspořádány přehledně, mají střízlivý styl, obsahují vše podstatné. Zajímavá je vazba na Moodle a na vnitřní informační systém, kde je vstup možný pouze vybraným uživatelům. Trochu mne zarazil vodorovný řádek v záhlaví, který umožňuje rychlý skok na vybrané odkazy. Čekal jsem, že to bude klasické přepínání mezi jednotlivými kartami, které budou mít odlišná menu. Když se ale menu neměnilo, pochopil jsem, že se jedná o nejčastěji používané položky z menu, které jsou touto, pro mne trochu nezvyklou formou, zvýrazněny.

  Celkově se jedná o velice pěkný projekt. Jestliže to je výsledek práce žáků, pak jistě nebylo snadné dobře koordinovat dílčí úkoly tak, aby výsledek působil jednotně. K tomu Vám musím gratulovat.

  doc.Ing. Vladimír Jehlička, CSc., děkan PdF UHK
  katedra informatiky, Univerzita Hradec Králové
  20.3.2010

  Doc.Ing. Vladimír Jehlička, CSc. přednáší objektově orientované programování a programování internetových aplikací na Univerzitě v Hradci Králové. Je odborným garantem řady odborných programů a konferencí z oblasti informatiky.

 2. Onehdy jsem se shodou náhod při vyhledávání dostala na stránky velešínské SOŠ strojní a elektrotechnické. Musím podotknout, že jsem byla opravdu příjemně překvapena jejich zdařilým novým vzhledem a funkčností. To by samozřejmě nebylo nic divného, kdyby byly vytvořeny profesionální firmou, ale při podrobnějším zkoumání jsem zjistila, že se na jejich tvorbě podíleli samotní studenti pod vedením učitele odborných předmětů a, což si rozhodně zaslouží uznání a pochvalu.

  RNDr. Hana Havelková,
  katedra informatiky, Jihočeská Univerzita
  11.12.2009

  RNDr. Hana Havelková vystudovala matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a intenzívně se věnuje programování, které přednáší na akademické i středoškolské úrovni. Jejím zaměřením je mimo jiné i programování webů a webových aplikací.

 3. Webové stránky SOŠ Velešín jsou přehledné, informace vhodně navázaná na účelný layout. Nové logo školy působící plasticky a objemově je odraženo od monolitického pozadí. Chladná, přímočará grafika…
  Je potěšující, že web vznikal v rámci školního projektu a tudíž využívá kapacity studentů pod zkušeným pedagogickým vedením a.

  MgA. Radek Doško
  propagační výtvarnictví, SUPŠ sv. Anežky České
  9.3.2010

  MgA. Radek Doško je absolventem malířského ateliéru prof. Pavla Nešlehy a posléze Stanislava Diviše na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové a zároveň absloventem výtvarného oboru na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích. Kromě jiné umělecké a výtvarné činnosti vyučuje grafický design a propagační výtvarnictví na Střední umělecko-průmyslové škole sv.Anežky České v ČK a intenzivně se věnuje tvorbě designu webových stránek.

 4. V oblasti firem a institucí zabývajících se výpočetní technikou, jsem si již, co se grafického zpracování týče, navykl vídat převážně dva druhy, nebo lépe dva přístupy k vizuálnímu zpracování internetových stránek. Na straně jedné naprostou strohost podřízenou pouze účelnosti, bez ambice na ‚vizualní prožitek‘, na straně druhé vědomí, že je potřeba samotné informace sdělované na www stránkách něčím zatraktivnit a to často především ‚grafickým‘ stylem, se kterým se můžeme setkat například v nekonečném množství zapadajících webů, kdy jsou často vlastní informace díky nepřebernému množství efektů komplikovaných grafických formátů rozdrobovány, což může ve výsledku (ve vztahu k celkovému sdělení) působit kontraproduktivně.

  Domnívám se, že web www.sosvel.cz se vydal zlatou střední cestou, což nelze vnímat jako kompromis, ale spíše jako vědomé stanovení si cíle „co potřebuji a jak toho optimálně dosáhnout“. Oceňuji především přehlednost a smysl pro intuitivní pohyb po stránkách, což je podpořeno vhodně volenou vizuální stránkou založenou na střídmém, avšak naprosto dostačujícím zpracováním evokujícím, že se nalézáme právě na stránkách odborné školy strojní a elektrotechnické.

  MgA. Jan Mahr
  ateliér fotografie, SUPŠ sv. Anežky České
  16.3.2010

  MgA. Jan Mahr je absolventem Střední umělecko-průmyslové školy sv.Anežky České, Pražské Fotografické školy, výtvarného oboru na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích a Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Kromě jiné umělecké a výtvarné činnosti vyučuje fotografii na Střední umělecko-průmyslové škole sv.Anežky České v ČK a mimo jiné se intenzivně věnuje tvorbě designu webových stránek.

Autoři

Nemalý dík a kredit patří autorům webu, kteří se na něm dlouhodobě podíleli:

 • , project management (2006-2011)
 • Bohuslav Burghardt, programming (2009-2011), student EPS
 • Lukáš Pavel, CSS styling (2009-2011), student EPS
 • Lukáš Kudrna, programming (2008-2010), student EPS
 • Aleš Procházka, graphic design (2008-2010), student EPS

× nahoru