Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Počítačové systémy

Popis

Délka vzdělávacího programu a forma studia
Studium oboru elektrotechnika je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26 – 41 - M/01 Elektrotechnika a vyhovuje všem jeho požadavkům.
V prvním a druhém ročníku studia je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů a je tak připraven základ pro pozdější zaměření studia. Vzdělávací obsah odborných předmětů je dle rámcového vzdělávacího programu zaměřen především na základy elektrotechnického vzdělání.
Počínaje třetím ročníkem převažuje výuka předmětů odborného zaměření nad předměty všeobecně vzdělávacími Obsah odborných předmětů je v těchto ročnících zaměřen do oblastí slaboproudé elektrotechniky a výpočetní techniky. Cílem odborného vzdělání je získat maximální znalosti z oblasti počítačové problematiky a to jak z hlediska konstrukce počítačů a sítí, tak z hlediska tvorby a správy aplikací.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT.
Podmínky pro přijetí jsou následující:

  • splnění poviné školní docházky
  • splnění vyhlášených kriterií pro přijetí
  • splnění podmínky zdravotní způsobilosti por obor (potvrzuje lékař na přihlášce o studium)

Uplatnění

Možnosti uplatnění absolventa v praxi
Absolventi studijního oboru jsou vybaveni kompetencemi odbornými a klíčovými tak, aby se mohli uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

  • při návrhu, instalaci a správě sítí
  • při návrhu, tvorbě a správě webových aplikací
  • jako obchodní zástupce firmy zabývající se prodejem výpočetní techniky
  • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů
  • v oblasti systémů měření a regulace
  • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení
  • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.

Stáhněte si učební plán oboru 26-41-M/01
Stáhněte si učební plán oboru 26-41-M/01 (1. ročník 2011)


<< Zpět
Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku