Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Informatika v ekonomice - DOBÍHAJÍCÍ OBOR

Popis

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti výpočetní techniky. Skladba a obsah jednotlivých předmětů je koncipován tak, aby docházelo k propojení ekonomických předmětů a předmětů z oblasti výpočetní techniky. Důraz je kladen zejména na oblast ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu, bankovnictví, daní a informatiky. Absolventi jsou schopni připravit jednací i prezentační akce jak po stránce organizační, tak i technické, umí komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky a dovedou elektronicky komunikovat s orgány státní správy. Po úspěšném ukončení čtyřletého studia se mohou ucházet o studiu na vysoké škole.

 

Podmínky přijetí

Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT.

Podmínky pro přijetí jsou následující:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění vyhlášených kriterií pro přijímací řízení. Vyhlášená kriteria zde
 • Splnění odmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o studium. (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu).

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje ředitel školy. Maximální počet žáků ve třídě je 30.

Maturitní zkouška

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím příkazem.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

 • český jazyk
 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • volitelně matematika nebo informačně technologický základ

Profilová část maturitní zkoušky

 • blok odborných předmětů (účetnictví, zpracování dokumentů na PC) - praktická zkouška
 • účetnictví - ústní zkouška
 • ekonomika - ústní zkouška

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykonal obě části maturity.

Uplatnění

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných v oblasti účetnictví (s důrazem na praktické dovednosti v účetním softwaru), ekonomiky, bankovnictví, a dalších ekonomických oblastech. Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování vstupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu.

Možnosti uplatnění:

 • ve státních organizacích (finanční úřad, živnostenský úřad, magistrát, správa sociálního zabezpečení apod.) jako kvalifikovaný úředník
 • v ekonomických odděleních firem (fakturant, odborný administrativní pracovník apod.)
 • v účetních odděleních firem (samostatný účetní, správa účetního software apod.)
 • v ostatních odděleních firem (logistik, odborný pracovník marketingu apod.)
 • v bankovní a pojišťovací sféře (úvěrový poradce, prodejce finančních produktů, odborný analytik apod.)

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku mohou studovat na vysoké škole.

Stáhněte si učební plán oboru 18-20-M/01
Stáhněte si učební plán oboru 18-20-M/01 (1. ročník 2009)
Stáhněte si učební plán oboru 18-20-M/01 (1. ročník 2011)


<< Zpět
Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku