Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Informační technologie

Popis

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Skladba a obsah jednotlivých předmětů je koncipován tak, aby docházelo k získání znalostí z oblasti hardware a software s podporou znalostí z oblasti digitálních médií. Součástí oboru je také vzdělání z oblasti podnikání (účetnictví, management, bankovnictví) se zaměřením na využití podnikatelských aktivit v oblasti informačních technologií. Absolventi jsou schopni připravit jednací i prezentační akce jak po stránce organizační, tak i technické, umí komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky a dovedou elektronicky komunikovat s orgány státní správy. Po úspěšném ukončení čtyřletého studia se mohou ucházet o studiu na vysoké škole.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT.

Podmínky pro přijetí jsou následující:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění vyhlášených kriterií pro přijímací řízení. Vyhlášená kriteria zde
 • Splnění odmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o studium. (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu).

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje ředitel školy. Maximální počet žáků ve třídě je 30.

Maturitní zkouška

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím příkazem.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

 • český jazyk
 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • volitelně matematika nebo informačně technologický základ

Profilová část maturitní zkoušky

 • blok odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, management, bankovnictví) - ústní zkouška
 • blok odborných předmětů (hardware, software, počítačové sítě) – ústní zkouška
 • blok odborných předmětů (hardware, software, počítačové sítě, účetnictví, ekonomika, management, bankovnictví) – obhajoba maturitní práce

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykonal obě části maturity.

Uplatnění

Studijní obor připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti informačních technologií (s důrazem na praktické dovednosti v software, programování a mediálních dovedností), ale i v oblasti ekonomiky, bankovnictví, a dalších ekonomických oborech. Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování vstupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu.

Možnosti uplatnění:

 • v oblasti instalace a správy počítačových sítí, softwarových aplikací, digitálních médií (grafické objekty 2D, 3D, animace)
 • v oblasti navrhování, realizace, údržby a opravy technických prostředků IT
 • v oblasti návrhu, tvorby a správy webových aplikací a webových stránek
 • v ostatních odděleních firem (logistik, odborný pracovník marketingu apod.)
 • v soukromých subjektech a ve státních organizacích jako kvalifikovaný úředník

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku mohou studovat na vysoké škole.

Stáhněte si učební plán oboru Informační Technologie 18-20-M/01


<< Zpět
Aktuality
· PF 2019
· Výzva k podání n...
· kroužky pro žáky...
· Výzva k podání n...
· průmyslová Anglie...
Poslední články
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...
· tisk - Programátoř...
· Jihočeský kraj pod...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku