Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Informační technologie

Strojní mechanik

Popis

Délka vzdělávacího programu a forma studia
Učební obor Obráběč kovů je tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Učební obor poskytuje žákům střední odborné vzdělání a odbornou přípravu na dělnické povolání strojírenského charakteru.

Profil absolventa

Absolventi se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.

Absolvent umí:

  • správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci – sestavy i detaily
  • umí vyhledávat údaje v tabulkách a normách
  • na základě pracovních podkladů dovede určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
  • umí se orientovat v obsluze CNC stroje, dovede nahrát řídící program do stroje a zná základní informace programu
  • rozlišit obráběné materiály podle označení státní normy a určit jejich vlastnosti z hlediska jejich obrobitelnosti
  • umí obsluhovat mechanizované nářadí
  • umí kontrolovat činnosti strojů, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravit je
  • umí vést záznamy o provedených činnostech na strojích

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku tříletého studia jsou přijímáni žáci na základě přihlášky bez přijímací zkoušky. Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce.

Uplatnění

Možnosti uplatnění absolventa
Po vykonání závěrečné zkoušky naleznou uplatnění v pozicích jako strojní zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér, svářeč apod. v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu.

Stáhněte si učební plán oboru.
<< Zpět
Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku