Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Popis

Zaměření: Zabezpečovací technika

Délka vzdělávacího programu a forma studia
Učební obor Mechanik elektronických zařízení je tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Učební obor poskytuje žákům střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro dělnická povolání elektrotechnického charakteru.

Profil absolventa

Příprava ve tříletém oboru Mechanik elektronických zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen vykonávat montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních.

Absolvent umí:

 • a má přehled v oblasti elektronických zařízení
 • provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem, diagnostikou elektronických systémů především v oblasti spotřební elektrotechniky (radiové a televizní přijímače, satelitní přijímače ..)
 • číst elektronická schémata
 • zhotovovat jednoduché náčrty, schémata a výkres
 • samostatně používat technickou dokumentaci
 • orientovat se v údajích elektrotechnických norem a tabulkách
 • chápat funkci jednotlivých prvků obvodů a funkčních celků systémů
 • používat a rozlišovat elektrotechnické materiály
 • posoudit vlastnosti prvků elektrotechnických obvodů
 • volit nářadí a pomůcky pro svoji práci
 • volit potřebné měřící a diagnostické přístroje
 • podle technické dokumentace zhotovit složité části zařízení
 • podle technické dokumentace samostatně nalézt a odstranit chyby
 • orientuje s v číslicové technice a jejich aplikacích
 • a zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku tříletého studia jsou přijímáni žáci na základě přihlášky bez přijímací zkoušky.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce.

Uplatnění

Možnosti uplatnění absolventa
Po vykonání závěrečné zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako opraváři, montážní pracovníci nebo údržbáři zaměření na činnosti spojené s výrobou elektronických výrobků a zařízení z oblastí automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní a spotřební elektroniky, přenosových zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá na SOU formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.

Učební plán oboru 26-52-H/01


<< Zpět
Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku