Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Obory

Obráběč kovů

Popis

Zaměření: Obsluha číslicově řízených strojů

Délka vzdělávacího programu a forma studia
Učební obor Obráběč kovů je tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Učební obor poskytuje žákům střední odborné vzdělání a odbornou přípravu na dělnické povolání strojírenského charakteru.

Profil absolventa

Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány k obsluze číslicově řízených strojů ovládá základní operace soustružením, frézováním, broušením a ručním zpracování kovů. Dále umí vykonávat základní činnosti při obsluze číslicově řízených soustruhů a frézek a to jak z hlediska upínání nástrojů, upínání obrobků tak i z hlediska základního seřizování a kontroly.

Absolvent umí:

  • správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci – sestavy i detaily
  • umí vyhledávat údaje v tabulkách a normách
  • na základě pracovních podkladů dovede určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
  • umím se orientovat v obsluze CNC stroje, dovede nahrát řídící program do stroje a zná základní informace programu
  • rozlišit obráběné materiály podle označení státní normy a určit jejich vlastnosti z hlediska jejich obrobitelnosti
  • upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost a způsob obrábění
  • nastavit řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a obráběcím stroji a nástroji
  • na základě technické dokumentace výrobku stanovit příslušné technologické obrábění a pracovní postup
  • určit a používat měřící a kontrolní prostředky pro sledování kvality obráběných součástí

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku tříletého studia jsou přijímáni žáci na základě přihlášky bez přijímací zkoušky.Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce.

Uplatnění

Možnosti uplatnění absolventa
Po vykonání závěrečné zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako obráběči, soustružníci kovů, frézaři kovů, brusiči kovů a nebo jako obsluha NC a CNC strojů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá na SOU formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.

Stáhněte si učební plán oboru.


<< Zpět
Aktuality
· Výsledky přijíma...
· Přijímací říze...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...
· média - slavnostní...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku