Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2012/2013

 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. , budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle prospěchu v l. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání.
 2. Přihlášku na zvolený obor je potřeba potvrdit lékařem. Pouze pro obor Informatika v ekonomice není nutné lékařské potvrzení.
 3. Škola nevyžaduje výstupní hodnocení žáka na ZŠ.
 4. Přijímací zkoušky se nekonají.
 5. Žáci budou přijímáni na základě přihlášky. V případě, že počet přihlášených žáků překročí stanovený limit, bude stanoveno pro přijetí pořadí podle studijního průměru. V případě, že bude u žáků shodný průměr, budou pro přijetí rozhodující známky z předmětů ČJ, M, NJ nebo AJ a F.

Počty přijímaných žáků

Kód oboru Název RVP Název ŠVP V přijímacím řízení Na odvolání
Maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 30 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů 30 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechatronik 30 žáků 0
23-45-L/02 Letecký mechanik Letecký mechanik 20 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informatika v ekonomice 25 žáků 0
Učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 30 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 30 žáků 0
23-62-H/01 Jemný mechanik Jemný mechanik 30 žáků 0

Organizace přijímacího řízení

Jak postupovat

 1. Přihlášku ke studiu získají žáci na své ZŠ nebo si ji stáhnou z webu (předvypněná pro obory naší školy zde nebo prázdná přihláška zde).
 2. Přihlášku vyplní a nechají si prospěch potvrdit na své ZŠ.
 3. Na své ZŠ si vyzvednou i zápisový lístek.
 4. Potvrzenou přihlášku základní školou a lékařem odevzdat na ředitelství školy nebo poštou do 15. března 2013.
 5. Vyhodnocení přihlášek škola provede 16. března 2013.
 6. Informace o přijetí budou podány dne 24. dubna 2013 v 8.00 hod.
  • uchazeči společně se zákonným zástupcem se dostaví do SOŠ strojní a elektrotechnické k převzetí rozhodnutí
  • donesou si zápisový lístek k odevzdání nebo
  • zápisový lístek lze do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o přijetí doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy
  • v případě nepřijetí se lze informovat na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu /neodevzdali zápisový lístek/
 7. Další kola přijímacího řízení budeme vyhlašovat postupně v případě volných míst po uzavření prvního kola přijímacího řízení.