Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02574

Popis projektu

Tento projekt se podílí na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Podílí se na rozvoji infrastruktury středního školství a zlepšuje podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky Smyslem projektu je zajištění toho, aby škola vytvořila takové prostředí, které bude odpovídat požadavkům na kvalitní vzdělávání, a to konkrétně pro praktickou část výuky. Z těchto důvodů se rozhodla zmodernizovat odborné učebny a dílny, určené pro žáky technických oborů, především oboru letecký mechanik, mechanik seřizovač a mechatronik a strojírenských oborů. Cílem je – modernizace vybavení školského zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání (včetně vyššího využití moderních IT a komunikačních technologií); tato modernizace přináší zkvalitnění odborné složky přípravy v technických oborech, jejichž absolventi jsou žádáni na trhu práce, rovněž dochází ke zkvalitnění informační gramotnosti žáků

Přínosy projektu

 • modernizované odborné učebny a dílny
  1. Vybavení dílny pro výuku hydrauliky pro výuku žáků oboru Letecký mechanik a Mechanik seřizovač a Mechatronik
  2. Vybudování moderního centra informačních technologií pro všechny žáky
  3. Vybudování učebny strojírenských měření pro žáky oborů zaměřených na strojírenství
  4. Vybavení dílny pro výuku programování a seřizování CNC obráběcích strojů novými počítači se speciálním výukovým SW pro přípravu oboru Letecký mechanik, programovacími stanicemi a obráběcím centrem pro žáky oborů zaměřených na strojírenství
  5. Modernizace elektrolaboratoří pro výuku praktických cvičení elektrotechnických předmětů
 • vyšší atraktivita školy pro potencionální nové žáky
 • vyšší atraktivita školy pro zaměstnavatele ve strojírenství
 • kvalitnější kvalifikace prvotní cílové skupiny
 • vyšší možnost uplatnění absolventů školy na trhu práce
 • podpora vzdělávání v zaměstnavateli tolik žádaných technických oborech

Financování projektu

Projekt „Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín“ je spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu byla zahájena podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 1. V měsíci lednu proběhlo výběrové řízení na dodávku vybavení elektrolaboratoří pro zajištění efektivní laboratorní výuky s využitím nové didaktické měřicí techniky pro oblast elektrotechniky a regulační techniky.
  V průběhu března byly vybaveny tři učebny výukovými pomůckami.
  Vybavení je k nahlédnutí zde(odkaz na fotogalerii Projekt ROP NUTS II – foto ve složce s fotkami – dle dohody)

 2. V měsíci únoru proběhlo výběrové řízení na dodávku výukového systému pro hydrauliku. V průběhu měsíce dubna byla vybavena odborná učebna hydrauliky novým výukovým systémem

Vybavení je k nahlédnutí zdezde