projekty EU   
projekty ostatní   
projekty studentské


projekty EU

Images: logo_Erasmus +

Název projektu: Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Registrační číslo: 2015-1-CZ01-KA102-013675

Termín realizace projektu: 1.6.2015 – 31.5.2017

Rozpočet projektu: 89 778 Eur

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu.

Více informací o tomto projektu zde. Další informace zde.


Images: logo_OPVK.JPG

Název projektu: Čtenářské a jazykové schopnosti na SOŠ SE Velešín

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0679

Termín realizace projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

Rozpočet projektu: 625729 Kč

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o tomto projektu zde.


Images: logo_ROP.png

Název projektu: Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín

Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03284

Termín realizace projektu: 1.4.2014 – 30.6.2015

Rozpočet projektu: 1,42 mil. Kč

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín byla partnerem Základní školy Velešín v rámci projektu „Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín“.

Více informací o tomto projektu zde.


Images: logo_OPVK.JPG

Název projektu: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0057

Termín realizace projektu:

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o tomto projektu zde.


Images: logo_OPVK.JPG

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28.8.2013 – 30.6.2015

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výstupy z projektu

Výstupy a materiály z projektu jsou uloženy v systému Novell Filr. Pro stažení použijte následující přihlašovací údaje:

odkaz: ZDE
login: ipo2015
heslo: ipo2015

POZNÁMKA:
Server komunikuje přes HTTPS, pro správnou funkci je potřeba, abyste ve Vašem prohlížeči povolili výjimku.

Více informací o tomto projektu zde.


Images: logo_OPVK.JPG

Název projektu: Inovace výuky zavedením nových technologií

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0019

Termín realizace projektu: 7.3.2012 – 6.3.2014

Rozpočet projektu: 1 104 913,- Kč

Škola je zapojená do výše uvedeného projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výstupy z projektu

Výstupy a materiály z projektu jsou uloženy v systému Novell Filr. Pro stažení použijte následující přihlašovací údaje:

odkaz: ZDE
login: sablony2012
heslo: sablony2012

POZNÁMKA:
Server komunikuje přes HTTPS, pro správnou funkci je potřeba, abyste ve Vašem prohlížeči povolili výjimku.

Více informací o tomto projektu zde.


HW-ICT-NET

HW-ICT-NET

Projekt zaměřený na počítačové sítě. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na oficiálním webu projektu http://netlab.sosvel.cz.


UNIV 3

UNIV 3

Škola je zapojená do projektu UNIV 3. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuv.cz/univ3.


UNIV 2

UNIV 2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.


ROP

Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín

Projekt zaměřený na pořízení moderního vybavení odborných učeben a dílen vedoucí k vyšší efektivitě výuky odborných předmětů SOŠ Velešín. Projekt je spolufinancován za podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.


projekty ostatní


sos

Grantový program podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje pro rok 2016-2017

Kroužky programování jednodeskových počítačů a kroužek počítačových sítí pro průmysl 4.0


sos

Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2010

Modernizace výuky programování CNC zavedením CAD/CAM systému.


IQ industry

Inovace – kvalifikace profesní přípravy

Škola se ve spolupráci s firmou Jihostroj a.s. Velešín projektu IQ Industry

Hodnocení účasti učitelů odborného výcviku na tomto projektu získáte zdeprojekty studentské

SOS

E – MU elektronický katalog muzea počítačů


SOS

NAPP

Tento program byl vytvořen za účelem evidování pozdních příchodů a nahlášení absencí z důvodu nedostačujícího rozhraní proprietárního SAS softwaru.

NAPP

Tento program byl vytvořen za účelem evidování pozdních příchodů a nahlášení absencí z důvodu nedostačujícího rozhraní proprietárního SAS softwaru.

Rozčlenění a ovládání

Program je dělen na dvě sekce, a to ‚Nahlášení absence‘ a ‚Pozdní příchody“. Jak již názvy napovídají, první ze jmenovaných sekcí slouží ke kontrole včasného nahlášení absence v případě delší nepřítmonosti daného žáka ve škole. Druhá sekce pak slouží k evidování pozdních příchodů, jakož co jsou počítány příchody do školy řádově do 15 minut po začátku první vyučovací hodiny.

Každá ze sekcí se dále člení na dvě podsekce, které umožňují různé možnosti vyhledávání. První z podsekcí umožňuje vyhledávání podle daného měsíce a třídy. Všechny nalezené údaje jsou počítány pouze za aktuální školní rok, který je vypsán ihned pod výběrovými poli.

Druhá podsekce pak umožňuje vyhledat celkový počet pozdních příchodů / nahlášení absencí daného žáka za aktuální školní rok, či blíže specifikovaný měsíc. Pole jméno a příjmení nemusí být vyplněny. Pokud budou zanechány prázdné automaticky se budou vypisovat záznamy všech žáků vybrané třídy.

Credits

Project leader Ing. Jaromír Adámek

Programming Bohuslav Burghardt

‚>« Zpět

‚Modernizace výuky programování CNC zavedením CAD/CAM systému.‘

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z grantového programu ‚Zavádění nových technologií do středních a vyšších odbormých škol.‘ Projekt byl realizován zavedením programu EdgeCAM do výuky programování CNC obráběcích strojů při praktickém vyučování. Díky tomotu grantu byla tzv. revitalizována jedna z učeben programování tak, aby bylo umožněno instalovat a používat uvedený software.

‚>« Zpět

UNIV 2

1. program

Název: obrábění CNC
Délka kurzu: 156 hod.
Předměty a hodinová dotace:

Technologie 40 hod.
Technická dokumentace 40 hod.
Strojírenská technologie 10 hod.
Základy programování 62 hod.
Závěrečná zkouška 4 hod.

Certifikát: Osvědčení o absolvování
Poznámka: Předmět Základy programování je praktický, ve skupinách po max. 12 účastnících
Cíl kurzu: Absolvent se umí orientovat v technických výkresech, podle výkresu umí zvolit technologii výroby a nakonec umí výrobek vyrobit.

2. program

Název: Technická dokumentace na PC
Délka kurzu: 104 hod.
Předměty a hodinová dotace:

Technická dokumentace 40 hod.
CAD technologie 60 hod.
Závěrečná zkouška 4 hod.

Certifikát: Osvědčení o absolvování
Poznámka: Předmět CAD technologie je praktický, ve skupinách po max. 15 účastnících.
Cíl kurzu: Získat základní znalosti z oblasti technické dokumentace s využitím aktuálních platných norem pro technické kreslení a seznámení se s poslední verzí programu AutoCAD v oblasti tvorby výkresové dokumentace s využitím výpočetní techniky.

Informace k rekvalifikačním kurzům

‚>« Zpět