Vážení rodiče,

dovolte mi seznámit Vás s některými podstatnými částmi dokumentu „Distanční výuka a duševní zdraví“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (publikováno 15. 3. 2021). Z tohoto dokumentu jsem vybrala informace, které jsou podstatné zejména pro vás, pro rodiče. Prosím, věnujte těmto doporučením zvýšenou pozornost. Další text čerpá z tohoto materiálu, který vytvořili odborníci z MŠMT.

Výuka na dálku je ve všech svých podobách náročná pro všechny zúčastněné. Velmi omezená je při ní sociální stránka vzdělávání a lidský kontakt, obtížně se realizuje i výchovný aspekt.

Dlouhodobý stres negativně působí na duševní zdraví dospívajících a významným způsobem může přispět k rozvoji duševního onemocnění. I samotná pandemie a s ní spojená omezení způsobují nadměrný stres, který může být spouštěčem psychických obtíží. U dětí se mohou objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby (např. sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, nadměrným hraním či trávením času na sociálních sítích apod.). Častou reakcí jsou také apatie a ztráta chuti do života.

Žáci mají na rozdíl od dospělých omezenější prostředky k vyrovnávání se s dlouhodobým stresem. Proto je zcela zásadní včasné zajištění potřebné podpory. Vy jako rodiče jste první, kteří byste jim měli porozumět, pochopit je, a hlavně jim pomoci. Mnohdy se tato pomoc neobejde bez odborníků.

Nepodceňujte, prosím, varovné signály značící ohrožení vašeho syna nebo dcery. Těmito signály jsou:

 • Není v kontaktu se školou déle než jeden týden.
 • Pravidelně se nezapojuje do online výuky.
 • Neodevzdává zadané úkoly.
 • Zhoršuje se jeho prospěch.
 • Zhoršuje se jeho chování (nepozornost, nízká motivace, zamlklost, agrese, opozice…).
 • Často vyžaduje nadměrnou pozornost dospělé osoby.
 • Reaguje neadekvátně na běžné podněty (pláč, agrese, dráždivost).
 • Často si svévolně vypíná video/mikrofon.
 • Často projevuje smutek, lítost, obavy.
 • Ztrácí zájem o vzdělávání.
 • Nemá dostatečnou podporu nebo dohled rodiny adekvátní svému věku.
 • Často je nuceno převzít odpovědnost za péči o sourozence, která neodpovídá jeho věku.
 • Zájem o výuku a aktivní zapojení při online vzdělávání klesá dva a více týdnů za sebou.
 • Projevuje úzkostné reakce i v přítomnosti dalších osob.
 • Zvyšuje se nezájem o sociální interakci se spolužáky nebo učitelem.
 • Žák dává najevo, že je „špatný“ nebo že zná určité tajemství.
 • Má časté fyzické obtíže (např. bolesti břicha, hlavy, zvracení, nechutenství…).

Mějte, prosím, na paměti, že první krok u nezletilých žáků musí udělat rodiče. Ale i ti plnoletí potřebují Vaši podporu, pokud mají problémy. Vy identifikujete problém svého dítěte, škola Vám pomáhá a nabízí cesty k řešení. Níže najdete seznam s několika možnostmi, na koho se obrátit, pokud jste se ocitli ve složité situaci a nevíte kudy kam.

Vážení rodiče, přeji Vám, Vašim dětem a všem pedagogům, abychom se co nejdříve vrátili do škol a mohli začít normálně žít, učit se a vyučovat. Přeji Vám, abyste výše uvedené kontakty nemuseli využívat, a pokud ano, abyste vše zvládli co možná nejlépe.

Mgr. Kamila Zelinková

Výchovná poradkyně SOŠ SE Velešín

kontakt: zelinkova@sosvel.cz, tel. 722 923 283

Kontakty na organizace poskytující pomoc

Krizové centrum pro děti a rodinu

 • Nepříznivou situaci můžete řešit společně s českobudějovickou organizací
 • Kontakt: +420 776 763 176
 • Web: www.ditevkrizi.cz/

Linka důvěry

 • V urgentních případech, které nesnesou odklad, můžete využít linku při Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy, která funguje NONSTOP
 • Kontakt: 387 313 030

Linka bezpečí

Pedagogicko-psychologická poradna

 • Další alternativou je navázání spolupráce s poradnou a objednání vyšetření, což je třeba udělat online nebo poštou pomocí formuláře „Žádost o poradenskou službu“, který naleznete na stránkách poradny, do které spadáte. Do žádosti je třeba popsat problém, který chcete řešit.
 • Web: www.pppcb.cz/
 • Poznámka ke komunikaci s poradnou od p. Zelinkové:
  • Spojení telefonem je dost problematické, poradny jsou přetížené, ale je pravděpodobné, že i když Vám telefon nezvednou, že zavolají zpět. Za školu pak zasíláme do poradny Sdělení školy, ale to až na základě Vaší žádosti o poradenskou službu.

Jiné

 • Samozřejmě je možné se individuálně objednat u kteréhokoliv odborníka (psycholog, psychiatr) nejen v místě bydliště, problém je s objednacími lhůtami.
 • Dále se můžete obrátit na Nemocnici ČB (nebo Český Krumlov) – psychiatrické oddělení v ČB
 • Odborné ambulance
  • Psychiatrická ambulance – akutní stavy  (nepřetržitý provoz) – kontakt: 387 878 730 (volat předem)
  • Ambulance dětské a dorostové psychiatrie (MUDr. Anna Hrušková-Kušnieriková) – kontakt: 387 876 326
  • Ambulance klinické psychologie pro děti (Mgr. Kateřina Sekyrová) – kontakt: 387 876 328

Užitečné odkazy (doporučené MŠMT) s důležitými informacemi a radami