počty uchazečů | termíny | přihlášky | kritéria (maturitní a učební obory) | výsledky | zápisové lístky

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu ve šk. roce 2022/2023

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Počty přijímaných žáků

Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP přijímací řízení odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 22 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů,
Mechatronik
90 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 60 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 60 žáků 0
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 30 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 60 žáků 0

 

Your Content Goes Here
Column 1 Column 2
Column 1 Value Column 2 Value
Přijímací řízení

Proč studovat právě u nás?

>>