Pro uchazeče
· Přijímačky nanečisto
· Nabídka oborů
· Přijímací řízení
· Dny otevřených dveří
· Kde nás najdete
· Výuka jazyků
Informace o škole
· Hlavní
· Kontakty
· Kde nás najdete
· Historie
· Dokumenty a formuláře
· Školská rada
· Výchovné poradenství
· Ubytování žáků
· Stravování
· Jídelníček
· Pronájem prostor
· Partneři školy
· Sponzorování žáků
· Výběrová řízení
· Projekty
· GDPR
· Eduroam
Informace o studiu
· Obory
· Pro uchazeče
· Přijímací řízení
· Maturitní zkoušky
· Škola ONLINE
· Předměty
· Kroužky
· Vzdálený přístup
· ECDL
· Office 365
· Sport
·
Komerční služby
· Ubytování - info
· Ubytování - rezervace
· Stravování - cizí strávníci
Informace ostatní
· Kalendář
· Aktuality
· Fotogalerie
· Virtuální prohlídky
· Město Velešín
· Velešínský videožurnál
· Českokrumlovský deník
· SRPŠ
· Odbory
Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Kontakt

Výchovný poradce - Mgr. Kamila Zelinková, zelinkova@sosvel.cz, telefon 725 158 931 (sekretariát školy)
Konzultační hodiny jsou uvedeny v systému 'Škola ONLINE'

Činnosti výchovného poradce

 • Projednává návrh doporučení návštěvy žáků v ŠPZ se zákonnými zástupci
 • Zajišťuje opatření informovaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka
 • Zajišťuje dokumentaci potřebnou ke konzultacím se ŠPZ
 • Kontroluje poskytování podpůrných opatření (PO),
 • Projednává se ŠPZ změny PO, případné ukončení poskytování, žádost o revizi doporučení
 • Vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření ve spolupráci se ŠPZ
 • Sestavuje individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky se SVP ve spolupráci s vyučujícími, třídním učitelem a ŠPZ, SPC a PPP, kontroluje jeho realizaci
 • Koordinuje práce dle PLPP (ve spolupráci s TU) a kontroluje jeho realizaci
 • Kontroluje vedení dokumentace v souvislosti s výchovným poradenstvím
 • Sleduje společné vzdělávání žáků v jednotlivých třídách, pomoc při řešení problémů,
 • Dohlíží nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem doporučených učebních pomůcek žáků se SVP
 • Průběžné konzultuje s pracovníky místně příslušných ŠPZ, SPC a PPP a se zákonnými zástupci žáků se SVP případně se zletilými žáky
 • Monitoruje a okamžité řeší problematické chování žáků ve spolupráci s preventistou
 • Spolupracuje s preventistou a ostatními zaměstnanci školy na potlačování sociálně patologických jevů
 • Vzdělává se v oblasti nových metod pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky
Aktuality
· Informace ke stávce
· Job Day 2019
· upozornění - od 1...
· Výzva p podání n...
· Výsledky přijíma...
Poslední články
· SOŠ Velešín získ...
· tisk - Hledáte prá...
· Jihočeský kraj pod...
· tisk - SOŠ Veleší...
· Cisco Networking Aca...

CiscoAutodesk AcademiaORACLEECDLWiFi HotSpot


Eduroam


YouTube


Moodle


Nová maturita


Britské centrum


SOŠ Velešín na Facebooku