Cisco Networking Academy

Cisco logo

Přední světovou pozici v oblasti síťových technologií zaujímá mezinárodní společnost Cisco Systems, jejíž produkty můžeme nalézt zejména v profesionálních a náročných řešeních počítačových sítí nejen segmentu Enterprise ale i segmentů Small Office a Home Office.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně se roku 2010 stala členem mezinárodního programu Cisco Networking Academy a je tak Lokální akademií LCNA. V rámci jihočeského regionu se tak zařadila mezi další Cisco Networking Akademie, kam patří Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, SPŠ elektrotechnická Písek, SŠIS Tábor a SOŠE Hluboká nad Vltavou.

Co nabízíme?

Základní a nejdůležitější kurzy jsou již řadu let integrovány do Školních vzdělávacích programů oborů EPS a IT. Patří sem kurz IT Essentials: PC Hardware and Software zaměřený na základy HW a operačních systémů a zejména kurzy CCNA: Introduction to Networks a CCNA: Switching, Routing and Wireless Essentials. Z oblasti operačních systémů jde o NDG Linux Essentials a konečně kurz Introduction to IoT, kterým reagujeme na prudký rozvoj fenoménu Internet věcí (IoT) v poslední době. Úspěšným absolvováním těchto kurzů získávají studenti mezinárodně platné certifikáty, které jim dávají konkurenční výhodu na trhu práce. Certifikace jsou také uznávány vysokými školami, které jsou zařazeny do programu Cisco Networking Academy.

Kromě výše zmíněných kurzů mohou studenti naší školy absolvovat množství dalších doplňujících či navazujících kurzů a to ať již pod vedením lektorů, tak i formou samostudia. Tímto způsobem tak mohou dále zvyšovat své vzdělání v oblasti sítí a jejich bezpečnosti (CyberSecurity), Internetu věcí (IoT), ale třeba i v programování (Python). I v tomto případě studenti získávají certifikát nebo potvrzení o absolvování kurzu.

Srovnáním s ostatními školami zapojenými v tomto programu můžeme konstatovat, že výuka HW na SOŠ SE Velešín probíhá na nejvyšší úrovni jak po teoretické, tak i po praktické stránce. To je zabezpečeno kvalitním vybavením HW laboratoří a kvalifikovanými lektory. Studenti tak pracují s technikou, která splňuje i nejnáročnější požadavky současné praxe v oboru IT. To přispívá především ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce i v případném dalším studiu na vysokých školách v oboru.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down