Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Naše škola se pravidelně zapojuje do programu Erasmus+. V rámci toho programu žáci naší školy každý školní rok vyjíždí na zahraniční stáže do zapojených zemí. Více informací o programu Erasmus+ lze získat na webu https://www.naerasmusplus.cz/. Program za Českou republiku administruje Dům zahraniční spolupráce.

 

Podzim 2021

Podzim 2019 a 2020

 

Výjezdy v roce 2018 a starší

V předchozích letech naši žáci navštívili také Španělsko a Lotyšsko. Naopak u nás byli na výjezdu žáci ze Střední průmyslové školy v Martině ze Slovenska.

 

Video

Podívejte se na video naší školy o výuce cizích jazyků, zahraničních exkurzích a zapojení do projektu Erasmus+.