Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Naše škola vychází rodičům i studentům maximálně vstříc při řešení problémových situací.

K hlavním cílům ŠPP také patří iniciace aktivit, které vedou:

 • k vylepšení sociálního klimatu školy – adaptační kurz, společný pobyt, soutěže apod. a sledování účinnosti preventivních programů
 • posílení pozitivních vztahů a spolupráci mezi všemi subjekty školy
 • vytvoření základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prohloubit a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

Činnost ŠPP je legislativně zakotvena ve vyhlášce č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

PoziceČlenové školního poradenského pracoviště
Výchovný poradceIng. Miroslava Smítková, smitkova@sosvel.cz
Školní metodik prevenceMgr. Alena Svobodová, svobodova@sosvel.cz
Kariérový poradceMgr. Dita Raynochová, raynochova@sosvel.cz

Výchovné poradenství

Výběr hlavních činností VP:

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou připravuje, koordinuje a zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje poradenskou pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • zajišťuje systematickou péči pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • zajišťuje systematickou péči o nadané žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Konzultační hodiny pro žáky:

 • Lichý týden
  • Út: 9:20–10:05
  • Čt: 13:05–13:50
 • Sudý týden
  • Po: 10:10 – 10:55
  • Pá: 11:00 – 11:45

V případě potřeby kdykoliv kontaktovat (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů) nebo možná online komunikace přes Teams po předchozí domluvě.

Školní metodik prevence

Výběr hlavních činností MP:

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence rizikového chování
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislosti
 • mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • vede Minimální preventivní program
 • postup při výskytu rizikového chování na naší škole
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Konzultační hodiny:
Kdykoli po předchozí domluvě, učebna U27 nebo kabinet 409.

Kariérové poradenství

Výběr hlavních činností KP:

 • podává žákům a jejich rodičům informace o budoucím uplatnění žáků
 • zajišťuje propagaci školy na základních školách – burza škol
 • zpracovává přihlášky ke studiu na VOŠ a VŠ

Konzultační hodiny:
Jednou za 14 dní (lichý týden) úterý 13:05-13:50 hod., učebna U17 nebo jiný termín po předchozí domluvě.

Kontakty na organizace poskytující pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna

Další alternativou je navázání spolupráce s poradnou a objednání vyšetření, což je třeba udělat online nebo poštou pomocí formuláře „Žádost o poradenskou službu“, který naleznete na stránkách poradny, do které spadáte. Do žádosti je třeba popsat problém, který chcete řešit.

Web: www.pppcb.cz/

Poznámka ke komunikaci s poradnou od p. Smítkové:

 • Spojení telefonem je dost problematické, poradny jsou přetížené, ale je pravděpodobné, že i když Vám telefon nezvednou, že zavolají zpět. Za školu pak zasíláme do poradny Sdělení školy, ale to až na základě Vaší žádosti o poradenskou službu.

Krizové centrum pro děti a rodinu

Nepříznivou situaci můžete řešit společně s českobudějovickou organizací.

Kontakt: +420 776 763 176

Web: www.ditevkrizi.cz/

Linka důvěry

V urgentních případech, které nesnesou odklad, můžete využít linku při Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy, která funguje NONSTOP

Kontakt: 387 313 030

Linka bezpečí

Celostátní linka (se sídlem v Praze) pro děti a mládež v krizových životních situacích, která funguje NONSTOP

Kontakt: 116 111

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Web: www.linkabezpeci.cz

Jiné

Samozřejmě je možné se individuálně objednat u kteréhokoliv odborníka (psycholog, psychiatr) nejen v místě bydliště, problém je s objednacími lhůtami.

Dále se můžete obrátit na Nemocnici ČB (nebo Český Krumlov) – psychiatrické oddělení v ČB

Odborné ambulance

 • Psychiatrická ambulance – akutní stavy  (nepřetržitý provoz) – kontakt: 387 878 730 (volat předem)
 • Ambulance dětské a dorostové psychiatrie (MUDr. Anna Hrušková-Kušnieriková) – kontakt: 387 876 326
 • Ambulance klinické psychologie pro děti (Mgr. Kateřina Sekyrová) – kontakt: 387 876 328

Užitečné odkazy (doporučené MŠMT) s důležitými informacemi a radami

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down