Historie SOŠ SE Velešín

Počátky odborného školství sahají ve Velešíně až do roku 1920, kdy 2. prosince bylo zahájeno vyučování v Živnostenské škole pokračovací. V roce 1956 byla pak založena Učňovská závodní škola a zde se již vyučovaly obory soustružník, frézař, nástrojař a strojní zámečník. Současně s rozvojem závodu Jihostroj Velešín dochází i k rozvoji Učňovské závodní školy, která v roce 1981 mění název na Střední odborné učiliště. V té době se zde již vyučují nejen klasické strojní obory, ale také obory zaměřené na automatické obráběcí stroje a to především na stroje číslicově řízené. Zároveň dochází k nárůstu počtu žáků a tak je pro teoretickou výuku upravena stará budova Základní školy ve Velešíně a praktická výuka se provádí přímo v závodě Jihostroj Velešín.

Tato situace není dobrá a proto je rozhodnuto o výstavbě nového areálu školy s kapacitou 650 žáků, který by zajišťoval komplexní výuku jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. Stavba byla zahájena v roce 1984 trvala tři roky a 1. září 1987 byla škola uvedena do provozu. V té době zde bylo již téměř 600 žáků a strojní obory byly rozšířeny o obory elektrotechnické a zároveň zde vzniká samostatná Střední průmyslová škola elektrotechnická.

Od 1. září 1994 pak dochází k další změně a vzniká Integrovaná střední škola a Učiliště, která zahrnuje jak obory Střední odborné školy, Středního odborného učiliště tak i obory Učiliště. Dne 1. ledna 2006 se název školy dále upravuje na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou.

Nový školní areál je co do výstavnosti a technického vybavení jedním z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji. Jeho součástí je školní budova, hala pracovního vyučování, devíti podlažní budova domova mládeže s kapacitou 360 lůžek, sportovní hala, školní kuchyně a jídelna, školní hřiště a další zařízení.

Areál školy před rekonstrukcí v roce 2014
Areál školy před rekonstrukcí v roce 2014

Specifikem školy je její dlouhodobé zaměření na problematiku automatických obráběcích strojů řízených počítačem. V této oblasti máme nejen dostatek zkušeností s přípravou žáků, ale také nejmodernější technické a strojní vybavení, bez kterého by nebylo možné připravit naše absolventy na budoucí povolání. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část tak aby všichni žáci prošli přípravou na klasických strojích, počítačových simulátorech CNC a pak na skutečných obráběcích CNC strojích.

S nástupem oborů zaměřených na elektrotechniku jsme i v této oblasti vybavili jak učebny, školní laboratoře, tak i školní dílny veškerým technickým zařízením, měřící technikou a dalšími nástroji a pomůckami tak, aby i zde byla zajištěna co nejkvalitnější výuka.

Pro všechny žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně . Pro žáky ze vzdálenějších míst je možné zajistit ubytování v domově mládeže.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín - po rekonstrukci
Školní areál po rekonstrukci
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down