základní údaje | vedení školy | zřizovatel

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín je státním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství, výpočetní techniky a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání.

Je spojením:

Střední odborné školy, kde připravuje žáky

  • v oboru elektrotechniky – délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou
  • v oboru strojírenství – délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou)
  • v oboru informačních technologií – délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou)

Středního odborného učiliště, kde připravuje žáky

  • v oboru strojírenství a elektro oborech – délka studia 3 roky (zakončeno závěrečnou zkouškou)
  • v oboru elektrotechniky – délka studia 3 roky (zakončeno závěrečnou zkouškou)

Škola má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Během svého trvání vychovala velké množství odborníků, jejichž uplatnění je jak na pozicích střednětechnickohospodářských, tak i na pozicích vyšších po vystudování vysoké školy.

SOŠ SE Velešín ve studijních oborech připravuje žáky k následnému studiu na vysoké škole.


základní údaje
název školy Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,
Velešín, U Hřiště 527
adresa školy U Hřiště 527, 382 32 Velešín
IČO 00583855
DIČ CZ00583855
IZO 000583855
REDIZO 600170349
pracovní doba 6:30 – 15:00
datová schránka a3dh72q
datové formáty a nosiče dat pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odf, ppt, pptx
CD, CDRW, DVD, DVDRW, USB flash disk
mapa zde

vedení školy
ředitel Ing. Bc. Milan Timko
telefon 606 511 586
e-mail timko@sosvel.cz

zřizovatel
instituce Jihočeský kraj
adresa U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
IČO 70890650
telefonní ústředna 386 720 111
www http://www.kraj-jihocesky.cz
e-podatelna posta@kraj-jihocesky.cz
zřizovací listina zde