Kroužky pro žáky SOŠ Velešín

Školní rok 2021/2022

Deskové hry

 • Místo: klubovna DM
 • Kdy: úterý a čtvrtek 19:00 hod

Sportovní kroužek

 • Místo: tělocvična
 • Kdy: středa od 19:00 hod

 

Images: logo_OPVV.png

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Místo konání: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, 38232 Velešín

Na naší škole probíhaly následující kroužky podpořené z projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I:

 1. Kroužek „Virtuální reality“
  • lektoři kroužku: Mgr. Brůžek, Mgr. Podroužek, Bc. at Bc. Doležal
  • náplň: zaměřený na koncept Virtuální reality, užívání a práce s VR, vytváření vlastních app VR, přenášení skutečných objektů do VR, propojení se stávajícím předmět počítačová grafika.
  • kroužek bude probíhat týdně po 3 hodinách
  • kdy: středa od 13:00
 2. Kroužek „Počítačových sítí pro průmysl 4.0“
  • lektor kroužku: Mgr. Přibyl
  • náplň: zaměřený na počítačové sítě a sítě pro průmysl 4.0 PAN, LPWAN, mesh network, VPN, optické sítě, měřící a regulační technika, číslicová technika, robotika a základy elektroniky
  • kroužek bude probíhat týdně po 3 hodinách
  • kdy: středa od 15:00
 3. Kroužek „Programování“
  • lektoři kroužku: Mgr. Tománková, Ing. Vrážková
  • náplň: zaměřený na tvorbu mobilních aplikací a jejich propojení s VR, tvorba aplikací pro průmysl 4.0, analýza a vizualizace dat, big data, tvorba dashboardu, diagnostická analýza dat
  • kroužek bude probíhat týdně po 3 hodinách
  • kdy: středa od 13:10
 4. Kroužek „3D technologie“
  • lektor kroužku: Ing. Šípková
  • náplň: zaměřený na seznámení s tvorbou 3D objektů, obsáhne základní i pokročilé techniky, skenování skutečných 3D objektů a jejich tisk, post-processing, modelování, 3D tisk a CAX technologie, základy strojírenství a CNC
  • kroužek bude probíhat týdně po 3 hodinách
  • kdy: úterý a čtvrtek od 14:45

Školní rok 2019/2020 a 2018/2019

Images: logo_OPVV.png
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367
Datum: 27.9.2018
Místo konání: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, 38232 Velešín

 

Na naší škole probíhaly následující kroužky podpořené z projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I:

 1. Kroužek ‚IoT – Internet věcí‘ – vedoucí kroužku Mgr. Fiřtová a Mgr. Šiponová, kroužky dále probíhají distanční formou
 2. Kroužek ‚CAx technologie‘ – vedoucí kroužku Ing. Šípková, kroužky dále probíhají distanční formou
 3. Kroužek ‚Elektrohrátky‘ – vedoucí kroužku p. Čáslava, kroužky dále probíhají distanční formou

Projektové dny pro žáky ZŠ

V lednu 2019 jsme na naší škole zahájili realizaci projektových dnů pro žáky spolupracujících ZŠ.

Celkem 8x za dobu realizace projektu proběhnou ve spolupráci se základními školami na SOŠ SE projektové dny, kdy žáci základní školy stráví na SOŠ SE vždy celý jeden den. SOŠ SE pro žáky ZŠ připraví aktivity z následujících oblastí:

 • CAx technologie (3D a 2D technologie – 3D + 2D CAD + 3D tisk)
 • Internet věcí
 • Elektrohrátky

Spolupracující školy:

 • ZŠ Velešín
 • ZŠ Fantova Kaplice
 • ZŠ Školní Kaplice
 • ZŠ Větřní
 • ZŠ Kamenný Újezd
 • ZŠ Borovany
 • ZŠ Trhové Sviny

Další projektové dny jsou naplánovány do března 2020.

Pobytový workshop pro žáky SOŠ Velešín

V týdnu 7.-11. října 2019 žáci naší školy absolvovali pobytový workshop zaměřený na polytechniku.

Žáci 3. ročníků strojírenských oborů v oblasti okolí Brna, měli program zahrnující na každý celý jeden den exkurze a návštěvy firem a muzeí se zaměřením na polytechniku.
Součástí programu byla exkurze ve slévárně UXA, exkurze ve výrobním podniku SIEMENS, návštěva Technického muzea v Adamově, exkurze VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství, exkurze Zetor Gallery (ZETOR TRACTORS a. s.), MSV Brno, Univerzity obrany v Brně , laboratoře Černá pole – řízení letového provozu a prostory a zkušebny proudových motorů.

V týdnu 25.-29. listopadu 2019 žáci naší školy absolvovali pobytový workshop zaměřený na polytechniku.

Žáci 3. ročníků strojírenských oborů v oblasti okolí Ostravy, měli program zahrnující na každý celý jeden den exkurze a návštěvy firem a muzeí se zaměřením na polytechniku.
Součástí programu byla exkurze v Liberty Ostrava (Arcelor Mittal), Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní, kde mimo jiné žáci navštívili protolab 3D tisku, restaurátorskou dílnu, letecký simulátor, Student Formula, bezdozvukové akustické měřící komory a Pneumatiku. Program dále zahrnoval návštěva Hornického muzea Landek Park, návštěvu Velkého světa techniky, expozice Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody, exkurzi Ostroj a.s., prohlídka památníku Hrabyně, prohlídku Areálu čs opevnění Hlučín a návštěvu Technického muzea Tatra v Kopřivnici.

Z důvodu uzavření škol 11. března 2020 na základě rozhodnutí vlády ČR byly další pobytové workshopy zrušeny.