Sponzorování žáků

Partneři školy poskytují vybraným žákům učebních a maturitních oborů stipendium během celého studia na škole.

Příklad výhod sponzoringu pro naše žáky

 • Firma poskytuje žákovi každý měsíc stipendium během celého studia (až 3000,- Kč).
 • Možnost získání perspektivního zaměstnání po absolvování studia.
 • Úhrada nákladů na ubytování a stravování.
 • Příspěvek na lyžařský výcvik.
 • V 1. ročníku úhrada pracovního oblečení a obuvi.
 • Možnost placené brigády o letních prázdninách.

Bližší informace o sponzoringu je možné získat přímo u zástupců firmy nebo ve škole (telefonicky, během dnů otevřených dveří, …).

Přehled společností, se kterými naše škola spolupracuje najdete na stránce Partneři školy.

Sponzoring Jihočeského kraje

Jihočeský kraj přispívá na Vaše studium.

 • Kraj přispívá všem žákům učebních oborů (OKEM a SM).
 • Každý měsíc je žákovi vypláceno stipendium
 • od šk. rok 2023/2024 bude změna v nastavení stipendia:
  • 600,- Kč ve 2. ročníku
  • 800,- Kč ve 3. ročníku
 • pro aktuální šk. rok 2022/2023 je následující stipendium:
  • 600,- Kč v 1. ročníku
  • 600,- Kč ve 2. ročníku
  • 800,- Kč ve 3. ročníku
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down