Partneři školy poskytují vybraným žákům učebních a maturitních oborů stipendium během celého studia na škole.

Příklad výhod sponzoringu pro naše žáky

 • Firma poskytuje žákovi každý měsíc stipendium během celého studia (až 3000,- Kč).
 • Možnost získání perspektivního zaměstnání po absolvování studia.
 • Úhrada nákladů na ubytování a stravování.
 • Příspěvek na lyžařský výcvik.
 • V 1. ročníku úhrada pracovního oblečení a obuvi.
 • Možnost placené brigády o letních prázdninách.

Bližší informace o sponzoringu je možné získat přímo u zástupců firmy nebo ve škole (telefonicky, během dnů otevřených dveří, …).

Přehled společností, se kterými naše škola spolupracuje najdete na stránce Partneři školy.

peníze

Sponzoring Jihočeského kraje

 • Kraj přispívá všem žákům učebních oborů (OK, EMSM).
 • Každý měsíc je žákovi vypláceno stipendium
  • 500,- Kč v 1. ročníku
  • 600 ,- Kč ve 2. ročníku
  • 800,- Kč ve 3. ročníku