Partneři školy poskytují firmou vybraným žákům učebních a studijních oborů stipendium během celého studia na škole.

Příklad výhod sponzoringu pro žáky školy:

  • Firma poskytuje žákovi každý měsíc stipendium (až 3000,- Kč).
  • Možnost získání perspektivního zaměstnání
  • Úhrada nákladů na ubytování a stravování.
  • Příspěvek na lyžařský výcvik.
  • V 1. ročníku úhrada pracovního oblečení a obuvi.
  • Možnost placené brigády o letních prázdninách.

Bližší informace o sponzoringu je možné získat přímo u zástupců firmy, ve škole např. během dnů otevřených dveří nebo v přehledu partnerů školy.