Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.
Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání.

Naše škola se zapojila do programu Fulbrightovy komise. V rámci toho programu působí rodilí mluvčí ze Spojených států Amerických jako asistenti vyučujících angličtiny. Více informací lze získat na webu https://www.fulbright.cz/.

 

Školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 by měl opět působit na naší škole rodilý mluvčí z USA jako asistent vyučujících anglického jazyka.
 

Školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 působil na naší škole jako asistent vyučujících angličtiny pan Thomas Lepke, původem z města Lakewood v americkém státě Colorado. Rozhovor s panem Thomasem Lepke o jeho působení na naší škole si můžete prohlédnout v následujících článcích:

 

Erasmus+

Podívejte se na video naší školy o výuce cizích jazyků. Naše škola je také zapojena do projektu zahraničních odborných stáží v rámci projektu Erasmus+.