Školská rada

Volby říjen 2023

Na přelomu září a října 2023 proběhly volby do školské rady při škole:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Výsledky a složení školské rady jsou následující:

  • za pedagogy školy, školského zařízení – Mgr. Radek Brůžek
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky – Bc. Petra Růžičková
  • zástupce za zřizovatele školy, školského zařízení – Ing. Petr Vágner

Volby srpen 2020

Na přelomu srpna a září 2020 proběhly volby dvou třetin školské rady při škole, školském zařízení:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Výsledky volby jsou následující:

  • za pedagogy školy, školského zařízení – Stanislav Kehler
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky – Markéta Kolářová

Jako třetí člen školské rady za zřizovatele školy, školského zařízení je navržen a s návrhem souhlasí Ing. Petr Vágner.

Předchozí období

Rada Jihočeského kraje dne 15.5.2014 usnesením č. 533/2014/RK-39 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady a jmenovala třetinu jejich členů za zřizovatele ke dni 1.10.2020 při škole, školském zařízení:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

se stanoveným počtem členů: 3

ve složení:

  • za pedagogy školy, školského zařízení – Stanislav Kehler
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky – Markéta Kolářová
  • za zřizovatele školy, školského zařízení – Ing. Petr Vágner
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down