Příspěvkové programy pro žáky

Seznam dotačních programů pro žáky:

 • Obědy pro jihočeské děti
 • Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Obědy pro jihočeské děti

Jihočeský kraj finančně podporuje bezplatné školní stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci.

Kdo je oprávněný žadatel?

Žadatel musí splnit následující kritéria:

 • Žádost o dotaci na školní stravování může být podána pouze pro děti ve věku 2 – 26 let. 
 • Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek:
  • doplatek na bydlení a/nebo
  • příspěvek na živobytí a/nebo
  • odměnu pěstouna a/nebo
  • příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Přesné podmínky programu jsem uvedeny na portálu Jihočeského kraje.

Jak si podat žádost?

 1. Nejprve je nutné, aby si rodiče/zákonní zástupci/plnoletí studenti vyřídili ve školní jídelně přihlášku ke stravování a až poté mohou požádat o příspěvek.
 2. Zájemce si žádost podává sám prostřednictvím elektronického formuláře na portálu https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice nebo přímo pomocí odkazu https://obedy.kraj-jihocesky.cz/form/zadost-o-podporu?organizace=33
 3. Po vyplnění elektronického formuláře je oprávněnost žádosti posouzena Úřadem práce.
 4. Úřad práce informuje o výsledku posouzení zájemce i školu.
 5. V případě kladného vyřízení zájemcovi žádosti, pak čerpá finanční prostředky prostřednictvím školy. Zájemci odpadá administrativní zátěž s jejich čerpáním. Finanční prostředky za skutečně odebrané obědy jsou poukazovány JčK přímo na účet školy.

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Jihočeský kraj finančně podporuje kroužky a aktivity jihočeských dětí z nízkopříjmových domácností. Informace a podrobnosti jsou uvedeny na portálu https://krouzkyprojihocechy.cz/

Jaké aktivity škola nabízí?

 • Adaptační kurz
 • Lyžařský kurz

Jak podat žádost?

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu https://krouzkyprojihocechy.cz/pro-rodice/zakladni-informace

Logo Jihočeský kraj
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down