Dílny

Budova dílen je přímo součástí areálu školy. Jejich prostory nevyužívají pouze naši žáci, ale slouží také jako odborné pracoviště katedry strojírenství VŠTE ČB. Studenti VŠTE absolvují svoji praxi také u nás ve škole a dochází k výměně vyučujících při výuce odborných strojírenských předmětů.

Ve vyšších ročnících navštěvují naši žáci odborná pracoviště přímo ve firmách, které si sami nebo za pomoci školy vyhledali.

Výuka předmětu Oborný výcvik

Výuka předmětu Odborný výcvik (OV) probíhá ve 14denních cyklu (sudý/lichý týden). Učební obory mají OV v 1. ročníku 4 dny v cyklu a v dalších ročnících dokonce 5 dní v cyklu. Maturitní obory mají OV v 1.-2. ročníku 2 dny v cyklu a v dalších ročnících 3 dny v cyklu.

V prvním ročníku se žáci zabývají hlavně ručním zpracováním kovů, základy soustružení a frézováním. Programování a obsluha CNC strojů probíhá v řídících systémech Fanuc, Heidenhain, Sinumerik a v matematicko technickém systému MTS. Na oboru Strojní mechanik získají v rámci výuky absolvují svářečský kurz ZK 135 1.1 (délka trvání je 5 týdnů a probíhá ve druhém ročníku).

Praxe a ZUZ

Ve 3. ročníku žáci absolvují souvislou 14denní povinnou praxi ve firmách a 3měsíční odborný rozvoj ve firmách. Žáci oborů Mechanik seřizovač (MS, MSM) mohou na konci 3. ročníku absolvovat Závěrečnou učňovskou zkoušku a získat tak navíc plnohodnotný výuční list.

Dílny

Virtuální prohlídka halou dílen
Virtuální prohlídka první dílnou
Virtuální prohlídka druhou dílnou
Virtuální prohlídka třetí dílnou
Virtuální prohlídka odbornou učebnou CNC soustruhů
Virtuální prohlídka odbornou učebnou elektrotechnických předmětů
Virtuální prohlídka specializované učebny FESTO 1
Virtuální prohlídka specializované učebny FESTO 2

Fotografie

chevron-down