Přehledy a tiskopisy

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

 • Didaktické testy společné části
  • Proběhnou v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021
  • Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021
 • Zkoušky profilové části
  • Uskuteční se v období od 16. května 2021 do 10. června 2021

Uznávání části maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok šk. r. 2020/2021

 • Maturita zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou
 • Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (maturita z matematiky NENÍ povinná)
 • Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku
 • Profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program)
 • Více informací najdete přímo na webových stránkách Cermatu
 • Jak udělat maturitu (zdroj: KamPoMaturite.cz)