Přehledy a tiskopisy

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek pro šk. r. 2020/2021

Uznávání části maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro šk. r. 2020/2021

  • Maturita zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou
  • Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (maturita z matematiky NENÍ povinná)
  • Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku
  • Profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program)
  • Více informací najdete přímo na webových stránkách Cermatu
  • Jak udělat maturitu (zdroj: KamPoMaturite.cz)

Závěrečná zkouška pro šk. r. 2020/2021

  • Zkouška se skládá ze dvou dílčích částí – praktické a písemné zkoušky
  • Praktická zkouška probíhá ve školních dílnách a ve firmě Engel
  • Písemná zkouška se prodlužuje o 30 minut na celkových 270 minut