Maturitní a závěrečné zkoušky

Přehledy a tiskopisy

Všechny dokumenty a formuláře týkající se Českého jazyka a literatury, cizího jazyka a maturitní práce (obor IT a EPS) najdete na stránce Dokumenty a formuláře pod záložkou Maturitní zkoušky.

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Obecné harmonogramy maturitních a závěrečných zkoušek, harmonogramy jednotlivých tříd a maturitní komise pro aktuální školní rok včetně opravných podzimních termínů najdete na stránce Dokumenty a formuláře pod záložkou Maturitní zkoušky nebo Závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky (MZ)

 • Slohová maturitní práce z ČJL – 12. dubna 2023
 • Slohová maturitní práce z AJ a NJ – 13. dubna 2023
 • Didaktické testy – 2.-5. května 2023
 • Zkoušky profilové části – 16. května až 10. června 2023
 • Odevzdání maturitní práce (obor IT a EPS)
  • Elektronická verze práce nejpozději do 3. dubna 2023 do týmu Maturitní_práce_2022_23 v prostředí Teams (přesný čas je uveden v úkolu v Teams)
  • Tištěné verze práce (dva výtisky) nejpozději do 13. dubna 2023 na sekretariátu školy
  • Opravné termíny
   • Elektronická verze práce nejpozději do 20. srpna 2023 do týmu Maturitní_práce_2022_23 v prostředí Teams (přesný čas je uveden v úkolu v Teams)
   • Tištěné verze práce (dva výtisky, mohou být černobíle) nejpozději do 28. srpna 2023 na sekretariátu školy
 • Odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce z ČJL nejpozději do 31.3.2023
 • Maturitní kalendář od Cermatu
 • Harmonogram termínů, zkoušek a předávání vysvědčení

Závěrečné zkoušky (ZUZ)

Uznávání části maturitní zkoušky

Maturitní zkouška

 • Maturita zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou
 • Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (maturita z matematiky NENÍ povinná)
 • Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku
 • Profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program)
 • Více informací najdete přímo na webových stránkách Cermatu
 • Jak udělat maturitu (zdroj: KamPoMaturite.cz)
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down