Přehledy a tiskopisy

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek pro šk. r. 2021/2022

 • Odevzdání maturitní práce (obor IT a EPS)
  • Online verze práce nejpozději do 4. dubna 2022 do 20 hodin do týmu Maturitní práce_2021_22 v prostředí Teams
  • Tištěné verze práce (dva výtisky) nejpozději do 8. dubna 2022 na sekretariátu školy
 • Odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce z ČJL nejpozději do 31.3.2022
 • Maturitní kalendář od Cermatu

Uznávání části maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro šk. r. 2021/2022

 • Maturita zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou
 • Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (maturita z matematiky NENÍ povinná)
 • Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku
 • Profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program)
 • Více informací najdete přímo na webových stránkách Cermatu
 • Jak udělat maturitu (zdroj: KamPoMaturite.cz)