Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti těchto webových stránek, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.sosvel.cz/.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu:

 1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
 2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů
  • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.
 3. jelikož na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.
 4. na těchto webových stránkách se nachází odkazy na dokumenty dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.
 5. některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)
 6. některá formulářová pole neobsahují popisek (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
 7. některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))
 8. některé stránky nemají uveden primární jazyk dokumentu (Kritérium 3.1.1 Jazyk stránky)
 9. komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. facebook, mapy, youtube.com, captcha, apod.)
 10. některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2)

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí podpora JavaScriptu, nicméně je pro lepší uživatelskou přívětivost vhodné mít tuto podporu zapnutou.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu zřetelně označeny podtržením nebo jiným způsobem. Výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 9. 2020 dle metodického pokynu MV ČR.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2019. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda

 • vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru;

Prohlášení bylo revidováno dne 30. 09. 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, můžete psát na adresu: tomankova@sosvel.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín
U Hřiště 527, 382 32 Velešín
email: sekretariat@sosvel.cz

Kontakt na správce obsahu webu
e-mail: tomankova@sosvel.cz

Kontakt na správce webu
Tvůrcem tohoto webu je společnost Smotech, s. r. o. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek, můžete poslat na e-mail j.lauda@smotech.cz.

Kontakt pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down