Výběrová řízení SOŠ Velešín – hlavní stránka

Profil zadavatele       Poptávková řízení


Zajištění dopravy v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín II. etapa – UKONČENO


Zajištění dopravy v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín – UKONČENO


Zajištění dopravy a ubytování žáků v rámci projektu iKAP na SOŠ SE Velešín – ZRUŠENO


Nákup elektro přístrojů pro odbornou výuku II – UKONČENO


Bezbariérovost v budově školy a dílen pro odborný výcvik SOŠ SE Velešín II – UKONČENO


Nákup elektro přístrojů pro odbornou výuku – ZRUŠENO


Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín II – NOVÉ

  • Dokumentace k zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele ZDE.

Bezbariérovost v budově školy a dílen pro odborný výcvik SOŠ SE Velešín


Modernizace osvětlení odborných učeben a dílen odborného výcviku


Dodávka a instalace zařízení pro zajištění konektivity na SOŠ SE Velešín – UKONČENO


Nákup a instalace nového CNC obráběcího centra, fréz a soustruhů do dílen odborného výcviku – ZRUŠENO


Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín – Dodávka a instalace ICT zařízení pro SOŠ SE Velešín – UKONČENO


Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín II – UKONČENO


Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín II – UKONČENO


Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín – ZRUŠENO


Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín – UKONČENO


Doprava žáků SOŠ SE Velešín – UKONČENO


Pořízení nábytku do učeben a dílen – UKONČENO


Tisk výukových materiálů – UKONČENO


Pořízení vybavení ICT – UKONČENO


Pořízení vybavení elektrolaboratoří – UKONČENO


Technologie pro dílnu hydrauliky – UKONČENO