ECDL/ICDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL – European/International Certification of Digital Literacy and Digital Skills (Mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept digitálních znalostí a dovedností). Koncept ECDL/ICDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).

ECDL Testovací středisko
ECDL Testovací středisko

Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby. Žáci získávají jako podporu pro studium zdarma licence kancelářského balíku Microsoft Office 365 pro pět svých domácích soukromých zařízení.

 • Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce.
 • ECDL systém je rozdělen do jednotlivých modulů, které zahrnují základní znalosti a dovednosti z informačních technologií, jenž dnes zaměstnavatelé považují za samozřejmé.
 • Zvýšením úrovně digitální gramotnosti zvyšuje šance uchazeče o zaměstnání na trhu práce.
 • Absolvování kurzu je u velkých společností vstupním předpokladem uchazeče o zaměstnání.
 • ECDL koncept je postaven na mezinárodně jednotných osnov.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladu (certifikátu) o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de facto jako mezinárodní standard.

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – je mezinárodně platný certifikát s časově neomezenou platností. Certifikát ECDL Profile dokládá znalostní a dovednostní profil svého držitele. K datu vystavení obsahuje aktuální výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL/ICDL.

Certifikát ECDL Profile
Certifikát ECDL Profile

Podmínky kurzu na naší škole

 • Teoretická a praktická příprava na kurz je nedílnou součástí výuky informačních předmětů, která probíhá během celého studia na škole (4 roky).
 • Přesný rozsah probíraného učiva ve výuce se liší v závislosti na konkrétním studijním oboru (např. obory MS a MSM mají podporu pouze v předmětu IKT, obory IT a EPS i v jiných odborných předmětech). Viz tabulka Výuka modulů podle oborů a jejich podpora v daném předmětu.
 • Žáci si mohou vybrat např. z modulů – Základy práce s počítačem a správa souborů (M2); Zpracování textu (M3), Tvorba webových stránek (M10), Bezpečné používání informačních technologií (M12) apod. Přesný seznam nabízených modulů se žáci dozví na hodinách IKT nebo viz tabulka Současná nabídka modulů na naší škole.
 • Úspěšné absolvování zkoušek, za jednotlivé tematické moduly se zaznamenávají do ECDL indexu SELECT.
 • Celkový průběh skládání zkoušek má žák možnost sledovat online ve svém ECDL profilu v systému WASET. Přístupové údaje žák získá po zaplacení a získání indexu.

Přihlášení do kurzu

Závaznou přihlášku získají žáci od svých vyučujících v předmětu IKT. Tomuto vyučujícímu se také vyplněná přihláška odevzdává.

Modul M2Základy práce s počítačem a správa souborů
(prostředí: Windows 11, Průzkumník souborů)
Modul M3Zpracování textu
(prostředí: Windows 11, Word 365 desktop)
Modul M4Práce s tabulkami
(prostředí: Windows 11, Excel 365 desktop)
Modul M6Prezentace
(prostředí: Windows 11, PowerPoint 365 desktop)
Modul M7Základy práce s internetem a komunikace
(prostředí: Windows 11, Outlook 365 desktop, Google Chrome)
Modul M9Úpravy digitálních obrázků
(prostředí: Windows 11, Affinity Photo 2|Gimp 2.10.X, Google Chrome)
Modul M10Tvorba webových stránek
(prostředí: Windows 11, VS Code, Google Chrome)
Modul M12Bezpečné používání informačních technologií
(prostředí: WiFi AP, Windows 11, Defender, Office 365 desktop, 7-zip, Chrome)
Modul M14Spolupráce a výměna informací na internetu
(prostředí: Windows 11, Google disk, Google kalendář, Chrome)
Modul M15Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
(prostředí: Windows 11, lib. prohlížeč)
Modul M16Základy informatického myšlení a programování
(prostředí: Windows 11, Python IDLE 3.X)
Modul M19Robotika
(prostředí: Windows 11, mBot 2 + mBlock 5.4.X desktop | microbit 2 + Cutebot + MakeCode webová verze )
Modul AM3Pokročilé zpracování textu
(prostředí: Windows 11, Word 365 desktop)
Modul AM6Pokročilé prezentace
(prostředí: Windows 11, PowerPoint 365 desktop)
Současná nabídka modulů na naší škole

Poplatky a pravidla pro skládání zkoušek

 • Podmínkou získání certifikátu je zakoupení indexu SELECT (obory MS, MSM, EPS) s kapacitou 7 modulů. Cena indexu je 700 Kč. Obor IT používá index PROFILE s neomezenou kapacitou modulů a za cenu 1 077 Kč.
 • Žák je úspěšným řešitelem, pokud zkoušku zvládl na alespoň 75 % včetně. Pro úspěšné složení modulu má žák k dispozici 5 termínů pro opakování zkoušky.
 • Na základě pravidel programu ECDL platí žáci poplatek 100 Kč za každé konání zkoušky. Pokud žák splní předchozí zkoušku alespoň na 90 %, potom má následující zkoušku zdarma.
  • Pokud žák zkoušku opakuje, platí za každou opravnou zkoušku 50 Kč.
  • Pokud se žák bez omluvy nedostaví na zkoušku, pak hradí poplatek 100 Kč.
 • Výstupem celého kurzu je certifikát ECDL s výpisem získaných modulů, který žák obdrží ve 4. ročníku nebo dříve na vlastní žádost.
 • Pro získání certifikátu s výpisem zkoušek není podmínkou složení všech sedmi modulů, které umožňuje index SELECT.

Odhlášení a omlouvání ze zkoušky

 • Žák se ze zkoušky může odhlásit nejpozději dva dny před termínem, na který je přihlášený.
 • Pokud se žák přihlásí na termín ECDL zkoušky a nedostaví se, je potřeba jeho nepřítomnost omluvit potvrzením od lékaře. Pokud se takto nestane, termín zkoušky propadá a současně hradí administrativní poplatek 100 Kč.
 • Žák jakékoli změny v přihlášení na zkoušky nahlašuje osobně nebo e-mailem vedoucímu testování, u kterého se na zkoušku přihlásil, a to nejpozději hodinu před konáním zkoušky.

Platby

 • První platba 800 Kč, resp. 1 177 Kč zahrnuje poplatek za index a první zkoušku a bude žákovi stržena z účtu v Online pokladně po objednání indexu.
 • Poplatky za jednotlivé zkoušky budou také hrazeny z Online pokladny.
Informační technologie (IT) IKT M2, M3, M4, M6, M7, AM3, AM6
OS M12
PRG, IoT M16, M19
DM M9
WT M10

Mechanik seřizovač

(MS, MSM)

IKT M2, M3, M4, M6, M7, M10, M16
Elektrotechnika (EPS) IKT M2, M3, M4, M6,
UOP M2
WT M10
PRG, IoT M16, M19
Výuka modulů podle oborů a jejich podpora v daném předmětu

Žák může absolvovat jakýkoli modul, který naše škola nabízí, i když neprobíhá jejich výklad v rámci výuky. V případě zájmu oslovte vyučující Ing. Anetu Jarošovou, Mgr. Vladimíra Přibyla, Mgr. Ditu Raynochovou, Mgr. Elišku Šiponovou, Mgr. Petru Tománkovou nebo Ing. Miroslavu Vrážkovou (kontakty na vyučující).

Více informací o konceptu ECDL lze nalézt na stránkách www.ecdl.cz nebo na facebooku ECDL.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down