ECDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL – European Computer Driving Licence (Evropský řidičák na počítač). Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).

ECDL Testovací středisko
ECDL Testovací středisko

Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby. Žáci získávají jako podporu pro studium zdarma licence kancelářského balíku Microsoft Office 365 pro pět svých domácích soukromých zařízení.

 • Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce.
 • ECDL systém je rozdělen do jednotlivých modulů, které zahrnují základní znalosti a dovednosti z informačních technologií, jenž dnes zaměstnavatelé považují za samozřejmé.
 • Zvýšením úrovně digitální gramotnosti zvyšuje šance uchazeče o zaměstnání na trhu práce.
 • Absolvování kurzu je u velkých společností vstupním předpokladem uchazeče o zaměstnání.

Podmínky kurzu

 • Kurz je nedílnou součástí výuky informačních předmětů vybraných oborů, která probíhá během celého studia na škole (4 roky).
 • Úspěšné absolvování zkoušek, za jednotlivé tematické moduly se zaznamenává do ECDL indexu.
 • Výstupem celého kurzu je certifikát ECDL při úspěšném složení průběžných zkoušek.
 • Na základě pravidel programu ECDL platí žáci poplatek za každé konání zkoušky.
 • Při optimálním průchodu kurzem žák absolvuje sedm dílčích zkoušek.
 • Možnost odpuštění poplatků za jednotlivé zkoušky při splnění daných podmínek.
 • V případě neúspěšného složení zkoušky je možné pokus opakovat.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Vzhled certifikátu ECDL
Vzhled certifikátu ECDL

Žáci mohou získat profil Digitální kvalifikace, pokud získají nejméně 7 ze všech dostupných modulů programu ECDL Core
(4 základní moduly, 3 standardní moduly).

Moduly ECDL Core
Moduly ECDL Core
Modul M2Základy práce s počítačem a správa souborů
Modul M3Zpracování textu
Modul M4Práce s tabulkami
Modul M6Prezentace
Modul M7Základy práce s internetem a komunikace
Modul M9Úpravy digitálních obrázků
Modul M10Tvorba webových stránek
Modul M12Bezpečné používání informačních technologií
Modul M14Spolupráce a výměna informací na internetu
Modul M15Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Modul M16Základy informatického myšlení a programování
Současná nabídka modulů na naší škole
Informační technologie IKT M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
M3 Zpracování textu
M4 Práce s tabulkami
M6 Prezentace
M7 Základy práce s internetem a komunikace
OS M12 Bezpečné používání informačních technologií
PRG M16 Základy informatického myšlení
DM M9 Úpravy digitálních obrázků
M10 Tvorba webových stránek
Programátor CNC obráběcích strojů

Mechatronik

IKT M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
M3 Zpracování textu
M4 Práce s tabulkami
M6 Prezentace
M7 Základy práce s internetem a komunikace
M10 Tvorba webových stránek
M16 Základy informatického myšlení
Počítačové systémy IKT M3 Zpracování textu
M4 Práce s tabulkami
WT M10 Tvorba webových stránek
PRG M16 Základy informatického myšlení
Výuka modulů podle oborů a jejich podpora v daném předmětu

Žák může absolvovat jakýkoli modul, který naše škola nabízí, i když neprobíhá jejich výklad v rámci výuky. V případě zájmu oslovte vyučující Mgr. Elišku Šiponovou, Mgr. Petru Tománkovou, Ing. Miroslavu Vrážkovou nebo Mgr. Vladimíra Přibyla (kontakty na vyučující).

Více informací o konceptu ECDL lze nalézt na stránkách www.ecdl.cz nebo na facebooku ECDL.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down