ECDL/ICDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL – European/International Certification of Digital Literacy and Digital Skills (Mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept digitálních znalostí a dovedností). Koncept ECDL/ICDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).

ECDL Testovací středisko
ECDL Testovací středisko

Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby. Žáci získávají jako podporu pro studium zdarma licence kancelářského balíku Microsoft Office 365 pro pět svých domácích soukromých zařízení.

 • Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce.
 • ECDL systém je rozdělen do jednotlivých modulů, které zahrnují základní znalosti a dovednosti z informačních technologií, jenž dnes zaměstnavatelé považují za samozřejmé.
 • Zvýšením úrovně digitální gramotnosti zvyšuje šance uchazeče o zaměstnání na trhu práce.
 • Absolvování kurzu je u velkých společností vstupním předpokladem uchazeče o zaměstnání.
  • ECDL koncept je postaven na mezinárodně jednotných osnov.

  Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladu (certifikátu) o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de facto jako mezinárodní standard.

  Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – je mezinárodně platný certifikát s časově neomezenou platností. Certifikát ECDL Profile dokládá znalostní a dovednostní profil svého držitele. K datu vystavení obsahuje aktuální výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL/ICDL.

  Certifikát ECDL Profile
  Certifikát ECDL Profile

  Podmínky kurzu na naší škole

  • Teoretická a praktická příprava na kurz je nedílnou součástí výuky informačních předmětů, která probíhá během celého studia na škole (4 roky).
  • Přesný rozsah probíraného učiva ve výuce se liší v závislosti na konkrétním studijním oboru (např. obory MS a MSM mají podporu pouze v předmětu IKT, obory IT a EPS i v jiných odborných předmětech). Viz tabulka Výuka modulů podle oborů a jejich podpora v daném předmětu.
  • Žáci si mohou vybrat např. z modulů – Základy práce s počítačem a správa souborů (M2); Zpracování textu (M3), Tvorba webových stránek (M10), Bezpečné používání informačních technologií (M12) apod. Přesný seznam nabízených modulů se žáci dozví na hodinách IKT nebo viz tabulka Současná nabídka modulů na naší škole.
  • Úspěšné absolvování zkoušek, za jednotlivé tematické moduly se zaznamenávají do ECDL indexu SELECT.
  • Celkový průběh skládání zkoušek má žák možnost sledovat online ve svém ECDL profilu v systému WASET. Přístupové údaje žák získá po zaplacení a získání indexu.

  Přihlášení do kurzu

  Závaznou přihlášku získají žáci od svých vyučujících v předmětu IKT. Tomuto vyučujícímu se také vyplněná přihláška odevzdává.

  Modul M2Základy práce s počítačem a správa souborů
  Modul M3Zpracování textu
  Modul M4Práce s tabulkami
  Modul M6Prezentace
  Modul M7Základy práce s internetem a komunikace
  Modul M9Úpravy digitálních obrázků
  Modul M10Tvorba webových stránek
  Modul M12Bezpečné používání informačních technologií
  Modul M14Spolupráce a výměna informací na internetu
  Modul M15Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
  Modul M16Základy informatického myšlení a programování
  Modul M19Robotika
  Modul AM6Pokročilé prezentace
  Současná nabídka modulů na naší škole

  Poplatky a pravidla pro skládání zkoušek

  • Podmínkou získání certifikátu je zakoupení indexu SELECT s kapacitou 7 modulů. Cena indexu je 700 Kč.
  • Žák je úspěšným řešitelem, pokud zkoušku zvládl na alespoň 75 % včetně. Pro úspěšné složení modulu má žák k dispozici 5 termínů pro opakování zkoušky.
  • Na základě pravidel programu ECDL platí žáci poplatek 100 Kč za každé konání zkoušky. Pokud žák splní předchozí zkoušku alespoň na 90 %, potom má následující zkoušku zdarma.
   • Pokud žák zkoušku opakuje, platí za každou opravnou zkoušku 50 Kč.
   • Pokud se žák bez omluvy nedostaví na zkoušku, pak hradí poplatek 100 Kč.
   • Výstupem celého kurzu je certifikát ECDL s výpisem získaných modulů, který žák obdrží ve 4. ročníku nebo dříve po úspěšném složení vybraných zkoušek.
   • Pro získání certifikátu s výpisem zkoušek na konci studia není podmínkou složení všech sedmi modulů, které umožňuje index SELECT.

   Odhlášení a omlouvání ze zkoušky

   • Žák se ze zkoušky může odhlásit nejpozději dva dny před termínem, na který je přihlášený.
   • Pokud se žák přihlásí na termín ECDL zkoušky a nedostaví se, je potřeba jeho nepřítomnost omluvit potvrzením od lékaře. Pokud se takto nestane, termín zkoušky propadá a současně hradí administrativní poplatek 100 Kč.
   • Žák jakékoli změny v přihlášení na zkoušky nahlašuje osobně nebo e-mailem vedoucímu testování, u kterého se na zkoušku přihlásil, a to nejpozději hodinu před konáním zkoušky.

   Platby

   • První platba 800 Kč zahrnuje poplatek za index a první zkoušku a bude žákovi stržena z účtu v Online pokladně po objednání indexu.
   • Poplatky za jednotlivé zkoušky budou také hrazeny z Online pokladny.
   Informační technologie IKT M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
   M3 Zpracování textu
   M4 Práce s tabulkami
   M6 Prezentace | AM6 Pokročilé prezentace
   M7 Základy práce s internetem a komunikace
   OS M12 Bezpečné používání informačních technologií
   PRG M19 Robotika | M16 Základy informatického myšlení
   DM M9 Úpravy digitálních obrázků
   WT M10 Tvorba webových stránek
   Programátor CNC obráběcích strojů

   Mechatronik

   IKT M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
   M3 Zpracování textu
   M4 Práce s tabulkami
   M6 Prezentace | AM6 Pokročilé prezentace
   M7 Základy práce s internetem a komunikace
   M10 Tvorba webových stránek
   M16 Základy informatického myšlení
   Počítačové systémy IKT M3 Zpracování textu
   M4 Práce s tabulkami
   M6 Prezentace | AM6 Pokročilé prezentace
   M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
   WT M10 Tvorba webových stránek
   IoT M19 Robotika | M16 Základy informatického myšlení
   Výuka modulů podle oborů a jejich podpora v daném předmětu

   Žák může absolvovat jakýkoli modul, který naše škola nabízí, i když neprobíhá jejich výklad v rámci výuky. V případě zájmu oslovte vyučující Mgr. Ditu Raynochovou, Mgr. Elišku Šiponovou, Mgr. Petru Tománkovou, Ing. Miroslavu Vrážkovou nebo Mgr. Vladimíra Přibyla (kontakty na vyučující).

   Více informací o konceptu ECDL lze nalézt na stránkách www.ecdl.cz nebo na facebooku ECDL.

   Střední odborná škola strojní
   a elektrotechnická Velešín
   Velešín, U Hřiště 527, 382 32
   Pracovní doba: 6:30 – 15:00
   IČ0: 00583855
   DIČ: CZ00583855
   IZO: 000583855
   Datová schránka: a3dh72q
   chevron-down