Hledáš důvody, proč si vybrat zrovna naši školu?  Máme jich pro Tebe hned několik …

 • studium na moderní škole s dlouholetou tradicí neustálé inovující na základě současného vývoje na trhu práce
 • flexibilní přizpůsobení výuky nejnovějším trendům (např. zavedení virtuální reality do výuky)
 • široký výběr z učebních a maturitních oborů z několika zaměření (strojařské, elektrotechnické, IT) tak, aby naši žáci byli konkurenceschopní na trhu práce
 • možnost získat výuční list během maturitního studia (na konci 3. ročníku)
 • výběr ze dvou cizích jazyků (angličtina, němčina)
 • pravidelné exkurze do zahraničí (Anglie, Německo, Rakousko) a zapojení školy v projektu Erasmus+ (14denní stáže v zahraničí)
 • spolupráce s českými i mezinárodními firmami
 • pravidelné odborné exkurze do firem podle zaměření oboru
 • sponzoring žáků formou stipendií
 • možnost získat mezinárodně platné certifikace (Autodesk Academy, Cisco Academy, ECDL, Oracle Academy)
 • školní licence na software zdarma (Office 365, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Packet Tracer)
 • úspěchy v odborných soutěžích (České ručičky, Cisco NAG, Best in Englisch, Best in Deutsch, …)
Erasmus+

Naši žáci na závěrečném zhodnocení stáže ve Slovinsku (podzim 2020)

Nestačí? Tak bychom ještě doplnili, že 

 • pořádáme pro žáky sportovní kurzy (lyžařský, turistický kurz)
 • pořádáme pro žáky třídenní kulturně-historická exkurze v Praze
 • školní počítače budeš moci využívat i mimo vyučování
 • celá škola je pokryta WiFi signálem
 • možnost bydlet na domově mládeže
 • je vše na jednom místě – součástí školního areálu jsou také dílny, školní jídelna, tělocvična a venkovní sportovní hřiště
 • atraktivní budova a klidné prostředí s přírodou okolo
školní areál - pohled z výšky

Školní areál

Podporujeme naše žáky i nad rámec základní výuky 

 • všichni vyučující nabízí pro své žáky pravidelné konzultace (žáci je vidí jako události ve Škole online)
 • možnost využít služeb výchovného a kariérního poradce  
 • nabídka nepovinných předmětů „seminářů“ z maturitních předmětů matematika a cizí jazyk (3. a 4. ročník), které slouží jako podpora k maturitním zkouškám a také jako příprava na vysokou školu
Turistický kurz podzim 2020

Turistický kurz září 2020