Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Naše škola se zapojila do projektu Edison. Více informací o projektu na https://aiesec.cz/.
 
V rámci toho projektu hositla naše škola zahraniční studenty:

 

 

 

Reportáž Jihočeské televize

 
Datum vysílání: 27. května 2015. Příspěvěk o naší škole je od času 10:50.
 

Erasmus+

Podívejte se na video naší školy o výuce cizích jazyků. Naše škola je také zapojena do projektu zahraničních odborných stáží v rámci projektu Erasmus+.