aktuálně realizované | v udržitelnosti | ukončené

Projekty

Aktuálně realizované projekty

Projekty v udržitelnosti

 • Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (ke stažení v pdf)
 • Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání II (ke stažení v pdf)
  • 2017-1-CZ01-KA102-034796
 • Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín (ke stažení v pdf)
  • CZ.06.2.67/0.0/16_050/0001647
 • Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín
  • CZ.1.14/2.4.00/19.02574
 • Snížení energetické náročnosti – SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín
  • CZ.1.02/3.2.00/12.13658

Ukončené projekty

 • Výukové materiály a laboratoř HW a síťových technologií
  CZ.1.07/1.1.14/01.0009
 • Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
  CZ.1.07/1.1.00/44.0007
 • DP Podpora lyžařských výcvikových kurzů
  školní rok 2019/2020
  471-01-034/19
 • DP Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje
  školní rok 2019/2020
  417-01-005/19
 • Dotační program Jihočeského kraje – Podpora technického vzdělávání
  název projektu: Kroužek počítačových sítí
  449-03-009/18
 • DP JčK Podpora technického vzdělávání
  školní rok 2019/2020
  449-03-11/19
  článek
 • Vzdělávání a spolupráce pedagogů SOŠ SE Velešín
  pdf
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007147
 • Zlepšujeme angličtinu
  pdf
  2017-1-CZ01-KA101-035376
 • Získáváme zkušenosti ve strojírenství a elektrotechnice ve Španělsku
  pdf
  2017-1-CZ01-KA102-034871
 • Dotační program Jihočeského kraje
  název projektu: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech
  417-01-019/18
 • Dotační program Jihočeského kraje – Podpora sportu
  název projektu: Rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně na SOŠ SE Velešín
  416-01-038
 • Dotační program Jihočeského kraje – Podpora sportu
  název projektu: Pořízení nářadí a strojů do ‚malé tělocvičny‘ na SOŠ SE Velešín
  416-03-104
 • Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, název projektu: Lyžařský výcvikový kurz 2019
  471-01-026/19
 • Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)
  2015-1-CZ01-KA102-013675
 • Čtenářské a jazykové schopnosti na SOŠ SE Velešín
  CZ.1.07/1.1.00/56.0679
 • Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín
  CZ.1.14/2.4.00/34.03284
  Více informací najdete zde
 • Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť
  CZ.1.07/1.1.00/54.0057
 • Rekonstrukce plynové kotelny
 • Inovace výuky zavedením nových technologií
  CZ.1.07/1.5.00/34.0019
 • UNIV 3
 • UNIV 2
 • Grantový program podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje pro rok 2016-2017
  Kroužky programování jednodeskových počítačů a roužek počítačových sítí pro průmysl 4.0
 • Grantový program Jihočeského kraje
  Doskočiště v atletickém areálu
 • Grantový program Jihočeského kraje
  Republiková soutěž CAD
 • Grantový program Jihočeského kraje
  Popora odborného vzdělávání ve šk. roce 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 • Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2010
  Modernizace výuky programování CNC zavedením CAD/CAM systému
 • IQ industry
 • SIPVZ