Projekty

Zde naleznete veškeré projekty, ať už realizované, udržované či právě probíhající.

Seznam Projektů

Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001191

Vzdělávání a spolupráce na SOŠ SE Velešín

Plakát projektu
Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Doučování žáků školy
Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013557

irop_68_rozvoj_infrastruktury_plakat
Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004870

irop_57_zajmove_a_celozivotni_vzdelavani_plakat
Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: 2019-1-CZ01-KA102-060369

Stáže ve strojírenství a elektrotechnice ve Slovinsku – internacionalizace odborných praxí

Více informací

Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015474

Společné vzdělávání na SOŠ SE Velešín. (ke stažení v pdf)

sablony_2_plakat
Stav projektu: Aktuálně realizované projekty

Projekt: MSMT-28 304/2018-2

Excelence středních škol 2018/2019

Stav projektu: Projekty v udržitelnosti

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (ke stažení v pdf)

realizované aktivity projektu:

tiskova_zprava_ikap
Stav projektu: Projekty v udržitelnosti

Projekt: 2017-1-CZ01-KA102-034796

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání II (ke stažení v pdf)

tiskova_zprava_mobitech_II
Stav projektu: Projekty v udržitelnosti

Projekt: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0001647

Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín (ke stažení v pdf)

tiskova_zprava_irop
Stav projektu: Projekty v udržitelnosti

Projekt: CZ.1.14/2.4.00/19.02574

Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín

Stav projektu: Projekty v udržitelnosti

Projekt: CZ.1.02/3.2.00/12.13658

Snížení energetické náročnosti – SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.07/1.1.14/01.0009

Výukové materiály a laboratoř HW a síťových technologií

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 471-01-034/19

DP Podpora lyžařských výcvikových kurzů
školní rok 2019/2020

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 417-01-005/19

DP Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje
školní rok 2019/2020

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 449-03-009/18

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora technického vzdělávání
název projektu: Kroužek počítačových sítí

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 449-03-11/19

DP JčK Podpora technického vzdělávání
školní rok 2019/2020

článek

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007147

Vzdělávání a spolupráce pedagogů SOŠ SE Velešín

pdf

tiskova_zprava_sablony_2017
Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 2017-1-CZ01-KA101-035376

Zlepšujeme angličtinu
pdf

tiskova_zprava_jazyky_dospeli
Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 2017-1-CZ01-KA102-034871

Získáváme zkušenosti ve strojírenství a elektrotechnice ve Španělsku
pdf

tiskova_zprava_spanelsko_zaci
Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 417-01-019/18

Dotační program Jihočeského kraje
název projektu: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 416-01-038

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora sportu
název projektu: Rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně na SOŠ SE Velešín

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 416-03-104

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora sportu
název projektu: Pořízení nářadí a strojů do ‚malé tělocvičny‘ na SOŠ SE Velešín

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 471-01-026/19

Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, název projektu: Lyžařský výcvikový kurz 2019

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: 2015-1-CZ01-KA102-013675

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.07/1.1.00/56.0679

Čtenářské a jazykové schopnosti na SOŠ SE Velešín

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.14/2.4.00/34.03284

Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín

Více informací najdete zde

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.07/1.1.00/54.0057

Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Rekonstrukce plynové kotelny

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0019

Inovace výuky zavedením nových technologií

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

UNIV3

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

UNIV2

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Grantový program podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje pro rok 2016-2017
Kroužky programování jednodeskových počítačů a roužek počítačových sítí pro průmysl 4.0

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Grantový program Jihočeského kraje
Doskočiště v atletickém areálu

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Grantový program Jihočeského kraje
Republiková soutěž CAD

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Grantový program Jihočeského kraje
Popora odborného vzdělávání ve šk. roce 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2010
Modernizace výuky programování CNC zavedením CAD/CAM systému

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

IQ industry

Stav projektu: Ukončené projekty

Projekt:

SIPVZ

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down