Nejčastější dotazy

Na co se nás nejčastěji ptáte při Dnech otevřených dveří a burzách škol.

Vytvoření těchto otázek vzniklo hlavně ve školním roce 2020/2021 v průběhu Online Dne otevřených dveří. Odpovědi jsou průběžně aktualizovány podle změn ve studiu oborů a ve škole.

Učí se programování v jazyce Java na obou IT oborech?

Ing. Podroužek: Dobrý den, ano programování v Javě se učí na obou informatických oborech, ale na oboru Informační technologie s vyšší hodinovou dotací. Programování v jazyce Java má podporu přes Oracle Academy, která na naší škole již několik let funguje. Záleží na konkrétním předmětu, nicméně studenti mohou absolvovat certifikát z jazyka Java od Oracle. To má následně výrazný kredit na trhu práce, ale i při navazujících studiích na VŠ podobných směrů.

Jaké IT obory to jsou?
Když teď žák nastoupí, bude povinně maturovat z matematiky?

Mgr. Dolanská: Podle aktuální právní úpravy si žáci volí mezi matematikou a cizím jazykem. Maturitní zkouška z matematiky NENÍ POVINNÁ.

Vyučujete na vaší škole německy?

Mgr. Zelinková: Ano, němčina se vyučuje, ale jen u strojírenských oborů MS – Mechanik seřizovač a MSM – Mechanik seřizovač Mechatronika a robotika a také u učňovských oborů. IT obory mají pouze angličtinu vzhledem k zaměření jejich oboru . Žáci MS a MSM a učň. oborů si volí ze dvou jazyků vždy jeden cizí jazyk, buď AJ nebo NJ pro celé studium.

Z jakých učebnic učíte němčinu?

Mgr. Zelinková: Nejvíce se nám osvědčila učebnice Direkt Neu (1.-3. díl), nakladatelství Klett.

Obecná charakteristika oboru EPS

Ing. Adámek: U oboru EPS je potřeba zmínit, že se jedná zároveň o elektrotechnický obor. Pro absolventy je to v určitém směru výhoda, neboť budou mít elektrotechnickou kvalifikaci a mohou pracovat jak v oboru IT, tak v oboru elektrotechnickém.

Má každý student v učebně svůj počítač?

Ing. Podroužek: Samozřejmě. V učebnách každý sedí u samostatného pracoviště. Stejně tak ve všeobecných učebnách, tak i síťových laboratořích, kde je k dispozici pro každého studenta pracovní počítač a pak HW k praktickým cvičením.

Na jakém oboru se učí hardware a rozebírání počítačů?
Ing. Podroužek: To je právě doménou oboru Elektrotechnika – počítačové systémy, spolu se síťovými technologiemi. Aktuálně máme k dispozici 7 počítačových učeben, z toho dvě učebny se dokončily v roce 2022. Na praktická cvičení využíváme 2 síťové laboratoře a jednu laboratoř zaměřenou na Internet of Things.
Co je Internet Of Things nebo Internet Věcí?

Ing. Podroužek: Je to nový obor a v podstatě fenomén dnešní doby. S rozvojem sítí 5G se čeká masové rozšíření do mnoha domácností a dalších oblastí běžného života. To znamená např. připojení řady domácích spotřebičů, zabezpečení, vytápěním osvětlení apod. k internetu a možnost jejich řízení na dálku. vysvětlení např. zde:https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_věcí. Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Experti odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat přibližně 30 miliard zařízení.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat kolik studentů se přijímá na IT?

Ing. Vrážková: Můžeme přijmout až 30-60 žáků. Více informací pro konkrétní školní rok najdete zde https://www.sosvel.cz/prijimaci-rizeni/

Obor elektrotechnika je u Vás spíše blíž ke strojírenství nebo ke stavebním oborům?

Ing. Šípková: Elektrotechnika je elektro obor s IT zaměřením, se strojírenstvím a stavebnictvím nemá nic společného.

Jaké obory pro strojaře máte? A v jaké firmě potom mohu pracovat?

Přehled oborů viz https://www.sosvel.cz/obory/, strojařské jsou maturitní – Mechanik seřizovač v obou variantách + učební Obráběč kovů a Strojní mechanik. Partneři školy jsou např.: https://www.sosvel.cz/partneri-skoly/

Dobrý den. Učíte slaboproud nebo silnoproud?

Ing. Marischka: Záleží na tom, o který obor se jedná. U učebních oborů se jedná o slaboproud doplněný o domovní elektroinstalace. U studijního oboru EPS (El. počítačové systémy) se jedná o základy elektrotechniky, elektroniku a automatizační techniku. U těch silnoproud není. Jejich zaměření koresponduje s počítačovými předměty.

Dobrý den, na jaké vysoké školy je dobré pokračovat po studiu u Vás - elektrotechnika a IT.

Ing. Vrážková: V případě Eletrotechniky (EPS) se nabízí např. ČVUT, JČU České Budějovice, Vysoké učení technické v Brně, v podstatě jakákoliv elektrotechnická VŠ. V případě IT je to na jakákoliv VŠ se zaměřením na IT.

Na kterém oboru se vyučuje grafika na počítači?

Ing. Podroužek: Základní seznámení s grafikou je ve všech oborech. Poté se obor Informační technologie zabývá detaílně 2D i 3D grafikou a modelováním s podporou 3D tisku. Je to hlavně v předmětu Digitální média, ale grafika se prolíná i do některých dalších předmětů. Dále je pak 3D grafika základem i pro strojařské obory, kde se využívá zejména již zmíněný Autodesk Inventor. Kromě 3D tiskáren je pak pro studenty k dispozici i velice přesný 3D skener.

Zajímala by mě 3D grafika. Jaký program používáte?

Ing. Podroužek: Začínáme seznámením s 3D grafikou na TinkerCAD (Autodesk), dále pokračujeme na SketchUp a těžiště 3D grafiky je v programu 3DsMax. Na škole funguje Autodesk Academym takže veškeré produkty od této společnosti mají studenti k dispozici zdarma. Kromě 3DsMax je zde tedy ještě např. Autodesk Inventor. S 3D tiskem pak souvisí možnost exportu do formátu STL, který ale podporují všechny námi používané systémy, takže vytvořené modely je možné pak i vytisknout. Dále je pak 3D grafika základem i pro strojařské obory, kde se využívá zejména již zmíněný Autodesk Inventor. Kromě 3D tiskáren je pak pro studenty k dispozici i velice přesný 3D skener.

Spolupracujete s konkrétní VŠ?

Ing. Podroužek: Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JčU v Českých Budějovicích

Jaké sporty děláte při tělocviku? Rád hraju ping pong. Ve videu jsem zahlédl stoly.

Mgr. Rozkošná: Při TV se věnujeme těmto sportovním hrám – fotbal, futsal, florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, softbal, účastníme se také turnajů- výběr ze školy napříč třídami.

Je na učebním oboru těžká matika?

Mgr. Dolanská: Matematika u tříletých učebních oborů je zaměřená hlavně na opakování a upevnění učiva základní školy. Jedná se o podpůrný předmět pro výuku odborných předmětů. Matematika není těžká, jedná se jen o základy.

Mají tělocvik společně holky a kluci?

Mgr. Rozkošná : Ano, v současné době je to takto nastaveno.

Je nějaká možnost jet v rámci studia na praxi do zahraničí?

Mgr. Zelinková: Zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+ proběhly již několikrát, a to do Španělska (Malaga), Slovinska (Maribor) a Lotyšska (Riga) a stáže trvají vždy 14-21 dní. Žáci mají doprovod, a to učitele naší školy. Zahraniční stáže jsou přínosem nejen z odborného hlediska, ale také z hlediska využití cizího jazyka.

Kdybych chtěl pracovat v Engelu, tak jaký obor je nejlepší?

Ing. Šípková: Kromě všech strojařských: Mechanik seřizovač v obou variantách (Mechanik seřizovač – programátor CNC a Mechanik seřizovač-mechatronika a robotika) + učební Obráběč kovů a Strojní mechanik také učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Můžete prosím říci nějakou vaší přednost, kterou nemá škola v ČB.

Ing. Vrážková: Moderní vybavení učeben a dílen, vše v jednom areálu, dobrá atmosféra pro studium, klidné prostředí a další viz: https://www.sosvel.cz/skola-historie/. Velká hodinová dotace odborného výcviku a souvislé praxe žáků ve firmách. Velkou výhodou školy je také velmi dobrá dopravní dostupnost a velké parkoviště pro žáky u školy. Pokud se jedná o IT obory, určitě je velkou předností možnost certifikace CISCO Academy, ECDL a Oracle. U strojařských oborů je možnost certifikace Autodesk AutoCAD a Inventor. Začátek i konec výuky jsou přizpůsobeny časům příjezdů a odjezdů autobusů.

Chtěl bych být ubytovaný na domově mládeže. Je možnost ohřevu i večeře? Je možné dávat si jídlo do ledničky?

Ing. Vrážková: Školní jídelna poskytuje celodenní stravování-pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně (tj. snídaně, svačina, oběd, večeře a druhá večeře). Na Domově mládeže je kompletně vybavená kuchyňka i s ledničkou pro potřeby studentů. viz: Virtuální prohlídka fotogalerie DM

Ve videu jste hovořili o vyhlášce 50 pro elektrikáře. Co to znamená?

Ing. Marischka: Vyhl. 50/1978 Sb. je základní “řidičák” pro elektrotechniky. Opravňuje pro práci na elektrotechnickém zařízení. Po ukončení studia jsou naši absolventi oborů EM a EPS oprávněni složit zkoušku $5 – osoby znalé. Tím se jim otevírá vstup k profesionální činnosti.

Jaký je rozdíl mezi Mechatronik a Elektrotechnika?
Ing. Šípková: Mechatronik je spojení strojařiny + elektro , Elektrotechnika je obor elektro + IT, další rozdíl je v tom, že u Mechatronika je více hodin odborného výcviku (3 dny z 10 dnů).
Jezdíte do zahraničí?

Mgr. Zelinková : Ano, organizujeme výlety s exkurzemi ve Spojeném království – jednou za dva roky se koná několikadenní zájezd do Londýna a okolí s exkurzemi (např. automobilka Jaguar, válečný křižník Belfast apod.) Jednodenní exkurze se pořádají do Německa – automobilka BMW nebo VW apod. Snažíme se naše výlety naprogramovat v souladu se zájmy žáků.

Obor elektrotechnika je u Vás spíše blíž ke strojírenství nebo ke stavebním oborům.
Ing. Vrážková: Elektrotechnika je elektro obor s IT zaměřením, se strojírenstvím a stavebnictvím nemá nic společného. V oboru Elektrotechnika-počítačové systémy je IoT součástí výuky. Žák bude připraven např. na “chytré domy”, i když nemá základy ze stavebnictví.
Jaká je úspěšnost z matematiky u maturity. Jazyky mi vůbec nejdou a musel bych maturovat z matematiky. Jde třeba udělat potom nějaké doučování, kdybych to nestíhal?

Mgr. Dolanská: Možnost konzultací (doučování) mají žáci po celou dobu studia. Ve 4. ročníku je část hodin matematiky věnovaná opakování a shrnutí středoškolské matematiky. Dále žáci mají možnost navštěvovat seminář z matematiky, který je zaměřený na opakování učiva k maturitní zkoušce a přijímací zkoušce na VŠ. Úspěšnost u maturitní zkoušky vždy závisí na přístupu žáka a jeho aktivní přípravě na zkoušku.

Je v okolí školy nějaká příležitost pro brigády?
Ing. Vrážková: Samozřejmě, ve všech firmách spolupracujících se školou. Současně během studia mají žáci možnost využít stipendijních programů těchto firem. Zde najdete seznam partnerů školy: https://www.sosvel.cz/partneri-skoly/. A zde informace o sponzorování: https://www.sosvel.cz/sponzorovani-zaku/
Na kterém oboru se svařuje? Bylo to ve videu, ale přeslechl jsem to.
Srogončík : Svařuje se na tříletém učebním oboru – strojní mechanik.
Kolik je ubytovaných na jednom pokoji?
Votíková: Dva pokoje tvoří buňku. Na jednom pokoji jsou ubytovaní tři žáci a na druhém dva žáci. Buňka má společnou sprchu a toalety. Pokoj můžete vidět v živém streamu ke konci videa. Nebo na stránce https://www.sosvel.cz/ubytovani-studenti-informace/
Jak je to s internetem na ubytování? Je na každém pokoji?

Votíková: Internetem je pokrytý celý Domov mládeže. WiFi je dostupná na každém pokoji. Na každém patře je také klubovna, v které je možné se připojit přímo do datových zásuvek.

Kamarádi říkali, že na škole v Budějovicích mají společné sprchy na patře. Jak je to u vás?

Votíková: Sprchy jsou společné pro jednu buňku. Buňku tvoří dva pokoje. Na jednom jsou ubytovaní 3 žáci a na druhém 2 žáci.

Jaké kroužky nabízíte v domově mládeže?

Votíková: Přímo na Domově mládeže nabízíme kroužek deskových a počítačových her a filmový kroužek.

Nabízí předmět TV nějaké kurzy?

Mgr. Zelinková : Ano, pořádáme 2 kurzy, lyžařský kurz pro první ročníky a turistický kurz pro druhé ročníky.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdybych vystudovala vaši školu, v jakém oboru je pro dívku nejlepší uplatnění? Rozhoduji se mezi elektro a IT oborem.

Ing. Vrážková: Uplatnění pro dívky je v naší škole u všech oborů. Dívky jsou u nás spokojené, záleží na preferenci, u oboru elektro je zaměření na elektroniku, hardware a počítačové sítě. Obor IT je zaměřen na software a aplikace.

Můžu poprosit o vysvětlení rozdílu mezi obory "Elektrotechnika- Počítačové systémy" a "Informační technologie"?

Ing. Adámek: Obecně lze říci, že obor EPS je kombinace oboru elektrotechnického se zaměřením na hardware a především počítačové sítě. Zároveň se zde vyučují i předměty související s Operačními systémy i předměty související s Programováním. Obor IT je obor zaměřený více na informatiku, grafiku a programování (nikoli výpočetní techniku) a nejedná se o obor elektrotechnický ani zčásti. Od 3. ročníku má tento obor 2 specializace (1 – grafika a virtuální realita, 2 – programování a vývoj). Zároveň jsou zde ale vyučovány také předměty související se základy počítačových sítí či předměty související s Operačními systémy. Obecné informace u obou oborů jsou uvedeny pro obor EPS a pro obor IT

Kolik žáků se hlásilo loni na obor inf. technologie?

Mgr. Tománková: V minulém školním roce se na tento obor hlásilo okolo 30 žáků.

Dobrý den, prosím info, kolik cizích jazyků se vyučuje v rámci oboru inform. technologie?

Mgr. Tománková: Na oboru Informační technologie se učí pouze jeden cizí jazyk a to anglický kvůli podpoře odborných IT předmětů.

Dobrý den. Jak probíhá maturita z češtiny? V ČJ mi příliš nejde gramatika.

Mgr. Cikhart: Dobrý den. Maturita je rozdělena do tří částí. Státní část je didaktický test, kde se prověřují znalosti z pravopisu, pochopení psaného textu a z iteratury. Druhá část maturity je slohová práce. A poslední část je ústní zkouška z literatury. Po celé čtyři roky studia se probírá a opakuje pravopis v hodinách Čj. Slohová práce a ústní zkouška je již v rámci školy. Jen didaktický test je v gesci Ministerstva školství. Ale na vše studenty během studia připravíme a nemusíte mít obavy, že zkoušku nezvládnete.

Z čeho se maturuje u počítačového oboru informační technologie?

Mgr. Tománková: Součástí maturity je také maturitní práce, na které žáci pracují v průběhu celého 4. ročníku, dále jsou to odborné předměty, které se vztahují k jejich zaměření . Žáci mají možnost se od 3. ročníku vybrat ze dvou specializací a podle toho se tyto předměty mohou lišit. Jednalo by se o dva odborné bloky – jeden blok jsou společné předměty pro všechny, např. operační systémy, hardware, počítačové sítě a 2. blok by byl podle zaměření.

Jak dlouho fungují obory zaměřené na počítače na Vaší škole?

Ing. Adámek: Obor EPS funguje na škole již od roku 2004, obor IT cca od roku 2009. Z toho plyne, že máme v obou případech s výukou dlouhodobé zkušenosti. Oba obory prošly určitými změnami a obsah učiva se neustále aktualizuje, aby vyhovoval současným trendům v oblasti IT.

Jaké programovací jazyky se učí na počítačových oborech?

Mgr. Tománková: U webových stránek se žáci učí PHP a JavaScript, v programování aplikací se setkají s jazyky Python, Java, u databází s jazykem SQL. V jakém rozsahu potom záleží, jestli jsou na oboru IT nebo EPS. Větší podporu v počtech hodin v programování má obor IT.

Mám se obávat maturity z matematiky?

Mgr. Dolanská: Maturita z matematiky není povinná. Pokud se budeš na matematiku průběžně připravovat, nemusíš se maturitní zkoušky obávat.

A je možnost nějakého doučování a přípravy ze strany vyučujícího?

Mgr. Dolanská: Možnost konzultací (doučování) mají žáci po celou dobu studia. Ve 4. ročníku je část hodin matematiky věnovaná opakování a shrnutí středoškolské matematiky. Dále žáci mají možnost navštěvovat seminář z matematiky, který je zaměřený na opakování učiva k maturitní zkoušce a přijímací zkoušce na VŠ.

Bude možná prohlídka školy i normálně?

Mgr. Zelinková: Můžete využít i další plánované Dny otevřených dveří, a to 1.12. 2020, 12.12.2020 a 14.1. 2021, pokud to dovolí pandemická situace, rádi vám školu ukážeme. Nehodí-li se vám žádný z nabízených termínů, je možné se domluvit předem na individuální prohlídce, pak nejlépe volejte na sekretariát školy viz: https://www.sosvel.cz/kontakty/.

Mají studenti oboru informační technologie v průběhu studia nějakou praxi ve firmách?

Mgr. Tománková: Ano, ve 2. a 3. ročníku mají na jaře 2 týdny souvislé praxe ve firmách

Jak je to s kouřením?

Mgr. Zelinková : Kouření je v celém areálu školy zakázáno, stejně jako ve všech veřejných budovách.

Na základní škole jsem angličtinu neměl. Začíná se od základů?

Mgr. Suchanová: U oborů IT a EPS začínáme úrovní Intermediate – středně pokročilý – na tyto obory přicházejí většinou žáci s dobrou znalostí AJ. U všech ostatních oborů začínáme úrovní Pre-Intermediate -mírně pokročilý (ať už jde o AJ nebo NJ).

Dobrý den. Není mi jasné, jak funguje sponzorování žáků?

Hastík : Každá firma má svůj systém – stipendijní řád. Uzavírá smlouvu mezi žákem (zákonným zástupcem) a firmou. Jejich nábory se různí – většinou si Vás pozvou do firmy a tam se dozvíte všechny informace.

Jak je to s certifikáty u počítačových oborů?

Mgr. Tománková: Jak na oboru IT, tak oboru EPS během výuky i mimo ni mohou žáci získat hned několik mezinárodně uznávaných certifikací. Nabízíme certifikace od společnosti ECDL , Oracle Academy – Java a databáze, z počítačových sítí (CCNA1 a 2) a IoT od Cisco Academy. V současné době navíc MŠMT povolilo možnost uznávat určité certifikace místo části maturity, nyní se řeší formální stránka věci. A právě ECDL, Oracle a Cisco akademie jsou mezi nimi.

Dobrý den, zajímala by mě praxe u oboru informační technologie.

Hastík: Dobrý den, obor IT chodí na povinnou 14denní praxi ve druhém a třetím ročníku. Pokud si žák nenajde vhodnou firmu, škola mu pomůže s výběrem.

Nabízíte při výběru obědu i jídlo pro vegetariány?

Ing. Vrážková: Každý den je výběr ze dvou obědů. Několikrát v týdnu je v jídelníčku jako oběd č. 2 zařazeno bezmasé jídlo.

Dobrý den, kde zjistím více informací k praxím v oboru IT?

Hastík: Dobrý den, obor IT chodí na povinnou 14 denní praxi ve druhém a třetím ročníku. Pokud si žák nenajde vhodnou firmu, škola mu pomůže s výběrem. Pokud máte ještě nějaký dotaz zavolejte mi na tel. 725 158 674 nebo napište na email hastik[zavinac]sosvel.cz

Z čeho se dělají přijímací zkoušky? Můžu si to někde vyzkoušet?

Mgr. Divíšek: Přijímací zkoušky jsou zadávány MŠMT a to zatím nerozhodlo o podobě přijímacích zkoušek na příští školní rok. Zájemci si je, ale budou moci zdarma vyzkoušet při přijímačkách nanečisto, které se na naší škole budou konat v lednu 2021.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down