Whistleblowing

Prohlášení o implementaci whistleblowingu (ochraně oznamovatelů).

Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Pověřená osoba

Ing. Miroslava Smítková
místnost: kabinet 402
e-mail: smitkova@sosvel.cz
tel.: 722 923 283

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  • písemně, v listinné podobě předat osobně,
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  • písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: smitkova@sosvel.cz,
  • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
  • ústně telefonicky, na telefon č. +420 722 923 283.

Ke stažení formulář

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down