Zájmové a celoživotní vzdělávání

registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004870

logo - EU a MMR - dotační program

V rámci projektu škola nabízí vzdělávací programy zájmového a celoživotního vzdělávání pro své žáky i veřejnost.  Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a účastnic. Programy celoživotního vzdělávání jsou uskutečňovány prezenční formou.

Nabídka vzdělávacích programů pro veřejnost

  • Frézování kovových materiálů 23-023-H
  • Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H
  • Soustružení kovových materiálů 23-022-H

Časová dotace a náplň vzdělávacího programu je 208 hodin. Rozsah vzdělávacího programu a jeho časová dotace mohou být upraveny dle požadavků klienta. Je také možné realizovat jen jedno nebo vícedenní vzdělávací workshop.

Do vzdělávacího programu se lze přihlásit samostatně nebo je možné uspořádat vzdělávací program dle požadavků pro firemní skupinu.

Prohlédněte si galerii a virtuální prohlídku školních dílen na stránce Galerie.

Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.

-Henry Ford

Nabídka zájmového vzdělávání

V rámci projektu probíhá v jednou týdně kroužek programování, mimo dobu školních prázdnin a školního volna. Kroužek je zdarma pro žáky školy a žáky ZŠ Velešín.

Více informací o kroužcích organizovaných na škole, lze získat na stránce Kroužky.

Kontakt

Mgr. Vladimír Přibyl, tel.: 722 921 336, email: pribyl@sosvel.cz

Pokus


Zadej svůj průměr (od 1,00 do 5,00).

Můj průměr:

Počet bodů:
67
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down