Od školního roku 2011 – 2012 připravujeme nový studijní a učební obor.

23-45-L/02 LETECKÝ MECHANIK

23-62-H/01 JEMNÝ MECHANIK