Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Jaký je princip?

MŠMT vyhlásilo po dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Princip uznávání certifikátů, který bude ověřován na dobrovolném vzorku škol, je velmi jednoduchý. Vedení školy rozhodne o tom, které mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části maturitní zkoušky. Přitom musí být dodržen soulad mezi školním vzdělávacím programem (ŠVP) a sylabem (vzdělávacím obsahem) příslušného mezinárodního certifikátu.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT.

Obor

 • 26-41-M/01 – Elektrotechnika (název ŠVP Počítačové systémy)

 • 18-20-M/01 – Informační technologie (název ŠVP Informační technologie)

Nabídka povinných zkoušek profilové části

 • Elektrotechnika
  1. Elektronika (ústní zkouška)
  2. Elektronické počítače (ústní zkouška)
  3. Obhajoba maturitní práce z bloku odborných předmětů (praktická zkouška)
 • Informační technologie
  1. Blok odborných předmětů – Developments (ústní zkouška)
  2. Blok odborných předmětů – Operations (ústní zkouška)
  3. Obhajoba maturitní práce z bloku odborných předmětů (praktická zkouška)

Mezní termín pro získání certifikátů

Dle nařízení MŠMT je nutné získat všechny potřebné certifikáty pro uznání části maturity nejpozději do 30. dubna 2022.

Uznávané certifikáty a jejich pokrytí v rámci vzdělávací oblasti (okruhu) RVP a ŠVP

Název oboru (název zkoušky) Vzdělávací oblast (okruh) RVP Vzdělávací oblast (okruh) ŠVP, předmět Uznávané certifikáty
Elektrotechnika
(Elektronické počítače)
Odborné vzdělávání
(předměty Úvod do osobních počítačů, Elektronické počítače a Praxe)
Cisco

 • IT Essentials v úrovni Foundational
 • CCNA: Introduction to Networks v úrovni Career-ready
 • CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials v úrovni Career-ready

(CCNA Routing and Switching 1 a 2)

Informační technologie

(Blok odborných předmětů – Operations)

Hardware

Základní programové vybavení

Počítačové sítě

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Odborné vzdělávání
(předměty Úvod od osobních počítačů, Počítačové sítě, Operační systémy)

ECDL

 • Certifikát ECDL M2
 • Certifikát ECDL M7
 • Certifikát ECDL M12

Cisco

 • IT Essentials v úrovni Foundational

 

Pravidla pro stanovení známky na maturitní vysvědčení z uznané profilové části maturitní zkoušky

Název oboru (název zkoušky) Pravidla
Elektrotechnika
(Elektronické počítače)
Známka je stanovena na základě závěrečné praktické zkoušky CCNA2:

 • 100-80 % – výborně (1)
 • 79,9-60 % – chvalitebně (2)

(méně než 60 % – zkouška nebyla vykonána úspěšně, a tudíž certifikát CCNA Routing and Switching 2 nebyl získán)

Informační technologie

(Blok odborných předmětů – Operations)

Známka je stanovena průměrem ze všech získaných zkoušek (z procentuálních hodnot)

 • 100-85 % – výborně (1)
 • 84,9-75 % – chvalitebně (2)

(méně než 75 % – některá z dílčích zkoušek nebyla vykonána úspěšně)