Uznávání mezinárodních ICT certifikátů u maturity

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Jaký je princip?

MŠMT vyhlásilo po dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Princip uznávání certifikátů, který bude ověřován na dobrovolném vzorku škol, je velmi jednoduchý. Vedení školy rozhodne o tom, které mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části maturitní zkoušky. Přitom musí být dodržen soulad mezi školním vzdělávacím programem (ŠVP) a sylabem (vzdělávacím obsahem) příslušného mezinárodního certifikátu.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT.

Obor

 • 26-41-M/01 – Elektrotechnika (název ŠVP Počítačové systémy)
 • 18-20-M/01 – Informační technologie (název ŠVP Informační technologie)

Nabídka povinných zkoušek profilové části

 • Elektrotechnika
  1. Elektronika (ústní zkouška)
  2. Elektronické počítače (ústní zkouška)
  3. Obhajoba maturitní práce z bloku odborných předmětů (praktická zkouška)
 • Informační technologie
  1. Blok odborných předmětů – Developments (ústní zkouška)
  2. Blok odborných předmětů – Operations (ústní zkouška)
  3. Obhajoba maturitní práce z bloku odborných předmětů (praktická zkouška)

Mezní termín pro získání certifikátů

Dle nařízení MŠMT je nutné získat všechny potřebné certifikáty pro uznání části maturity nejpozději do 31. března 2024.

Uznávané certifikáty a jejich pokrytí v rámci vzdělávací oblasti (okruhu) RVP a ŠVP

Název oboru (název zkoušky)Vzdělávací oblast (okruh) RVPVzdělávací oblast (okruh) ŠVP, předmětUznávané certifikáty
Elektrotechnika
(Elektronické počítače)
Odborné vzdělávání
(předměty Úvod do osobních počítačů, Elektronické počítače a Praxe)
Cisco
IT Essentials v úrovni Foundational CCNA: Introduction to Networks v úrovni Career-ready
CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials v úrovni Career-ready (CCNA Routing and Switching 1 a 2)
Informační technologie
(Blok odborných předmětů – Operations)
Hardware, Základní programové vybavení, Počítačové sítěVzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Odborné vzdělávání
(předměty Úvod od osobních počítačů, Počítačové sítě, Operační systémy)
ECDL
Certifikát ECDL M2
Certifikát ECDL M7
Certifikát ECDL M12
Cisco
IT Essentials v úrovni Foundational
Uznávané certifikáty a jejich pokrytí v rámci vzdělávací oblasti (okruhu) RVP a ŠVP

Pravidla pro stanovení známky na maturitní vysvědčení z uznané profilové části maturitní zkoušky

Název oboru (název zkoušky)Pravidla
Elektrotechnika
(Elektronické počítače)
Známka je stanovena na základě závěrečné praktické zkoušky CCNA2:
100-90 % – výborně (1)
89,9-80 % – chvalitebně (2)

pro úspěšné absolvování: CCNA1 (praktická 80%, teoretická 80%), CCNA2 (praktická 80%, teoretická 80%)
Informační technologie
(Blok odborných předmětů – Operations)
Známka je stanovena průměrem ze všech získaných zkoušek (z procentuálních hodnot):
100-85 % – výborně (1)
84,9-75 % – chvalitebně (2)

(méně než 75 % – některá z dílčích zkoušek nebyla vykonána úspěšně)
Pravidla pro stanovení známky na maturitní vysvědčení z uznané profilové části maturitní zkoušky
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down